1. Çok merhametli (Allâh), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kur’ân’ı öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnsanı yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ona beyânı (konuşup, düşüncelerini açıklamayı) öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Güneş de, Ay da bir hesap ile (cereyan etmekte)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Necm (bitkiler, yıldızlar) ve ağaçlar (Allah’a) secde etmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Göğü yükseltti ve mizânı koydu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Tartıda taşkınlık edip dengeyi bozmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Tartıyı adâletle yapın, terazide eksiklik yapmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Allâh) Yeri halk için koydu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onda meyva(lar) ve salkımlı hurmalar var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Saplı ve yapraklı dâne(ler) ve hoş kokulu bitkiler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (Ey cinler ve insanlar topluluğu) Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İnsanı kiremit gibi pişmiş çamurdan yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Cin’i de hâlis ateşten yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. İki doğunun ve iki batının Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İki denizi salıverdi, birbirine kavuşuyorlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İkisinden de inci ve mercan çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Denizde koca dağlar gibi akıp giden kocaman gemiler de O’nundur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (Yer) Üzerinde bulunan her şey yok olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Yalnız Rabbinin celâl ve ikrâm sâhibi yüzü bâki kalacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Göklerde ve yerde bulunanlar (her şeyi) O’ndan isterler. O, her gün (her ân) yeni bir iştedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ey iki sekal, sizin için de boş vaktimiz olacak (sizin de hesabınızı göreceğiz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey cinler ve insanlar topluluğu, göklerin ve yerin bucaklarından geçip gitmeğe gücünüz yeterse geçin gidin. Ancak kudretle geçebilirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. İkinizin de üzerine, ateşten yalın alev ve kıpkızıl bir duman (yahut erimiş bakır) gönderilir, başaramazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Gök yarılıp da erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül olduğu zaman... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. O gün ne insana, ne de cin’e günâhından sorulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Suçlular, simâlarından tanınır, alınlar(ın)dan ve ayaklar(ın)dan tutulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. "İşte bu, suçluların yalanladığı cehennemdir!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onunla kaynar su arasında dolaşırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Rabbinin divânında dur(up hesap ver)mekten korkan kimseye iki cennet var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. İkisinin de çeşitli ağaçları, meyvaları var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. İkisinde de akıp giden iki kaynak var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İkisinde de her meyvadan iki çift var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. (Orada) Astarları kalın atlastan yataklara yaslanırlar. İki cennetin de devşirmesi yakındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Onlarda bakışları kısa (yalnız kocalarına bakan) öyle dilberler de var ki, bunlardan önce onları ne insan, ne de cin kanatmamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Sanki onlar yâkut ve mercandırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. İyiliğin karşılığı, yalnız iyilik değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Bu ikisinin ötesinde iki cennet daha var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Yemyeşildirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. İkisinde de fışkıran iki kaynak var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. İkisinde de meyva, hurma ve nar var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Onlarda da iyi huylu, güzel kadınlar var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Çadırlara kapanmış hûriler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Bunlardan önce onları ne insan, ne de cin kanatmamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. (Cennettekiler) Yeşil yastıklara ve hârikulâde güzel işlemeli döşeklere yaslanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Büyüklük ve ikrâm sâhibi Rabbinin adı ne yücedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster