1. Andolsun Tur’a. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Satır (satır) dizili kitaba. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yayılmış ince deri üzerine. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Beyti Ma’mur’a. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yükseltilmiş tavana (gökyüzüne). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Kabarıp tutuşan denize. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ki şüphesiz senin Rabbinin azabı, kesin olarak gerçekleşecek olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onu uzaklaştırıp engel olacak yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O gün gök, şiddetle sarsılıp çalkalanır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve dağlar yürüdükçe yürür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İşte o gün, yalanlayanların vay haline. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlar, daldıkları batıl içinde oynayıp eğlenirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün onlar cehennem ateşine itildikçe itilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (Onlara.) "İşte sizin yalanlamakta olduğunuz ateş budur (denir)!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. "Bu (azap) da bir büyü mü, yoksa siz görmüyor musunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. "Girin ona! Artık ister sabredin, ister sabretmeyin; sizin için birdir. Siz ancak, yaptıklarınızla cezalandırılıyorsunuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hiç şüphesiz takva sahipleri, cennetlerde ve nimet içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Rablerinin kendilerine verdikleriyle sevinçli ve mutludurlar. Rableri, kendilerini çılgınca yanan cehennemin azabından korumuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "Yapmakta olduklarınızdan dolayı afiyetle yiyin ve için." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Özenle dizilmiş tahtlar üzerinde yaslanıp dayanmışlardır ve biz onları iri gözlü beyaz tenlilerle evlendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İman edenler ve soyları da imanda kendilerine tabi olanlar (var ya), biz onların soylarını da kendilerine katıp ekleriz. Onların amellerinden hiç bir şeyi eksiltmeyiz. Her kişi, kendi kazanmakta olduğuna karşılık bir rehindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onlara, istek duyup arzuladıkları meyvelerden ve etten de bol bol veririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Orada bir kadehi kapışır çekişirler; onda ne saçma bir söz, ne de bir günaha sokma vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Sedefteki saklı inciler gibi olan gençler yanlarında dolaşırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Kimi kimine dönüp sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Derler ki: "Biz doğrusu daha önce, ailemiz içinde (ilahi azaptan) endişe edip korkanlardık." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Şimdi Allah bize lütufta bulundu ve bizi, iliklere kadar işleyen kavurucu azaptan korudu." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Hiç şüphesiz biz bundan önce O’na dua (kulluk) ederdik. Gerçekten O, iyiliği bol, esirgemesi çok olanın ta kendisidir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. O halde sen, öğüt verip hatırlat; çünkü sen, Rabbinin nimetiyle ne bir kâhinsin, ne de bir mecnun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yoksa onlar, "Bir şairdir, biz ona ölüm felaketine uğramasını gözlüyoruz" mu diyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. De ki: "Siz gözetleyip durun; çünkü ben de sizinle birlikte gözetleyenlerdenim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Yoksa bunu kendilerine saçma akılları mı emretmektedir? Yoksa kendileri azgın bir kavim midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Yoksa, "Onu kendisi uydurup söyledi" mi diyorlar? Hayır, onlar iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. O halde, eğer doğru sözlüler iseler, onun benzeri bir söz getirsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Yoksa onlar, hiç bir şey olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa yaratıcılar kendileri mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır! Onlar, kesin bir bilgiyle inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa üstün güç sahipleri kendileri midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yoksa onların bir merdivenleri mi var da onunla (yükselip en yüce makamda konuşulanları mı) dinliyorlar? Öyleyse, dinleyenleri açık bir delil getirsin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yoksa kızlar O’nundur da erkek çocuklar sizin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun da haksız bir borçtan dolayı onlar, ağır bir yük altında mıdırlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yoksa gayb (bilgisi) onların katında da böylece onlar (ona dayanarak mı) yazıp duruyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yoksa hileli bir düzen kurmak istiyorlar da o kâfirlerin kendileri mi hileli düzene düşmüş bulunmaktalar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yoksa onların, Allah’ın dışında başka bir ilahları mı var? Allah, onların şirk koşmakta olduklarından münezzehtir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Eğer gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile, "Üst üste katlanıp yığılmış bir buluttur" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Öyleyse sen onları kendisinde (en dayanılmaz azapla) çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar bırak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. O gün, ne hileli düzenleri kendilerine herhangi bir şeyle yarar sağlayacak, ne de kendileri yardım görecekler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Hiç şüphesiz zulmetmekte olanlara, bundan önce de bir azap vardır; ancak onların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Artık sen Rabbinin hükmüne sabret; çünkü gerçekten sen bizim gözlerimizin önündesin ve her kalkışında da Rabbini hamd ile tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Gecenin bir bölümünde ve yıldızların batışının ardında da O’nu tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster