1. (1-2) Rahman Kur’ân’ı öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-2) Rahman Kur’ân’ı öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (3-4) İnsanı yarattı, ona konuşmayı öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (3-4) İnsanı yarattı, ona konuşmayı öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Güneş ve Ay bir hesap ile hareket ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yıldızlar ve bitkiler hep secdededirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (7-8) Göğü bu âhenkle O yükseltti ve bu mîzânı koydu ki siz de ders alıp ölçü dışına taşmayasınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (7-8) Göğü bu âhenkle O yükseltti ve bu mîzânı koydu ki siz de ders alıp ölçü dışına taşmayasınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Öyleyse siz de tartıyı adaletle yapın, sakın teraziyi, dengeyi aksatmayın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Allah yeryüzünü de canlı yaratıklar için alçaltıp döşedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (11-12) Orada meyve çeşitleri, salkımlarla dolu hurma ağaçları, saplı ve yapraklı hububat ve hoş kokulu bitkiler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (11-12) Orada meyve çeşitleri, salkımlarla dolu hurma ağaçları, saplı ve yapraklı hububat ve hoş kokulu bitkiler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İnsanı kiremit gibi pişmiş çamurdan yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Cinni ise hâlis ateşten yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O hem iki doğunun, hem iki batının Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O iki denizi salıverdi, birbirine kavuşurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Fakat aralarında bir engel bulunduğundan, birbirinin sınırını aşmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onların her ikisinden inci ve mercan çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Denizde koca dağlar gibi yüzen gemiler O’nundur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Yerin üstünde olan herkes fanidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ancak senin azamet ve kerem sahibi Rabbinin Zatı baki kalır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Göklerde olan, yerde olan herkes, ihtiyaçları için O’na yalvarır (bütün bunları gerçekleştirmek için) O, her an yeni tecellilerle iş başındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Hele az bekleyin, ey cin ve ins topluluğu! Yakında sizin de sıranız gelecek! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey cin ve ins topluluğu! Yapabilirseniz haydi göklerin ve yerin hududundan geçin bakalım!Ama geçemezsiniz, ancak üstün bir güç, kuvvetli bir delil ve ilimle geçebilirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Üzerinize ateşler, duman alevleri gönderilir de artık kendinizi savunamazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Gök yarılıp kızıl sahtiyan gibi kıpkırmızı bir güle dönüştüğünde öyle müthiş işler olacak ki! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Artık o gün insanlara ve cinlere günahları sorulmaz. Herkesin siması, soruya hacet bırakmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Suçlular simalarından tanınırlar, perçemlerinden ve ayaklarından tutulup yaka paça cehenneme atılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Ve onlara: "İşte suçluların yalan saydıkları cehennem!" denilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onlar cehennem ile kaynar su arasında devamlı gidip gelirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Rabbinin huzuruna çıkmaktan endişe duyan mümine iki cennet var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Her iki cennet de çeşit çeşit ağaçlarla doludur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. İkisinde de akıp giden iki pınar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İkisinde de her çeşit meyveler, çift çift vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. O cennetlikler, astarları kalın atlasdan döşeklere yaslanırlar. Her iki cennetin devşirilecek meyveleri, hemen ellerinin altında olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. O cennetlerde gözleri eşlerinden başkasını görmeyen, tatlı bakışlı öyle güzeller vardır ki, daha önce cin ve insanlardan hiç kimse kendilerine dokunmamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. O hanımlar parlaklıkta sanki yakut ve mercandırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Öyle ya, iyiliğin neticesi iyilikten başka mı olacaktı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Bu ikisinden başka, onların ikişer cenneti daha vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Bunlar da yemyeşildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Bunlarda da kaynayan iki pınar var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Bunlarda da meyveler, hurmalar, narlar... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Onların da içinde iyi huylu, güzel hanımlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Otağlarda eşlerine hasredilmiş güzeller. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Öyle güzeller ki daha önce insanlardan ve cinlerden kimse kendilerine dokunmamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Yeşil yastıklara ve hârikulade güzel güzel döşemelere yaslanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Azamet ve kerem sahibi olan Rabbinin adı çok yücedir, çok yüce! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster