1. Vakıa vuku bulduğu zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onun vukuunu yalanlayacak hiç kimse yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O alçaltıcı, yükselticidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yer şiddetle sarsıldığı zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Dağlar parçalandığı zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Dağılıp toz duman haline geldiği zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve sizler üç sınıf olduğunuz zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sağın adamları, ne uğurludurlar onlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Solun adamları, ne uğursuzdurlar onlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Hayır yarışlarında tâ öne geçip kazananlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (1112) İşte onlardır Allah’a en yakın olanlar. Onlar esenlik ve mutluluk cennetlerindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Naîm cennetindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onların büyük bir kısmı eski ümmetlerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bir kısmı da sonrakilerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Altın ve mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onların üzerine karşılıklı olarak yaslanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Etraflarında ölümsüz gençler dolaşır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Akıp giden şarap kaynağından doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bu şaraptan ne başları ağrıtılır ne de akılları giderilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Arzulayıp seçecekleri meyveler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Canlarının çektiği kuş etleri. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onlar için ceylan gözlü huriler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Gün görmemiş inciler gibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. İşledikleri amellerine karşılık olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Orada boş ve günaha sokacak bir söz duymazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sadece selâma karşılık selâm sözü işitirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Defterleri sağdan verilenler, ne mutlu o sağcılara! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onlar dikensiz kirazlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Salkımları sarkmış muz ağaçları, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Uzamış gölgeler altındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Çağlayarak akan sular kenarlarındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bol meyveler arasında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Bitip tükenmeyen ve yasak da edilmeyen. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ve yüksek döşekler üzerindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Biz onları (cennete giren kadınları) yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Böylece onları hep bakire kızlar yapmışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Eşlerine düşkün ve hepsini bir yaşta nâzeninler kılmışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bütün bunlar Ashabı yemin (sağcılar) içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Onların bir çoğu önceki ümmetlerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bir çoğu da sonrakilerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Amel defterleri soldan verilenler! Onlar ne uğursuzdurlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. İnsanın içine işleyen ateşin alevi ve kaynar su içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Onlar kapkara dumandan bir gölge altındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Ki ne serindir, ne de hoş! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Çünkü onlar bundan önce (dünyada iken) varlık içinde şımartılmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Büyük günah işlemekte direnir dururlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ve diyorlardı ki: "Öldüğümüzde, toprak ve kemik yığını olduğumuzda mı, biz mi tekrar dirileceğiz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. "Önce gelip geçmiş atalarımız da mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. De ki: "Hem öncekiler, hem sonrakiler. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. "Bilinen bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Sonra siz ey sapıklar, yalanlayıcılar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Doğrusu siz zakkum ağacından yiyeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Karınlarınızı onunla doyuracaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Üzerine de kaynar su içeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Üstelik susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ceza gününde işte onlar böyle ağırlanacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Ey inkâr edenler! Sizi biz yarattık. Hâlâ tasdik etmeyecek misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Gördünüz mü (rahimlere) akıttığınız meniyi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Onu (siz mi düzgün bir insan sûretine getirip) yaratıyorsunuz, yoksa yaratanlar biz miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Aranızda ölümü takdir eden biziz ve biz önüne geçilebileceklerden değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Sizi ortadan kaldırıp da sizin yerinize benzerlerinizi getirmeye ve sizi bilmeyeceğiniz bir biçimde yaratmaya da gücümüz yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Her halde ilk yaratılışınızı bilirsiniz, (fakat tekrar yaratılacağınızı) düşünmeli değil misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Sizler tarlalardan topladıklarınıza bakmıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Onu yerden siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitirenler biz miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Eğer isteseydik onu (o ekini tohumsuz) bir ot kırıntısı yapardık da siz şaşakalırdınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. (O zaman şöyle derdiniz): "Doğrusu biz çok zarara uğratıldık. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. "Hatta umduğumuzdan mahrum kaldık. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. İçmekte olduğunuz suyu da söyleyin bana! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Onu buluttan indiren siz misiniz, yoksa indirenler biz miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Eğer dileseydik, onu (içilmeyecek) tuzlu bir su yapardık. Hâlâ şükretmez misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Söyleyin şimdi bana, çakmakta olduğunuz ateşi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa biz miyiz yaratan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Biz onu bir ibret ve çöl yolcuları için bir fayda yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Çok büyük olan Rabbinin adını tesbih et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Hayır! Yıldızların yerleri üzerine andolsun ki! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Bu, eğer bilirseniz, gerçekten büyük bir yemindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Muhakkak ki o, elbette çok şerefli bir Kur’an’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Koruma altında olan bir kitaptadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Âlemlerin Rabbinden indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Rızkınıza karşılık şükrü, onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Can boğaza dayandığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Siz (o can çekişen kimseye) bakar durursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Biz ona sizden yakınız, fakat siz görmezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Eğer siz hesap ve ceza görmeyecekseniz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Onu (çıkmak üzere olan canı) geri çevirsenize! İddiânızda doğru sözlü iseniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. O (ölen kişi Allah’a) yaklaştırılanlardan ise, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Ona rahatlık, güzel rızık ve Naîm cenneti var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Eğer sağcılardan ise, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. "Ey sağcı! Sağcılardan sana selâm!" denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Amma yalanlayıcı sapıklardan ise, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. İşte ona kaynar sudan bir ziyafet, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Ve cehenneme atılma vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Kesin gerçek budur işte. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Çok büyük olan Rabbinin adını tesbih et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster