1. Olacak vak’a olduğu (kıyâmet koptuğu) zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onun oluşunu yalanlayacak yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O alçaltıcı, yükselticidir (yerleri alt üst eder), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yer şiddetlice sarsıldığı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Dağlar serpildikçe serpildiği, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Dağılan toz duman haline geldiği Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve sizler üç sınıf olduğunuz zaman; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sağın adamları (amel defterleri sağ tarafından verilenler), ne uğurlulardır onlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Solun adamları (amel defterleri sol tarafından verilenler), ne uğursuzlardır onlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve o sâbıklar, sâbıklar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İşte , onlardır (Allâh’a) yaklaştırılanlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ni’met cennetlerinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Çoğu öncekilerden, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Birâzı da sonrakilerden (olan bu insanlar), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Altın ve cevahirle işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onların üzerinde karşılıklı yaslanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Çevrelerinde, ebedi yaşamağa erdirilmiş gençler dolaşır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Akıp giden şarap kaynağından doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Bir şarap ki) Ondan ne başları ağrıtılır, ne de akılları giderilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Beğendikleri meyva(lar), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Canlarının çektiği kuş et(ler)i, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İri gözlü hûriler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Saklı inciler gibi; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yaptıklarına karşılık olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Orada ne boş bir söz ve ne de günâha sokan bir laf işitirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Duydukları söz, yalnız "Selâm, selâm" dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sağın adamları, nedir o sağın adamları! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (Onlar) Dikensiz kirazlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (Kökünden tepesine kadar) meyva dizili muzlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Uzamış gölge(ler), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Fışkıran sular, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Pek çok mevya arasında; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Tükenmeyen ve yasaklanmayan! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ve yükseltilmiş döşekler üstündedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Biz (oradaki) kadınları da yeniden bir güzel inşâ’ etmişiz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Onları bâkireler yapmışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Hep yaşıt sevgililer; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Sağın adamları için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (Bu sağcıların) Bir bölümü öncekilerdendir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bir bölümü de sonrakilerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Solun adamları (amel defterleri, sol tarafından verilenler), nedir o solcular! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. (Onlar) Delikçiklere işleyen bir ateş ve kaynar su içinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Kara dumandan bir gölge altında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Ki ne serindir, ne faydalı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Çünkü onlar bundan önce varlık içinde şımartılmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Büyük günâhı işlemekte ısrar ediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ve diyorlardı ki: "Biz öldükten, toprak ve kemik yığını olduktan sonra, biz mi bir daha diriltileceğiz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. "Önceki atalarımız da mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. De ki: "Öncekiler de sonrakiler de." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. "Belli bir günün buluşma vakti için mutlaka toplanacaklardır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Sonra siz de, ey sapık yalanlayıcılar (o zaman toplanacaksınız). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. (Suçlular) Mutlaka bir Zakkum ağacından yiyecekler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Onunla karınları(nı) dolduracaklar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Üzerine de kaynar su içeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Susuzluk hastalığına tutulmuş develerin içişi gibi içeceklerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. İşte cezâ gününde onların ağırlanışı böyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Biz sizi yarattık; doğrulamanız gerekmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Akıttığınız meniyi gördünüz mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Siz mi onu yaratıyorsunuz, yoksa yaratıcılar biz miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Aranızda ölümü takdir eden biziz ve bizim önümüze geçilmiş değildir (kimse ölüme engel olamaz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. (Size böyle ölümü takdir ettik) Ki sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizi, bilmediğiniz bir biçimde yeniden inşâ’ edelim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Andolsun, ilk yaratmayı bildiniz, (bunu) düşünüp ibret almanız gerekmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Ektiğinizi gördünüz mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Siz mi onu bitiyorsunuz, yoksa bitirenler biz miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık, sızlanıp dururdunuz: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. "Biz borçlandık, (yaptığmız masraflar boşa gitti)!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. "Doğrusu, biz yoksun bırakıldık!" (derdiniz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. İçtiğiniz suya baktınız mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indirenler biz miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Dileseydik onu tuzlu yapardık. Şüketmeniz gerekmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. (İki dalı birbirine sürterek) Çıkardığınız ateşi gördünüz mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratanlar biz miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Biz onu bir ibret ve çölden gelip geçenlere bir fayda yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Öyleyse büyük Rabbinin adını yücelt. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Yoo, yıldızların yerlerine yemin ederim, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Bilirseniz, bu büyük bir yemindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. O, elbette değerli bir Kur’ân’dır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Saklı bir Kitâptadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Ki ona temizlerden başkası dokunmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. (O), Âlemlerin Rabbinden indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Şimdi siz, bu sözü mü küçümsüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. (Kur’ân’dan istifade edeceğiniz yerde) Rızkınızı, yalanlamanızdan ibaret mi kılıyorsunuz (sizin ondan elde ettiğiniz nasib, sadece onu yalanlamanız mıdır)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Ya can boğaza dayandığı zaman? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Ki siz de o zaman (can çekişen kimseye) bakıp durursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Biz ona sizden daha yakınız, fakat siz görmezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Eğer (öldükten sonra) cezâlandırılmayacaksanız Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. (Bu sözünüzde doğru iseniz) o (çıkmakta olan ca)nı geri döndürsenize! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. (O can, Allah’a) Yaklaştırılanlardan ise, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. O’na rahatlık, güzel rızık ve ni’met cenneti var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Eğer sağcılardan (amel defteri sağ tarafından verilenlerden) ise, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. "(Ey sağcı) Sana sağcılardan selâm var!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Ama yalanlayıcı sapıklardan ise; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Kaynar sudan bir ziyafet, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Ve cehenneme atılma var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Kesin gerçek budur işte. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Öyleyse büyük Rabbinin adını tesbih et (O’nu, kendisine lâyık olmayan sıfatlardan tenzih eyle). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster