1. O sâ’at yaklaştı, ay yarıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bir mu’cize görecek olsalar yüz çevirirler ve "Süregelen bir büyüdür" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yalanladılar, nefislerinin heveslerine uydular. Halbuki her iş, yerini bulacaktır (Allâh’ın kararına kimse engel olamaz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Andolsun, onlara, (bâtılda kalmalarını) önleyecek (ibret verici olayları anlatan) haberler geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bunlar üstün hikmettir! Ama uyarılar fayda vermiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Öyleyse sen de onlardan yüz çevir; o çağırıcının görülmemiş, tanınmamış bir şeye çağıracağı gün, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Gözleri düşkün düşkün (zillet ve dehşet içinde) kabirlerden çıkarlar; tıpkı yayılan çekirgeler gibidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Boyunlarını, çağırana doğru uzatmış koşarlarken, kâfirler: "Bu çetin bir gündür!" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlardan önce Nûh’un kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalanladılar ve: "Cinlenmiştir" dediler. Ve o(na çeşitli eziyetler yapılarak tebliğden) menedildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Bunun üzerine Rabbine: "Ben yenik düştüm, yardım et!" diye yalvardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Biz de boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yeri kaynaklar halinde fışkırttık, (göğün ve yerin) su(ları) takdir edilmiş bir işin olması için birleşti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Nûh’u da tahtalar ve çiviler(le yapılmış gemi) üzerinde taşıdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (Kendisine karşı) Nankörlük edilen (kulumuz)a (bizden) bir mükâfât olmak üzere (gemi), gözlerimizin önünde akıp gidiyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bunu bir ibret olarak bıraktık, ibret alan yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Benim azâbım ve uyarılarım nasılmış (görsünler diye). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Andolsun biz, Kur’ân’ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. ’Âd da yalanladı, ama azâbım ve uyarılarım nasıl oldu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Biz onların üstüne uğursuz mu uğursuz bir günde uğultulu bir kasırga saldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. İnsanları sanki köklerinden sökülmüş hurma kütükleri imişler gibi koparıp deviriyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Benim azâbım ve uyarılarım nasıl oldu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Andolsun biz Kur’ân’ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Semûd da uyarıları yalandı: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Bizden bir insana mı uyacağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık içine düşmüş oluruz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Zikir, aramızdan ona mı bırakıldı? Hayır o, yalancı küstahın biridir!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (Sâlih’e dedik ki): Yarın onlar, yalancı, küstahın kim olduğunu bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Biz onlara, kendilerini sınamak için dişi deveyi göndereceğiz. Hele sen onları gözetle, sabret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onlara, suyun aralarında paylaştırılacağını, (bir gün devenin, bir gün de kendilerinin su içme nöbeti olacağını) haber ver; içme sırası kiminse o gelip suyunu alsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bir arkadaşlarını çağırdılar, o da bıçağı çekip (deveyi) kesti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ama azâbım ve uyarılarım nasıl oldu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Biz onların üzerine tek sayha (korkunç bir ses) gönderdik; ağılcının topladığı kuru ot gibi kırılıp döküldüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Andolsun Biz Kur’ân’ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Lût’un kavmi de uyarıları yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Biz de üstlerine (taşlar savuran) bir fırtına gönderdik, yalnız Lût âilesini seher vakti kurtardık; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Katımızdan bir ni’met olarak. Biz şükredeni böyle mükâfâtlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Lût, onları bizim yakalamamıza karşı uyarmıştı, fakat uyarılara karşı kuşku duydular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onun (güzel delikanlılar şeklinde görünen melek) konuklarından murâd almağa kalkıştılar. Biz de gözlerini siliverdik: "Haydi azâbımı ve uyarılarımı tadın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Sabah erken, onları kararlı bir azâb yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. "Azâbımı ve uyarılarımı(n âkıbetini) tadın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Andolsun biz Kur’an’ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Fir’avn’ın kavmine de uyarılar gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Bütün âyetlerimizi yalanladılar. Biz de onları, gâlib ve güçlü (pâdişah)ın yakalaması gibi yakaladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Şimdi sizin kâfirleriniz, ötekilerinizden hayırlı mı? Yoksa Kitaplarda sizin için bir berâet (inkârınızdan dolayı size sorumsuzluk) mu var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yoksa "Biz muzaffer (yenilmez) bir topluluğuz" mu diyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. O topluluk bozulacak ve geriye dönüp kaçacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Hayır, buluşma zamanları o (uyarıldıkları) sâ’attir. O sâ’at cidden çok feci ve acıdır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Suçlular bir sapıklık ve çılgınlık içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. O gün yüzükoyun ateşe sürüklenecekler: "Cehennemin dokunuşunu tadın!" diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Biz her şeyi bir kadere (bir düzene, ölçüye, plana) göre yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Bizim buyruğumuz yalnız bir tektir, göz açıp yumma gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Andolsun biz sizin benzerlerinizi hep helâk ettik. Öğüt alan yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İşledikleri her şey, Kitâplarda mevcuttur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Küçük, büyük hepsi satır satır yazılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Korunanlar cennetlerde ırmaklar(ın kenarın)dadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Güçlü pâdişâhın huzûrunda doğruluk koltuklarında (memnunluk içinde)dirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster