1. Tur’a (o dağa) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-3) İnce deri üzerine yazılmış o kitaba. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (2-3) İnce deri üzerine yazılmış o kitaba. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Beyt-i Ma’mûr’a Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. O pek yüksek tavan, gökkubbeye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ağzına kadar dolu okyanusa yemin olsun ki: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Rabbinin cezası mutlaka vuku bulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onu önleyecek hiçbir kuvvet yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gün gelecek, gök şiddetle çalkalanacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dağlar sür’atle yürüyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. O gün, hakkı yalan sayıp Peygambere yalancı diyenlerin vay hallerine! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlar ki daldıkları batıl içinde oynayıp dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün onlar cehenneme şiddetle itilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İşte, denilir, alın size yalan saydığınız ateş! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Haydi söyleyin bakalım, bu da mı sihir, yoksa siz mi görmüyormuşsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Girin oraya! İster dayanın, ister dayanamayın, artık hepsi bir! Siz sadece ne yaptıysanız onun karşılığını bulacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Müttakiler ise cennetlerde nimet içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Rab’lerinin kendilerine verdikleriyle sefa sürerler. Rab’leri onları yakıcı ateşin azabından korumuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (19-20) Ve onlara denilir ki: "Dünyada yaptığınız güzel davranışlardan ötürü: "Yiyin, için, afiyetler olsun!" Onlar sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanırlar. Kendilerine temiz ve güzel hurileri de eş yaparız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (19-20) Ve onlara denilir ki: "Dünyada yaptığınız güzel davranışlardan ötürü: "Yiyin, için, afiyetler olsun!" Onlar sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanırlar. Kendilerine temiz ve güzel hurileri de eş yaparız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Kendileri iman edip zürriyetleri de iman ile kendilerinin izinden gidenlerin nesillerini de kendilerine kavuştururuz. Onların emeklerinden hiçbir şeyin mükâfatını eksiltmeyiz. Onlardan her biri kazandığı güzel neticeleri ile daimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onlara canlarının istediği meyve ve et çeşitlerinden bol bol veririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onlar orada içecek kadehleri kapışırlar ki bunları içmede ne saçma sapan konuşma olur, ne de günaha girilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Etraflarında kendi hizmetlerine tahsis edilmiş, sedef içinde saklı inci gibi pırıl pırıl civanlar dolaşır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Birbirlerinin yanına gelip şöyle sorup sohbet etmeye başlarlar: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (26-27) "Biz dünyada, ailemiz içinde iken sonumuzdan endişe ederdik. Ama şükürler olsun ki Allah bize lütfetti ve bizi, o kavuran ateşten korudu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (26-27) "Biz dünyada, ailemiz içinde iken sonumuzdan endişe ederdik. Ama şükürler olsun ki Allah bize lütfetti ve bizi, o kavuran ateşten korudu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Çünkü biz daha önce Allah’a dua ve ibadet eder, bizi ateşten korumasını niyaz ederdik." Gerçekten O, berr’dir, rahîmdir (hayırların kaynağıdır, merhamet ve ihsanı boldur). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ey Resulüm, sen irşad ve nasihatina devam et! Sen Rabbinin ihsanı sayesinde kâfirlerin iddia ettikleri gibi kâhin de değilsin, deli de değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ne o, yoksa onlar senin hakkında: "Ne olacak? Şairin biri! Feleğin onun başına neler getireceğini göreceğiz" mi diyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. De ki: "Bekleyin bakalım! Ben de sizin fecî âkıbetinizi bekliyorum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Akılları mı kendilerinden bunu istiyor, yoksa onlar azgın bir toplum olduklarından mı böyle yapıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Yahut Kur’ân’ı "kendi uydurdu" mu diyorlar? Hayır! Onlar bu iddialarında samimî değiller. Onların inanmaya niyetleri yok da onun için bu kabîl sözler sarf ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. O halde bu iddialarında tutarlı iseler Kur’ân gibi bir söz getirsinler bakalım! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Onlar bir Yaratan olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa kendi kendilerini mi yarattılar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa, gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin bilgiye ulaşmaya gitmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yoksa Rabbinin hazineleri onların mı yanında? Yoksa kâinatı onlar mı yönetiyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yoksa onların yükselmelerini sağlayan bir merdivenleri, kuleleri var da o sayede mi göklerin haberlerini dinliyorlar? Öyleyse o haber dinleyenleri kim ise, meleklerin sözlerini dinlediğine dair kesin bir delil getirsin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yoksa kız çocukları O’nun da, erkekler sizin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Yoksa onlardan vahyi tebliğ, risalet ve irşad hizmetlerinden ötürü bir ücret istiyorsun da, onlar ağır bir borç yükü altında eziliyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yoksa gayba dair bilgiler kendilerinin elinin altındadır da, onlar oradan istedikleri tarzda yazıp kopyalıyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yoksa onlar bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Şunu bilsinler ki: Asıl kapana kısılacak olanlar, o kâfirler olacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yoksa onların Allah’tan başka bir tanrıları mı var? Allah onların iddia ettikleri ortaklardan münezzeh ve yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Şayet kendilerinin kötü bir maksatla istedikleri gibi gökten bir parçanın düştüğünü görseler, inatlarından ötürü "Bunlar üst üste yığılmış bulutlardır." derler. Kendilerine ceza olarak gönderildiğini inkâr ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. O halde sen onları, darbe yiyip çarpılacakları güne kadar kendi hallerine bırak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. O gün hile ve tuzakları kendilerine asla fayda sağlamaz ve yardım da görmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Muhakkak ki o zalimlere bundan başka azap da vardır; fakat onların çoğu bunu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. (48-49) Rabbinin hükmü yerine gelinceye kadar sabret! Çünkü sen Bizim himayemiz altındasın. Namaza kalktığında Rabbini hamd ile tenzih et. Geceleyin de, gecenin sonunda yıldızların batışının ardından da O’na ibadet edip tenzih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (48-49) Rabbinin hükmü yerine gelinceye kadar sabret! Çünkü sen Bizim himayemiz altındasın. Namaza kalktığında Rabbini hamd ile tenzih et. Geceleyin de, gecenin sonunda yıldızların batışının ardından da O’na ibadet edip tenzih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster