1. Kâf. Zikir’li (uyarıcı, şerefli) Kur’ân’a andolsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İçlerinden bir uyarıcı gelmesine şaştılar da, o kâfirler: "Bu tuhaf bir şeydir" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. "Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (tekrar bedene döneceğiz)? Bu, uzak bir dönüştür." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Biz yerin, onlar(ın cesetlerin)den ne eksilttiğini bilmişizdir. Yanımızda (her şeyi) zapteden bir Kitâp vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Doğrusu onlar, hak kendilerine gelince onu yalanladılar. Şimdi onlar çalkantılı bir durumun içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Üstlerindeki göğe bakmadılar mı, onu nasıl yaptık, süsledik, hiçbir çatlağı yoktur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Arzı nasıl yaydık, ona sağlam dağlar attık, onda her güzel çifti bitirdik! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (Bütün bunları) Allah’a yönelen her kulun, gönül gözünü açmak için ve (ona) ibret vermek için (yaptık). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gökten bereketli bir su indirdik, onunla bahçeler ve biçilecek dâne(li ekin)ler bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları yetiştirdik; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Kullara rızık olması için. Ve o su ile, ölü bir ülkeye can verdik. İşte çıkış da öyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlardan önce Nûh kavmi, Resliler ve Semûd (kavmi) de yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. ’Âd, Fir’avn ve Lût’un kardeşleri (durumundaki kavmi), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Eyke halkı ve Tubba’ kavmi. Bunların hepsi elçileri yalanlayıp, uyardığım (azâb)ı hak ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İlk yaratmadan âciz mi kaldık ki (yeniden yaratamayalım)? Doğrusu onlar yeni bir yaratmadan kuşku içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne fısıldadığını biliriz, çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onun sağında ve solunda oturan iki alıcı (melek, onun sözlerini ve işlerini) kaydetmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (İnsan,) Hiçbir söz söylemez ki yanında kendisini gözetleyen, dediklerini zapteden (bir melek) hazır bulunmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ölüm sarhoşluğu gerçekten geldi. İşte (ey insan) bu, senin öteden beri kaçtığın şeydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sûr’a üflendi. İşte bu, kendisine karşı uyarılan gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Her can, yanında bir sürücü ve şâhidle geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (Allâh ona): "Andolsun, sen bundan gaflet içinde idin. Biz sen(in gözün)den perdeni açtık; bugün artık gözün keskindir" (dedi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Yanındaki arkadaşı: "İşte yanımdaki hazır" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (Allâh sürücü ve şâhide buyurdu ki): "Haydi ikiniz, atın cehenneme her inatçı nankörü!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Hayra engel olan, saldırgan, şüpheciyi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "O ki Allâh ile beraber başka tanrılar edindi, bundan dolayı onu çetin bir azâba atın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Yanındaki arkadaşı dedi ki: "Rabbimiz, ben onu azdırmadım, zaten o kendisi derin bir sapıklık içinde idi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (Allâh) Buyurdu ki: "Huzûrumda çekişmeyin. Ben size daha önce uyarı göndermiştim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Benim huzûrumda söz değiştirilmez ve ben kullara zulmedici değilim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O gün cehenneme: "Doldun mu?" deriz. "Daha yok mu" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Cennet de korunanlara yaklaştırılmıştır, uzak değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "İşte size va’dedilen budur. Dâimâ Allah’a yüz tutan (O’nun buyruklarını) koruyan, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Görmeden Rahmân’a saygı gösteren ve (Hakka) dönük bir yürek getiren herkesin (mükâfâtı budur)!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. "Ona selâm (esenlik) ile girin. Bu, süreklilik günüdür!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Orada onlara istedikleri herşey vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Bunlardan önce nice kuşakları helâk etmiştik ki onların tutuşu, bunlardan daha kuvvetli idi, yakalaması daha güçlü idi. Ülkelerde gezip dolaşmışlardı, ama bir kurtuluş buldular mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Muhakkak ki bunda, kalbi olan, yahut şâhid olarak (zihnini toplayarak dikkatle) kulak veren kimse için bir öğüt vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Andolsun, biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık, bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Onların dediklerine sabret ve Rabbini övgü ile an! Güneş doğmadan önce, batmadan önce, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Gecenin bir kısmında ve secde arkalarında O’nu tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Dinle, o gün o ünleyici, yakın bir yerden çağırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O gün o çağrıyı gerçek olarak duyarlar. İşte bu, (dirilip) çıkış günüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yaşatan ve öldüren ancak biziz, biz. Dönüş de bizedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. O gün yer onlar(ın üstün)den yarıl(ıp açıl)ır, (çağırana doğru) sür’atle koşarlar. İşte bu, toplamadır; bize göre kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Biz onların ne dediklerini biliyoruz. Sen onların üstünde bir zorlayıcı değilsin, sadece tehdidimden korkanlara Kur’ân ile öğüt ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster