1. Rahman olan Allah. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kur’an’ı öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnsanı yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ona beyanı (açıklamayı) öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Güneş de ay da bir hesap ile (yürümekte)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bitkiler ve ağaçlar (Allah’a) secde ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Gökyüzünü Allah yükseltti ve mizanı O koydu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sakın tartıda haksızlık etmeyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Tartıyı doğru yapın, terazide eksiklik yapmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yeryüzünü canlılar için O hazırladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Orada meyveler, salkım salkım hurmalar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İnsanı ateşte pişmiş gibi kuru bir balçıktan yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Cinleri de yalın bir ateşten yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O, hem iki doğunun Rabbi, hem de iki batının Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Acı ve tatlı sulu iki denizi salıverdi, birbirine kavuşuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Fakat aralarında bir berzah (perde) vardır, birbirine geçip karışmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Bu iki denizden de inci ve mercan çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Denizde koca dağlar gibi akıp giden gemiler de O’nundur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Yeryüzünde bulunan her şey fenâ bulacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ancak azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin veçhi (zâtı) bâki kalacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Göklerde ve yerde bulunanlar O’ndan isterler. O her an yeni bir iştedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sizin de hesabınızı ele alacağız, ey insan ve cin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp geçmeye gücünüz yetiyorsa hemen geçin. Amma geçemezsiniz, ancak bir sultan (Allah’ın verdiği bir güç) ile çıkabilirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Üzerinize dumansız bir ateş ve bunaltıcı bir duman gönderilir de artık birbirinizi kurtaramaz ve yardımlaşamazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Gök yarılıp da erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül gibi olduğu zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İşte o gün ne insana ne de cine günahı sorulmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Suçlular simalarından tanınır, alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. İşte bu, suçluların yakalandığı cehennemdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onlar cehennem ateşi ile kaynar su arasında dolaşır dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimseye iki cennet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. İkisi de çeşit çeşit ağaçlarla doludur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İkisinde de her türlü meyveden çift çift bulunur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Orada örtüleri kalın, parlak atlastan yataklara yaslanırlar. İki cennetin meyvelerini kolayca toplarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. O cennetlerde bakışlarını yalnız erkeklerine çevirmiş eşler vardır. Bu kocalarından önce, kendilerine ne insan ne cin dokunmamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onlar yakut ve mercan gibidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. İyiliğin karşılığı ancak iyilik değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Koyu yeşildirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. O ikisinde de durmadan fışkıran iki kaynak vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. İçlerinde çeşitli meyveler, hurmalıklar ve nar ağaçları vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. İçlerinde güzel yüzlü kadınlar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Çadırlar içinde örtülü (gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş) huriler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Bunlardan önce onlara hiçbir insan ve cin dokunmamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Yeşil yastıklara ve harikulâde işlemeli yastıklara yaslanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster