عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ
’Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta’lemune.
Kelime
Anlamı
Kökü
عَلَىٰ
أَنْ
diye
نُبَدِّلَ
sizin yerinize getirelim
أَمْثَالَكُمْ
benzerlerinizi
وَنُنْشِئَكُمْ
ve sizi yeniden inşa’ edelim
فِي
مَا
bir biçimde
لَا
تَعْلَمُونَ
bilmediğiniz

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Sizin gibi bir topluluk yaratıp yerinize geçirmek istersek ve sizi de, bilmediğiniz bir şekle döndürmeyi dilersek.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Bizim sizi benzerlerinizle değiştirmeye ve bilmediğiniz başka bir şekilde yaratmaya da gücümüz yeter.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Böylece sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizi bilmediğiniz bir âlemde tekrar var edelim diye (ölümü takdir ettik).

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Size bedel olarak benzerlerinizi (yeni bedenlerinizi) getirelim ve sizi bilemeyeceğiniz şekilde (yeniden) inşa edelim diye (ölümü takdir ettik).

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Yerinize benzerlerinizi getirmemiz ve sizi bilmediğiniz şekillerde yeniden yaratmamız hususunda (kimse bizim önümüze geçemez).

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  (Yerinize) Benzerlerinizi getirip-değiştirme ve sizi şimdi bilemeyeceğiniz bir şekilde-inşa etme konusunda.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Kılıklarınızı değiştirmeğe ve bilemiyeceğiniz bir surette sizi yaratmağa da gücümüz yeter.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (60-62) Aranızda ölümü takdir eden biziz. Biz, sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilmediğiniz bir alemde tekrar var etmek konusunda önüne geçilebileceklerden değiliz. Andolsun, ilk yaratılışı bildiniz; düşünüp bundan ders almanız gerekmez mi?

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (60-61) Olumu aranizda Biz tayin ettik; sizi ortadan kaldirip benzerlerinizi yerinize getirmeyi, sizi bilmediginiz sekilde var etmeyi dilesek kimse onumuze gecemez.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Sizi (yok edip yerinize) benzerlerinizi getirmemize ve sizi bilemiyeceğiniz (şekil ve vasıfta) yaratıp ortaya çıkarmamıza karşı önümüze geçilecek de değiliz.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Amacımız benzerlerinizi yerinize geçirmek ve hepinizi bilmediğiniz bir âlemde yeniden yaratmaktır.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (60-61) Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. (Bu konuda) bizim önümüze geçilmez.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Böylece sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizi bilmediğiniz bir âlemde tekrar var edelim diye (ölümü takdir ettik).

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Sizi başka nesillerle değiştirmekten, yahut sizi bilmediğiniz bir biçimde yaratmaktan…

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Böylece sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizi bilmediğiniz bir yaratılışta tekrar var edelim diye (böyle yapıyoruz).

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Amacımız benzerlerinizi yerinize geçirmek ve hepinizi bilmediğiniz bir alemde yeniden diriltmektir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  (Yerinize) Benzerlerinizi getirip değiştirme ve sizi şimdi bilemeyeceğiniz bir şekilde inşa etme konusunda.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Benzerlerinizi getirip değiştirme ve sizi şimdi bilemeyeceğiniz bir şekilde inşa etme hususunda

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (60-61) Aranızda ölüm (ün keyfiyyetini, zamaanını, mekânını ve ecellerin mıkdarını) biz (ta’yin ve) takdîr etdik ve biz — (sizi helak ederek) yerinize diğer benzerlerinizi getirmeniz ve sizi bilemeyeceğiniz bir yaratılışda ve suretlerde tekrar peyda etmemiz hususunda — önüne geçilecekler de değiliz.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (60-61) Ölümü aranızda biz takdîr ettik ve biz, (yerinize) benzerlerinizi (getirip, sizinle)değiştirmekten ve sizi bilemeyeceğiniz (başka) bir şekilde yaratmaktan önüne geçilecek (acze düşürülecek) olan kimseler değiliz!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Yerinize benzerlerinizi getirmekte ve sizi bilemeyeceğiniz bir yaratılışla tekrar var etmekte.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Sizi, benzerlerinizle değiştirmemize ve sizi bilmediğiniz, yeni varlıklar halinde yaratmamıza da mani olacak yoktur.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Sizin (dünya hayatındaki) emsallerinizi (bedenlerinizi), (ölümle) değiştirmemiz ve (ahiret âlemi için) sizi, bilmediğiniz bir şekilde (yeniden) yaratmamızda (Bizi geçecek yoktur).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  (Yerinize) Benzerlerinizi getirip değiştirme ve de sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde inşa etme hususunda.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  varoluşunuzun tabiatını değiştirmekten ve (henüz) size malum olmayan bir şekilde sizi (yeniden) var etmekten.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  sizi benzerlerinizle değiştirme ve sizi bilmediğiniz bir mahiyette yeniden inşa etme hususunda.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (61-62) Sizin emsâlinizi değiştirmek ve sizi bilmediğiniz bir neş’ette yaratmak üzere (kâdiriz). Ve muhakkak ki, siz ilk yaradılışı bildiniz, o halde düşünmez misiniz?

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Sizi ortadan kaldırıp da sizin yerinize benzerlerinizi getirmeye ve sizi bilmeyeceğiniz bir biçimde yaratmaya da gücümüz yeter.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Sizin benzerlerinizi değiştirip getirmemiz ve bilmediğiniz bir şekilde sizi yeniden inşa etmemiz hususunda.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Amacımız benzerlerinizi yerinize geçirmek ve hepinizi bilmediğiniz bir alemde yeniden diriltmektir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (60-61) Aranızda ölümü Biz takdir ettik. Sizi yok edip yerinize benzerlerinizi getirmeyi ve sizi bilemeyeceğiniz bir biçimde ve vasıfta yaratmayı dilersek, Bize mani olacak hiçbir güç yoktur.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  (Size böyle ölümü takdir ettik) Ki sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizi, bilmediğiniz bir biçimde yeniden inşâ’ edelim.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Sizi benzerlerinizle değiştirmek ve sizi bilmediğiniz bir şekilde yeniden yaratmak hususunda...

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  (Yerinize) Benzerlerinizi getirip değiştirme ve sizi şimdi bilemeyeceğiniz bir şekilde inşa etme konusunda.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Yerinize diğer benzerlerinizi getireceğiz ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden oluşturacağız.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  from changing your Forms and creating you (again) in (forms) that ye know not.