إِنَّا لَمُغْرَمُونَ
İnna lemuğremune.
Kelime
Anlamı
Kökü
إِنَّا
elbette biz
لَمُغْرَمُونَ
borçlandık

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Gerçekten de biz derdiniz, ziyan ettik.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Eyvah, borç altında kalıp mahvolduk!

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Doğrusu borç altına girdik.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  "Muhakkak ki ziyandayız!"

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  ’Doğrusu biz ağır borca sokulduk.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  (Şöyle de sızlanırdınız:) "Doğrusu biz, ağır bir borç altına girip-zorlandık."

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  "-Doğrusu biz çok ziyandayız.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (63-67) Düşündünüz mü ektiklerinizi? Siz mi onları ekin haline getiriyorsunuz yoksa biz mi? Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız. “Doğrusu borç altına girdik, daha doğrusu biz yoksul kaldık” derdiniz.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (65-67) Dilersek Biz onu cercop yapariz, sasar kalirsiniz da soyle dersiniz: «Dogrusu borc altina girdik, hatta yoksun kaldik".

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (66-67) Ve «doğrusu borç altına girdik, hattâ büsbütün mahrum kaldık» (dersiniz).

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (65-67) Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde (şöyle) geveleyip dururdunuz: “Muhakkak biz çok ziyandayız (emeklerimiz boşa gitti). Hatta büsbütün yoksun bırakıldık!”

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  "Muhakkak biz çok ziyandayız!"

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  «Doğrusu borç altına girdik.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  "Borca girdik."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  «Doğrusu borç altına girdik.»

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Derdiniz ki; «Biz borca battık.»

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  (Şöyle de sızlanırdınız:) "Doğrusu biz, ağır bir borç altına girip zorlandık."

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  "Doğrusu biz ağır bir borç altına giripzorlandık."

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (Şöyle derdiniz:) «Biz hakıykaten ağır borca uğratılmışızdır».

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (O vakit:) `Doğrusu biz, gerçekten zarara uğratılmışlarız!`

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Doğrusu borç altına girdik,

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  "Bize ağır bir ceza yüklendi" dersiniz.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Gerçekten biz ziyana uğrayanlarız.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  "Doğrusu biz çok ziyandayız (diye sızlanırdınız )."

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  "Eyvah, mahvolduk!

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  "Eyvah, borçlu çıkan yine biz olduk!

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (66-68) «Şüphe yok ki, biz çok ziyana uğramışlarız (derdiniz). Belki biz mahrum kimseleriz (diye söylenirdiniz).» Şimdi gördünüz mü, içer olduğunuz suyu?

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  (O zaman şöyle derdiniz): "Doğrusu biz çok zarara uğratıldık. "

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  "biz ağır bir borç altına girdik,

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Derdiniz ki; «Biz borca battık.»

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  "Eyvah! Emeklerimiz boşa gitti."

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  "Biz borçlandık, (yaptığmız masraflar boşa gitti)!"

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  (66-67) -Borca battık, hayır biz mahrum bırakıldık, dersiniz.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  (Şöyle de sızlanırdınız:) «Doğrusu biz, ağır borç altına girip zorlandık,»

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  "Vallahi, kayba uğrayıp borçlandık."

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  (Saying), "We are indeed left with debts (for nothing):