1. Aşağı kayan yıldıza andolsun ki: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Arkadaşınız sapmadı, azmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O hevâ’dan konuşmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O(nun okuduğu Kur’ân) kendisine vahyedilen vahiyden başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onu, mühtiş kuvvetleri olan biri öğretti; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Üstün akıl sâhibi (melek). Doğruldu; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kendisi yüksek ufukta iken. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra yaklaştı, (yere doğru) sarktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (Muhammed ile arasındaki mesafe) İki yay uzunluğu kadar, yahut daha az kaldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kuluna, vahyettiğini vahyetti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gönül gördüğünde yanılmadı (yalan söylemedi, gerçeği gördü). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onun gördüğünden kuşku mu duyuyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Andolsun, onu bir inişinde daha görmüştü; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sidretü’l-Müntehâ (uzak ağaç)ın yanında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ki onun yanında oturulacak bahçe vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sidre’yi kaplayan kaplıyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (Muhammed’in) Göz(ü) şaşmadı ve azmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Andolsun, Rabbinin büyük âyetlerinden bazılarını gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Gördünüz mü o Lât ve ’Uzzâ’yı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve üçüncü(leri olan) öteki (put) Menat’ı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Demek erkek size, kadın Allah’a mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. O halde bu insafsızca bir taksim! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onlar, sizin ve babalarınızın, (tanrı) diye isimlendirdiğiniz (boş, kavramsız) isimlerden başka bir şey değildir. Allâh, onlara hiçbir güç (tanrı oldukları hakkında hiçbir delil) indirmemiştir. O(putlara tapa)nlar zanna ve nefislerin hevesine uyuyorlar. Oysa kendilerine, Rableri tarafından yol gösterici gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yoksa insan, her arzu ettiğine sâhip mi olacaktır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Son da ilk de (âhiret de, dünyâ da) Allâh’ındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Göklerde nice melek var ki onların şefâ’ati hiçbir işe yaramaz. Meğer Allâh’ın dilediği ve râzı olduğu kimseye izin verdikten sonra olsun (ancak o zaman şefâ’atin faydası olur). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Âhirete inanmayanlar, meleklere dişilerin adlarını takıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise haktan hiçbir gerçek kazandırmaz. (Zan ile gerçeğe ulaşılmaz.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bizi anmaktan yüz çeviren ve dünyâ hayâtından başka bir şey istemeyen kimseden yüz çevir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İşte onların erişebilecekleri bilgi (sınırı) budur. (Bundan ötesine akılları ermez). Şüphesiz Rabbin, yolundan sapanı da iyi bilir ve O, yola geleni de iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Göklerde ve yerde bulunan herşey Allâh’ındır. (Bunları yaratmıştır) Ki kötülük edenleri, yaptıklarıyle cezâlandırsın, güzel davrananları da güzellikle mükâfâtlandırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlar, günâhın büyüklerinden ve çirkin işlerden kaçınırlar, yalnız bazı küçük hatâlar işleyebilirler. Şüphesiz Rabbinin affı geniştir (O kendisine yönelen kulunu affeder). O sizi daha iyi bilir: Gerek sizi topraktan inşâ ettiği, gerek annelerinizin karınlarında bulunduğunuz zaman biçim verdiği sırada (sizin her hâlinizi bilmiştir), artık kendinizi övüp yüceltmeyin, çünkü O, korunanı daha iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Gördün mü şu adamı ki arkasını döndü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Azıcık verdi, gerisini elinde sıkı sıkı tuttu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Gayb’ın bilgisi kendi yanında da o mu (âlemin esrarını) görüyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa kendisine haber mi verilmedi: Mûsâ’nın sahifelerinde bulunan, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ve çok vefâlı İbrâhim’in (sahifelerinde bulunan şu gerçekler): Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ki hiçbir günâhkâr, başkasının günâh yükünü yüklenmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İnsana çalışmasından başka bir şey yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ve çalışması da yakında görülecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Sonra ona tastamam karşılığı verilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ve sonunda senin Rabbine varılacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Güldüren de O’dur, ağlatan da O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Öldüren de O’dur, yaşatan da O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. O yarattı iki çifti: erkeği ve dişiyi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Atıldığı zaman nutfe (sperm)den. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Şüphesiz tekrar yaratmak da O’nun işidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Zengin eden O’dur, bol verip memnun eden O. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (Taptıkları) Şi’râ (yıldızı)nın Rabbi O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. O helâk etti, önce gelen ’Âd’ı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Semûd’u, komadı (onları). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Önceden de Nûh kavmini (helâk etmişti). Çünkü onlar daha zâlim ve azgın idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Altı üstüne getirilen kentleri (Lût kavminin oturduğu bölgeleri) devirip yıktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Onların üstüne neler çöktü, neler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. O halde Rabbinin hangi ni’metinden kuşku duyuyorsun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Bu (Kur’ân veya peygamber) de ilk uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. O yaklaşıcı, yaklaştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onu Allah’tan başka açacak (geldiği zaman kaldıracak, vaktini erteleyecek veya onun ne zaman geleceğini belirleyecek) kimse yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Şimdi siz bu söze mi hayret ediyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ve gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Ve siz baş kaldırıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Haydi Allah’a secde edin ve kulluk edin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster