يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ
Yetenazeune fiha ke’sel la lağvun fiha ve la te’sim
Kelime
Anlamı
Kökü
يَتَنَازَعُونَ
kapışırlar
فِيهَا
orada
كَأْسًا
bir kadeh
لَا
yoktur
لَغْوٌ
saçmalama
فِيهَا
içinde
وَلَا
ve yoktur
تَأْثِيمٌ
günaha sokma

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve birbirlerine öyle bir kadeh sunarlar ki içtikleri şarabın sonucunda ne boş şeylerden bahsediş var, ne günaha giriş.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Orada birbirlerine öyle kadeh sunarlar ki, içtikleri şarabın etkisinden, ne boş şeylerden bahsetme var, ne de günaha sokma.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Orada karşılıklı kadeh tokuştururlar, ama burada (içki yüzünden) ne saçmalama vardır ne de günaha girme.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Onda, sarhoşlatıp ne düşünüp söylediğini bilmez hâle getirmeyen içkiler kapışırlar!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Orada bir kadeh kapışırlar ki, onda ne bir saçmalama ne de günâha sokma vardır.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Orada bir kadeh kapışır-çekişirler ki, onda ne ’boş ve saçma bir söz’, ne günaha sokma yoktur.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Orada birbiriyle kadeh çekiştirirler ki, onda ne bir saçmalama vardır, ne bir günaha sokma...

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Orada karşılıklı kadeh tokuştururlar; ama burada kötü söz de yoktur, günah işleme de.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Orada kadeh tokustururlar; fakat bunda ne bir sacmalama, ne de bir gunaha girme vardir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Orada kadeh tokuştururlar ki bunda ne bir boşanlamsız saçmalama, ne de günaha sokma vardır.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Orada, boş söz söyletmeyen (içilince sarhoş etmeyen), günah işletmeyen dolu bir kadehi elden ele dolaştırırlar.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Orada, (içilince) boş söz söyletmeyen, günah işletmeyen dolu bir kadehi elden ele dolaştırırlar.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Orada karşılıklı kadeh tokuştururlar, ama burada (içki yüzünden) ne saçmalama vardır ne de günaha girme.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Orada birbirlerinden kadeh kapışırlar, orda ne bir saçmalama, ne de bir günaha girme vardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Orada bir kadeh kapışırlar ki, onda ne bir saçmalama vardır, ne de günaha sokma.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Orada bir kadehi kapışırlar fakat onda ne saçmalama vardır, ne de günaha sokma.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Orada bir kadeh kapışır çekişirler ki, onda ne ’boş ve saçma bir söz’ ne günaha sokma vardır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Orada bir kadeh kapışırçekişirler ki, onda ne boş ve saçma bir söz, ne de günaha sokma yoktur.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Orada birbirleriyle öyle kadeh çekişirler ki! Onda ne bir saçmalama, ne de bir günâha sokma yokdur.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Orada (neş`e ile) birbirlerine kadeh çekişirler (verip alırlar); onda (onun içiminde)ne boş bir söz, ne de bir günâha sokma vardır (sarhoş etmez).

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Orada öyle bir kadehi devrederler ki; onda, bir saçmalama ve günaha sokma yoktur.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Orada içlerindeki bütün sıkıntıları atarlar. Orada ne boş konuşmalar, ne de günah işlemek vardır.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Orada kadeh kaldırırlar, orada (içtikleri şarap ile) ne boş söz söylerler ne de günaha girerler.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Orada bir kadehi kapışır çekişirler; onda ne saçma bir söz, ne de bir günaha sokma vardır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  ve orada, (cennette), birbirlerine, boş konuşturmayan ve günaha sokmayan kaseler uzatacaklar.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  orada birbirlerine içeni boşboğaz etmeyen ve günaha sokmayan dolu kadehler sunacaklar.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (22-23) Ve onlara arzu edeceklerinden bir meyve ile ve bir et ile imdat etmişizdir. Ve orada bir kâseyi teatide bulunurlar, onda ne bir saçma söz vardır ve ne de bir günah.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Orada birbirlerinden kadeh alıp verirler. Amma onu içenler ne boş bir söz söylerler, ne de günaha girerler.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Orada karşılıklı bir kadeh tokuştururlar ki, onda ne bir saçmalama, ne de bir günaha girme vardır!

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Orada bir kadehi kapışırlar fakat onda ne saçmalama vardır, ne de günaha sokma.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Onlar orada içecek kadehleri kapışırlar ki bunları içmede ne saçma sapan konuşma olur, ne de günaha girilir.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Orada bir kadeh kapışırlar ki içinde ne saçmalama var, ne de günâha sokma.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Orada birbirlerine kadeh sunarlar. Orada saçmalama yoktur. Günaha sokma yoktur.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Orada bir kadeh kapışır çekişirler ki, onda, ne ’boş ve saçma bir söz’, ne de bir günaha sokma yoktur.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Orada bir kadeh tokuştururlar ki, içinde ne bir boş laf var ne de günaha sokuş.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  They shall there exchange, one with another, a (loving) cup free of frivolity, free of all taint of ill.