1. Andolsun Tur’a. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Satır satır yazılmış Kitab’a; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yayılmış ince deri üzerine. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ma’mur bir ev olan Ka’be’ye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yükseltilmiş tavan gibi göğe. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Kaynatılmış denize Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Rabbinin azabı hiç şüphesiz gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ona engel olacak bir şey yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O gün gök, sarsıldıkça çalkalanacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dağlar bir yürüyüş yürür ki... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. O gün, yalanlayanların vay haline. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ki onlar o daldıkları batıl içinde oyalanıp duranlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün şöyle denilerek cehennem ateşine itilirler: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. «İşte yalanlayıp durduğunuz cehennem budur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bir büyü müdür bu, yoksa görmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Girin ona ister dayanın, ister dayanmayın, sizin için birdir. Anlattıklarımıza göre cezalandırılacaksınız.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar da cennetlerde, nimet içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Rabblerinin kendilerine verdikleriyle sefa sürerler. Rabbleri onları, cehennem azabından korumuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Yaptıklarınıza karşılık afiyetle yeyin, için! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak. Onları, iri gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İnanan, soyları da inançta kendilerine uyan kimselere soylarını da katarız. Onların işlediklerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazancına bağlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Cennette olanlara diledikleri meyve ve etten bol bol veririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Orada bir kadehi kapışırlar fakat onda ne saçmalama vardır, ne de günaha sokma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Sedefteki inciler gibi olan gençler yanlarında dolaşırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. «Daha önce biz, ailemiz içinde korkardık.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azabtan korudu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Biz bundan önce yalnız O’na yalvarırdık. Çünkü iyilik eden, esirgeyen O’dur O. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ey Muhammed! Sen hatırlat, öğüt ver. Rabbinin nimetiyle sen, ne kahinsin ne de delisin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. «Muhammed bir şairdir, zamanın onun aleyhine dönmesini gözlüyoruz» mu diyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. «Gözleyin, doğrusu ben de sizinle beraber gözlemekteyim.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onların akılları mı bunu emreder, yoksa onlar, azgın bir topluluk mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Yoksa «Onu uydurdu» mu diyorlar? Hayır, onlar inanmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İddialarında samimi iseler haydi onun gibi bir söz getirsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Yoksa kendileri, hiçbir şey olmadan mı yaratıldılar. Yoksa yaratanlar kendileri midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa gökleri ve yeri mi yarattılar? Hayır, onlar düşünüp te inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da herşeye hakim olan kendileri midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yoksa onlar, üzerine çıkıp gizli sırları dinledikleri bir merdivenleri mi var? Öyleyse, dinleyenleri açık bir delil getirsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yoksa kızlar Allah’a, oğullar size mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yoksa gayb kendilerinin yanındadır da kendileri mi istediklerini yapıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl tuzağa düşecek olanlar, o inkar edenlerin kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yoksa onların Allah’tan başka bir tanrısı mı var? Allah’ın şanı onların ortak koştuklarından yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Gökten bir parçanın düştüğünü görsek «Üst üste yığılmış bulutlardır» derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Korkudan bayılacakları günlerine kavuşuncaya kadar bırak onları. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. O gün, tuzakları kendilerine hiçbir yarar sağlamaz ve onlara yardım da edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Zulmedenlere, şüphesiz bundan başka da azab vardır; fakat onların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Rabbinin hükmüne sabret, çünkü sen, gözlerimizin önündesin, kalktığın zaman Rabbini övgü ile an. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Gecenin bir kısmında ve yıldızların ardından da Allah ı tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster