أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ
Eve abaunel’evvelune.
Kelime
Anlamı
Kökü
أَوَابَاؤُنَا
atalarımız da mı?
الْأَوَّلُونَ
önceki

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Yoksa önceden gelip geçen atalarımız mı dirilecek?

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Yoksa önceden gelip geçen atalarımızda mı diriltilecek?

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Önceki atalarımız da mı?

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  "Evvelki atalarımız da mı?" derlerdi.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Ve önceki atalarımız da mı?’

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  "Önceden gelip-geçmiş atalarımız da mı?"

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Evvelki atalarımızda mı?"

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  “Şüphesiz öncekiler de, sonrakiler de, belli bir günün randevusunda bir araya getirileceklerdir.”

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  «nce gelip gecmis babalarimiz mi?»

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  «Önce gelip geçen babalarımız da mı ?..»

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (47-48) Derlerdi ki: “Ölüp toprak olduktan ve çürüyüp kemik haline geldikten sonra mı biz diriltilecekmişiz? Önceden gelmiş geçmiş atalarımız da mı (diriltilecek)?”

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  "Evvelki atalarımız da mı?"

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Önceki atalarımız da mı?

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  "Önceki atalarımız da mı?"

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  «Önceki atalarımızda mı?»

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Eski atalarımız da mı?» diyorlardı.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  "Önceden gelip geçmiş atalarımız da mı?"

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  "Önceden gelipgeçmiş atalarımız da mı?"

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  «Evvelce geçmiş atalarımız da mı?»

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (47-48) Ve diyorlardı ki: `(Biz) öldüğümüz ve bir toprak ve bir kemik yığını hâline geldiğimiz zaman mı, gerçekten biz mi yeniden diriltilecek olan kimseleriz? Önceki atalarımız da mı?`

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Önce gelmiş geçmiş atalarımız da mı?

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Önceki atalarımızda mı? derlerdi.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve evvelki (bizden önce ölen) babalarımız (atalarımız) da mı?

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  "Önceden gelip geçmiş babalarımız da mı?"

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Ve eski atalarımız da mı?"

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Önden giden atalarımız da (diriltilecek), öyle mi?"

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (48-50) «Ve bizlerin evvelce geçmiş atalarımız da mı?» De ki: «Şüphe yok evvelkiler de, sonrakiler de,». «Elbette malum bir günün muayyen bir vaktinde toplanılmış (olacaklardır).»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  "Önce gelip geçmiş atalarımız da mı?"

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Önceki atalarımız da mı?!.."

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Eski atalarımız da mı?» diyorlardı.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (47-48) Ve derlerdi ki: "Ölüp toprak olduktan ve çürümüş kemik haline geldikten sonra mı biz diriltilecekmişiz? Gelip geçmiş atalarımız da mı?"

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  "Önceki atalarımız da mı?"

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Daha önceki atalarımızda mı? ..

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  «Önceden gelip geçmiş atalarımız da mı?»

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  "Önceki atalarımız da mı?"

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  "(We) and our fathers of old?"