1. Savurup kaldıranlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (Yağmur) Yüklü (bulut)lara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Kolayca akıp gidenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İş(ler)i taksim edenlere (rızıkları, yağmurları dağıtan güçlere) andolsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Size va’dedilen, mutlaka doğrudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Cezâ muhakkak olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (Çeşitli) yolları (yörüngeleri) bulunan göğe andolsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Siz, çeşitli söz(ler) içindesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Çevrilen, ondan çevriliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O (çeşitli sözleri) atan yalancılar kahrolsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar aptallık içinde yanılıp durmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Cezâ günü ne zaman?" diye sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün onlar ateş üzerinde yakılacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (Kendilerine): "Fitnenizi (fesâdınızın cezâsını) tadın! Acele isteyip durduğunuz şey budur işte!" (denilecek). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Korunanlar, cennetlerde, çeşme başlarındadırlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Rablerinin, kendilerine verdiğini alırlar. Çünkü onlar bundan önce güzel davranırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Geceleri pek az uyurlardı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Seherlerde onlar istiğfar ederlerdi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Mallarında dilenci ve yoksul için hak vardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kesin inanacaklar için yerde nice ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Kendi canlarınızda da öyle. Görmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Gökte rızkınız da var, uyarıldığınız (azâb)da var! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki o, sizin konuştuğunuz gibi gerçektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. İbrâhim’in ağırlanan konuklarının haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bir zaman onun yanına girmişler: "Selâm" demişlerdi. "Selâm, dedi, (siz) tanınmamış bir topluluk(sunuz)." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (Konuklarına yemek hazırlamak için) gizlice âilesinin yanına gitti, semiz bir buzağı getirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onu, önlerine yaklaştırdı, "Yemez misiniz?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (Yemediklerini görünce) Onlardan içine bir korku düşürdü. "Korkma" dediler ve ona bilgin bir oğlan çocuğu müjdelediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Karısı (Sare) çığlık içinde geldi (hayretten elini) yüzüne vurarak: "(Ben) Kısır bir kocakarı(yım, benden nasıl çocuk olur)?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Dediler ki: "Rabbin böyle dedi. O, hüküm ve hikmet sâhibidir, bilendir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (İbrâhim): "O halde göreviniz nedir ey elçiler?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dediler: "Biz suçlu bir kavme gönderildik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. "Ki onların üzerine çamurdan taş(lar) salalım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. "Rabbinin katında, haddi aşanlar için işâretlenmiş (taşlar)." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Orada bulunan mü’minleri çıkardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Zaten orada bir ev (halkın)dan başka müslüman da bulmadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Acı azâbdan korkanlar için orada bir ibret bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Mûsâ’da da (ibret alınacak şeyler vardır). Onu açık bir delil ile Fir’avn’e göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (Fir’avn ona) Yanını çevirdi ve: "Bu, ya büyücü veya cinlidir" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Biz de onu ve askerlerini yakaladık, onları denize attık. (O boğulurken pişmanlıkla) Kendi kendini kınıyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. ’Âd (kavmin)de de (ibret alınacak şeyler vardır). Onlara, köklerini kesen bir rüzgâr gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, onu kül gibi ediyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Semûd (kavmin)de de (ibret alınacak şeyler vardır). Onlara: "Bir süreye kadar sefâ sürün" denmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Rablerinin buyruğuna başkaldırdılar, bu yüzden onlar bakıp dururlarken, onları yıldırım yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (Yurtlarında çöküverdiler) Ne kalkabildiler, ne de (bu duruma) engel olabildiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Daha önce de Nûh kavmini helâk etmiştik. Çünkü onlar da yoldan çıkmış bir toplum idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Göğü sağlam yaptık, biz genişleticiyiz (kudretimiz geniştir, göğü öyle genişleten biziz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Yeri biz döşedik, (biz) ne güzel döşeyiciyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Her şeyden iki çift (erkek dişi) yarattık ki düşünüp öğüt alasınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. "O halde Allâh’a kaçın, ben size O’nun tarafından görevlendirilmiş apaçık bir uyarıcıyım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. "Allâh ile beraber başka tanrılar uydurmayın. Ben size O’nun tarafından görevlendirilmiş apaçık bir uyarıcıyım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İşte böyle, onlardan önce de ne kadar elçi geldiyse mutlaka: "Büyücü veya cinlenmiş" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler (ki hep aynı şeyi söylüyorlar)? Doğrusu, onlar azgın bir topluluktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Onlardan yüz çevir, sen kınanacak değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Ama yine de hatırlat, çünkü hatırlatmak inananlara yararlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Ben onlardan rızık istemiyorum, beni beslemelerini de istemiyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Şüphesiz rızık veren, sağlam kuvvet sâhibi olan ancak Allah’tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Muhakkak ki, bu zulmedenlerin de (geçmiş) arkadaşlarının payı gibi bir azâb payı vardır, (ötekilerin başına gelen azâb gibi bir azâb bunların da başına gelecektir), acele etmesinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Uyarıldıkları günlerinden dolayı vay o kâfirlerin haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster