1. Kıyamet koptuğu zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ki onun oluşunu yalanlayacak hiçbir kimse yoktur; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O, alçaltıcı, yükselticidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yer şiddetle sarsıldığı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Dağlar parçalandığı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Dağılıp toz duman haline geldiği, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve sizler de üç sınıf olduğunuz zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Soldakiler, ne bahtsızdırlar onlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Hayırda) önde olanlar, (ecirde de) öndedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İşte bunlar, (Allah’a) en yakın olanlardır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Naîm cennetlerinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (Onların) çoğu önceki ümmetlerden, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Birazı da sonrakilerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onların üzerlerinde karşılıklı olarak oturup yaslanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Çevrelerinde, (hizmet için) ölümsüz gençler dolaşır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Maîn çeşmesinden doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bu şaraptan ne başları ağrıtılır, ne de akılları giderilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (Onlara) beğendikleri meyveler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Canlarının çektiği kuş etleri, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İri gözlü hûriler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Saklı inciler gibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yaptıklarına karşılık olarak (verilir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Söylenen, yalnızca "selâm, selâm" dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Düzgün kiraz ağacı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Meyveleri salkım salkım dizili muz ağaçları, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Uzamış gölgeler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Çağlayarak akan sular, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Sayısız meyveler içindedirler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Tükenmeyen ve yasaklanmayan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ve kabartılmış döşekler üstündedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Gerçekten biz hûrileri apayrı biçimde yeni yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Onları, bâkireler kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Eşlerine düşkün ve yaşıt. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bütün bunlar sağdakiler içindir.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Bunların birçoğu önceki ümmetlerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Birçoğu da sonrakilerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Soldakiler; ne yazık o soldakilere! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Kapkara dumandan bir gölge altındadırlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Serin ve hoş olmayan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Çünkü onlar bundan önce varlık içinde sefahete dalmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Büyük günahı işlemekte direnir dururlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ve diyorlardı ki: Biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra, biz mi bir daha diriltileceğiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Önceki atalarımız da mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. De ki: Hem öncekiler hem de sonrakiler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Belli bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Sonra siz ey sapıklar, yalancılar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Elbette bir ağaçtan, zakkum ağacından yiyeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Üstüne de kaynar sudan içeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. İşte ceza gününde onlara sunulacak ziyafet budur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Sizi biz yarattık. Tasdik etmeniz gerekmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Söyleyin öyleyse, (rahimlere) döktüğünüz meni nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Aranızda ölümü takdir eden biziz. Ve biz, önüne geçilebileceklerden değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Böylece sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizi bilmediğiniz bir âlemde tekrar var edelim diye (ölümü takdir ettik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Andolsun, ilk yaratılışı bildiniz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Şimdi bana, ektiğinizi haber verin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Doğrusu borç altına girdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Daha doğrusu, biz yoksul kaldık" (derdiniz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Ya içtiğiniz suya ne dersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Buluttan onu siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Dileseydik onu tuzlu yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Söyleyin şimdi bana, tutuşturmakta olduğunuz ateşi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Biz onu bir ibret ve çölden gelip geçenlerin istifadesi için yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Öyleyse ulu Rabbinin adını tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Hayır! Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Bilirseniz, gerçekten bu, büyük bir yemindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Şüphesiz bu, değerli bir Kur’an’dır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Korunmuş bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Ona ancak temizlenenler dokunabilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. O, âlemlerin Rabbinden indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Şimdi siz, bu sözü mü küçümsüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Allah’ın verdiği rızka karşı şükrü, onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Hele can boğaza dayandığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. O vakit siz bakar durursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. (O anda) biz ona sizden daha yakınız, ama göremezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Madem ki ceza görmeyecekmişsiniz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Onu (canı) geri çevirsenize, şayet iddianızda doğru iseniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Fakat (ölen kişi Allah’a) yakın olanlardan ise, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Ona rahatlık, güzel rızık ve Naîm cenneti vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Eğer o sağdakilerden ise, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Ey sağdaki! Sana selam olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Ama yalanlayıcı sapıklardan ise, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. İşte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Ve (onun sonu) cehenneme atılmaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Şüphesiz ki bu, kesin gerçektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Öyleyse ulu Rabbinin adını tenzih ile an. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster