1. O gerçek olan kıyamet gerçekleşince neler olacak neler!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Zaten onun olmasını yalanlayacak hiçbir delil olamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O kimini alçaltır, kimini yüceltir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yer şiddetle sarsıldığı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Dağlar darmadağın edilip parçalandığı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Uçuşan toz zerreleri haline geldiği zaman... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Sizler de üç sınıfa ayrılırsınız: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ashab-ı yemin ki ne ashab-ı yemin! Ne mutludur onlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ashab-ı şimal ki ne ashab-ı şimal! Ne bedbahttır onlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İmanda, fazilette öncüler ki ne öncüler! Onlar herkesi geçerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (11-12) İşte onlardır Allah’a en yakın olanlar. Naîm cennetlerindedir onlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (11-12) İşte onlardır Allah’a en yakın olanlar. Naîm cennetlerindedir onlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (13-14) Çoğu önceki ümmetlerden, biraz da sonrakilerden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (13-14) Çoğu önceki ümmetlerden, biraz da sonrakilerden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (15-16) Mücevheratla işlenmiş tahtlara yaslanarak karşılıklı otururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (15-16) Mücevheratla işlenmiş tahtlara yaslanarak karşılıklı otururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (17-18) Etraflarında, cennet şarabından dolu testiler, sürahiler, kadehlerle, ebedîliğe ermiş çocuklar dolaşıp hizmet ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (17-18) Etraflarında, cennet şarabından dolu testiler, sürahiler, kadehlerle, ebedîliğe ermiş çocuklar dolaşıp hizmet ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bu içkiden ötürü baş ağrısı çekmezler, sarhoş da olmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bir de... tercih edecekleri meyveler... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Canlarının istediği kuş etleri... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (22-23) Ve gün görmemiş saklı inciler gibi güzel eşler... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (22-23) Ve gün görmemiş saklı inciler gibi güzel eşler... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bütün bunlar dünyada yaptıkları güzel işlere mükâfat olarak verilecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlar cennette ne boş bir söz, ne de günaha sokan bir laf işitmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. İşittikleri söz, hep: "Selâm! selâm!" sesleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ashab-ı yemin ki ne ashab-ı yemin! Ne mutludur onlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Dalbastı kirazlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Dolgun salkımlı muzlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yayılmış gölgeler... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Şarıl şarıl akan sular... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (32-33) Tükenmeyen, eksilmeyen, hiçbir surette esirgenmeyen birçok meyveler içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (32-33) Tükenmeyen, eksilmeyen, hiçbir surette esirgenmeyen birçok meyveler içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (34-35) Onlara, pek değerli eşler de verdik. Biz o eşleri, yepyeni bir yaratılışla yaratıp, sûret ve sîretlerini son derece güzelleştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (34-35) Onlara, pek değerli eşler de verdik. Biz o eşleri, yepyeni bir yaratılışla yaratıp, sûret ve sîretlerini son derece güzelleştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (36-38) Böylece onları, ashab-ı yemin için bakire kızlar, kocalarına âşık yaşıtlar kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (36-38) Böylece onları, ashab-ı yemin için bakire kızlar, kocalarına âşık yaşıtlar kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (36-38) Böylece onları, ashab-ı yemin için bakire kızlar, kocalarına âşık yaşıtlar kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (39-40) Birçoğu önceki ümmetlerden, birçoğu da sonrakilerden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (39-40) Birçoğu önceki ümmetlerden, birçoğu da sonrakilerden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ashab-ı Şimal ki ne Ashab-ı Şimal! Ne bedbahttır onlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Onlar kızgın ateşte ve kaynar sularda... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (43-44) Ne serin, ne de faydalı olmayan, kapkara duman tabakası altındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. (43-44) Ne serin, ne de faydalı olmayan, kapkara duman tabakası altındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Çünkü onlar dünyada iken refah içinde şımarırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. O en büyük günahta, şirkte ısrar ederlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. (47-48) Ve derlerdi ki: "Ölüp toprak olduktan ve çürümüş kemik haline geldikten sonra mı biz diriltilecekmişiz? Gelip geçmiş atalarımız da mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. (47-48) Ve derlerdi ki: "Ölüp toprak olduktan ve çürümüş kemik haline geldikten sonra mı biz diriltilecekmişiz? Gelip geçmiş atalarımız da mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (49-50) De ki: "Öncekiler de, sonrakiler de belli bir günün, belli vaktinde mutlaka toplanacaksınız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. (49-50) De ki: "Öncekiler de, sonrakiler de belli bir günün, belli vaktinde mutlaka toplanacaksınız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Sonra siz ey yoldan sapanlar ve hak dini yalan sayanlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Zakkum ağacının meyvesinden yiyecek, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Karınlarınızı onunla dolduracak, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Üstüne de kaynar su içeceksiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Hem de susamış develerin suya saldırışı gibi saldırarak içeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. İşte hesap gününde onlara ikram edilecek ziyafet! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Sizi yaratan Biz’iz, hâlâ bu gerçeği ikrar ve tasdik etmeyecek misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. (58-59) Şimdi düşünsenize o akıttığınız meniyi! Onu yaratıp insan haline getiren siz misiniz, yoksa Biz miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. (58-59) Şimdi düşünsenize o akıttığınız meniyi! Onu yaratıp insan haline getiren siz misiniz, yoksa Biz miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. (60-61) Aranızda ölümü Biz takdir ettik. Sizi yok edip yerinize benzerlerinizi getirmeyi ve sizi bilemeyeceğiniz bir biçimde ve vasıfta yaratmayı dilersek, Bize mani olacak hiçbir güç yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. (60-61) Aranızda ölümü Biz takdir ettik. Sizi yok edip yerinize benzerlerinizi getirmeyi ve sizi bilemeyeceğiniz bir biçimde ve vasıfta yaratmayı dilersek, Bize mani olacak hiçbir güç yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Siz ilk yaratmayı pek iyi biliyorsunuz, artık düşünüp ibret almanız gerekmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. (63-64) Ektiğiniz tohuma baksanıza! Siz mi onu yetiştiriyorsunuz Biz mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. (63-64) Ektiğiniz tohuma baksanıza! Siz mi onu yetiştiriyorsunuz Biz mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Eğer isteseydik onu kuru çöp haline getirirdik, siz de şaşıp kalır, pişman olurdunuz: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. "Eyvah! Emeklerimiz boşa gitti." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Hatta doğrusu biz rızıktan mahrum kaldık, sefalete mahkûm olduk." derdiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Peki içtiğiniz suya ne dersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa Biz mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Dileseydik onu tuzlu da yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Peki, yakmakta olduğunuz ateşe ne dersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan Biz miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Biz onu çölde, yolda bulunanlar ve muhtaçlar için hem bir ders, hem de istifade vesilesi kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Öyleyse Ulu Rabbinin yüce adını tenzih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Hayır! Vakit vakit inen Kur’ân’a yemin ederim ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Eğer anlarsanız bu gerçekten büyük bir yemindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Bu kitap, pek değerli, şerefli bir Kur’ân’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. O iyi korunmuş bir kitapta, Levh-i Mahfuzdadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Ona tertemiz (abdestli) olanlardan başkası dokunamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Rabbülâlemin tarafından indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Şimdi bu kelamı mı siz küçümsüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Bu nimete teşekkürünüz, onu yalan saymanız mı olmalıydı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Haydi görelim sizi, can boğaza geldiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. O vakit can çekişenin yanında bulunan sizler bakar durursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Biz ise, ona sizden daha yakınız, ama siz göremezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Haydi bakalım eğer âhirette vereceğiniz hesap yoksa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. İddianızda tutarlı iseniz, çıkmakta olan o rûhu geri döndürsenize! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. (88-89) Ama eğer ölen kimse Allah’a yakın olanlardan ise, onun için rahatlık, güzel nasip ve naîm cenneti var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. (88-89) Ama eğer ölen kimse Allah’a yakın olanlardan ise, onun için rahatlık, güzel nasip ve naîm cenneti var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. (90-91) Eğer ashab-ı yeminden ise "Selâm sana ashab-ı yeminden!" denilecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. (90-91) Eğer ashab-ı yeminden ise "Selâm sana ashab-ı yeminden!" denilecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. (92-94) Ama eğer dini yalan sayan sapıklardan ise onun ziyafeti kaynar su, peşinden de cehenneme atılış olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. (92-94) Ama eğer dini yalan sayan sapıklardan ise onun ziyafeti kaynar su, peşinden de cehenneme atılış olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. (92-94) Ama eğer dini yalan sayan sapıklardan ise onun ziyafeti kaynar su, peşinden de cehenneme atılış olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. İşte, hakkında hiç şüphe olmayan gerçek budur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. O halde Ulu Rabbinin ismini tenzih et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster