1. Andolsun Tûr’a (Mûsâ’nın vahiy aldığı Sinâ Dağı’na). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Satır satır yazılmış Kitaba; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yayılmış ince deri üzerine, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ma’mur (bakımlı, şen) Ev (Ka’be’y)e, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yükseltilmiş tavana (göğe), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Kaynatılmış denize (bunlara andolsun ki), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Rabbinin azâbı mutlaka vuku bulacaktır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ona engel olacak bir şey yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O gün gök, bir çalkalanış çalkanır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dağlar bir yürüyüş yürür ki!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Yalanlayanların vay haline o gün! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O daldıkları bâtıl içinde oynayıp duranlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün (şöyle denilerek) cehennem ateşine kakılırlar: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "İşte yalanlayıp durduğunuz ateş budur!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. "(Nasıl) Şimdi bu, büyümüymüş, yoksa siz mi görmüyor muşsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. "Girin ona, ister dayanın, ister dayanmayın, sizin için birdir. Ancak yaptıklarınıza göre cezâlandırılacaksınız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Korunanlar da cennetlerde, ni’met içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Rablerinin kendilerine verdikleriyle sefâ sürerler. Rableri onları, cehennem azâbından korumuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "Yaptıklarınıza karşılık âfiyetle yeyin, için;" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. "Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak." Onları, iri gözlü hûrilerle evlendirmişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Kendileri inanmış, zürriyetleri de imânda kendilerine uymuş olan kimselerin zürriyetlerini de kendilerine katmışızdır; kendi ameller(inin sevâb)ından da hiçbir şey eksiltmemişizdir. Herkes kendi kazandığına bağlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ve onlara canlarının istediği meyvadan ve etten bol bol vermişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Orada bir kadeh kapışırlar ki içinde ne saçmalama var, ne de günâha sokma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Çevrelerinde de kendilerine mahsus, sedef içinde saklı inci gibi civanlar dolaşır (hizmet eder). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Birbirlerine dönmüş soruyorlar: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Daha önce biz âilemiz içinde (iken sonumuzdan) korkardık." dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Allâh bize lutfetti de bizi o delikçiklere işleyen azâbdan korudu." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Biz bundan önce yalnız O’na yalvarır (bizi korumasını O’ndan niyaz eder)dik. Çünkü iyilik eden, esirgeyen O’dur, O." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (Ey Muhammed), Sen hatırlat, öğüt ver. Rabbinin ni’meti sayesinde sen ne kâhinsin, ne de mecnun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yoksa onlar (senin hakkında): "Bir şâ’irdir, zamanın felâketlerine çarpılmasını gözetliyoruz" mu diyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. De ki: "Gözetleyin, ben de sizinle beraber gözetleyenlerdenim. (Bakalım hangimiz felâketlere çarpılacağız?)" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Akılları mı bunu kendilerine emrediyor, yoksa onlar azgın bir topluluk mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Yoksa "Onu uydurdu" mu diyorlar? Hayır, onlar inanmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Doğru iseler haydi onun gibi bir söz getirsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Yoksa kendileri, hiçbir şey olmadan (raslantı sonucu olarak) mı yaratıldılar? Yoksa yaratanlar kendileri midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa gökleri ve yeri mi yarattılar? Hayır, onlar düşünüp de inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yahut hâkim olan (her şeyi istedikleri gibi yöneten) kendileri midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yoksa onların, (göğe çıkıp meleklerin sözlerini ve onlara vahyedileni) dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Öyleyse dinleyenleri, (meleklerin sözlerini dinlediklerine) açık bir delil getirsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yoksa kızlar O’na, oğullar size mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Yoksa sen onlardan (vahiyleri duyurmana karşı) bir ücret istiyorsun da onlar, ağır bir borç yükü altında mı kalmışlardır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yoksa gayb (görülmeyen bilgi) kendilerinin yanındadır da kendileri mi (oradan istediklerini) yazıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl tuzağa düşecek olanlar, o inkâr edenlerin kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yoksa onların Allah’tan başka bir tanrısı mı var? Allâh’ın şânı onların ortak koştuklarından yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Gökten bir parçanın düştüğünü görseler, (yine inatlarından): "Üst üste yığılmış bulutlardır" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Korkudan bayılacakları günlerine kavuşuncaya kadar bırak onları. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. O gün, tuzakları kendilerine hiçbir yarar sağlamaz ve onlara yardım da edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Zulmedenlere, bundan başka bir azâb da vardır. Fakat çokları bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Rabbinin hükmüne sabret, çünkü sen, gözlerimizin önündesin (korumamız altındasın), Kalktığın zaman Rabbini övgü ile an. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Gecenin bir kısmında ve yıldızların ardından da O’nu tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster