1. Ulu Sina dağı şahit olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Satırlarda kayıtlı ilahi mesaj (şahit olsun), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. açılmış deri tomarlarda! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. el-Beytu`l-Ma-mur şahit olsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. yüceltilmiş gök kubbe şahit olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Kükreyen taşkın deniz şahit olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Şüphe yok ki, Rabbinin azabı kesinlikle vuku bulacaktır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. insan kendisini ona karşı asla savunamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gün gelir, gök büyük bir çöküşle çöker. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dağlar dehşet bir yürüyüşle yürür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İşte o gün yalanlayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlar ki daldıkları oyunda oynuyor olacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onlar o gün karşı konulmaz bir güçle cehennem ateşine itilecekler (ve şöyle denilecek): Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "Bu sizin vaktiyle yalanlamış olduğunuz ateştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bu kara büyü(nün kabusu)mu, yoksa görmek istemediğiniz bir (hakikat) mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Orayı boylayın! Artık ister sabredin, ister sabretmeyin; size ilişkin (hüküm) değişmez: çünkü siz, sadece yaptıklarınızın cezasını çekmektesiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sorumluluk bilinciyle yaşayanlar, tanımsız cennetlerde ve tarifsiz nimetler içinde olacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Rablerinin kendilerine verdiği nimetlerle sevinip mutlu olacaklar ve Rableri onları gözleri yuvasından fırlatan azaptan koruyacak Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (ve onlara diyecek ki): "Vaktiyle yapmış olduğunuz şeylere bir karşılık olarak yiyin, için, afiyet olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak yeyin için. Biz onları, iri, güzel gözlü, ceylan gözlü hurilerle everdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Kendileri iman eden, ve soyları da bu muhteşem imanı izleyenlere gelince: Biz onları soylarıyla buluşturacağız ve kendi yaptıklarının (karşılığından) da hiçbir şey eksiltmeyeceğiz; (ne ki) herkesin (akıbeti) kendi kazandıklarına bağlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ve Biz onlara meyve ve etin her türünü, canlarının çektiği her şeyi sunacağız; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. orada birbirlerine içeni boşboğaz etmeyen ve günaha sokmayan dolu kadehler sunacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ve kendileri için hazırlanmış ebedi bir gençlik ve tazelik onları hiç terk etmeyecek; tıpkı kabuklarının içinde saklanmış inciler gibi olacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Derken, birbirlerine dönüp sorular soracaklar... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Diyecekler ki: "Vaktiyle bizler, ailemiz hakkında endişeye kapılıp tir tir titrerdik; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. fakat Allah bize kerem etti de, bizi zehir gibi içe işleyen yakıcı bir ateşin azabından korudu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Şüphesiz biz bundan önce de hep O`na dua ederdik; çünkü O, evet O`dur mutlak iyi olan sonsuz rahmet sahibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (Ey Nebi!) Öğüt vermeyi (sürdür); şüphesiz, -Rabbinin nimeti sayesinde- senin bir kahin ve bir mecnun olma ihtimalin asla bulunmamaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yoksa (şimdi de) "O bir şairdir; (bırakın da) feleğin sillesini yiyeceği zamanı bekleyip görelim" mi diyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. De ki: "Bekleyin bakalım! Ama unutmayın ki, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Yoksa onları bu tavra savruk akılları mı sevk ediyor? Sakın onlar isyanda sınır tanımayan azgın bir topluluk olmasın?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ya yoksa onlar, "Kendi söylediğini Allah`a isnat etti" mi diyorlar? Ama yoo! (Dediklerine) kendileri de inanmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Öyleyse, haydi onun benzeri bir başka söz üretsinler bakalım; sözlerinin arkasında duruyorlarsa tabi ki. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ne yani, onlar sebepsiz mi yaratıldılar? Yoksa kendilerini yaratan yine kendileri mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ya yoksa gökleri ve yeri yaratan kendileri mi? Hayır! Asıl onlar inanmaya gönüllü değiller. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yoksa Rabbinin hazineleri onların elinde mi? Ya yoksa onu zorla ele geçirip üstüne mi oturmuşlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ne yani, onlara mahsus (göklere uzanan bir) merdiven var da orada olup-biteni mi dinliyorlar? Öyleyse, haydi açık ve inandırıcı delillerle birlikte dinlediklerini getirsinler de görelim! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ne yani, kızlar O`na da oğullar kendilerine mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Yoksa onlar senin, kendilerine, onları ağır bir ekonomik yükümlülük altına sokacak bir bedel ödetmenden mi (çekiniyorlar)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ne yani, idraki aşan hakikatlere vakıflar da, onu kendileri mi kayıt altına alıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Onlar, bir tuzak tasarlıyor olmasınlar sakın? Fakat kurdukları tuzağa düşecek olan o kafirlerin ta kendileridir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. En nihayet, onların Allah`tan başka bir ilahı mı var? Allah onların şirk koştuğu her şeyden aşkın ve yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. (Onlar gerçeği kabul etmemede o kadar inatçıdırlar ki, ceza olarak üzerlerine) gökten bir parçanın düştüğünü görseler, “Bu, bir bulut yığını!” derler (ve onun ceza olarak üzerlerine düştüğünü itiraf edemezler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Artık onları, dehşetten kendilerini kaybedecekleri günle karşılaşıncaya kadar kendi hallerine bırak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. O gün tuzakları kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak ve kendilerine asla bir yardım ulaşmayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ve elbet kendilerine yazık edenler, bu (ahiret) azabından daha yakın bir (dünya) azabına da mahkum olmuşlardır: fakat onların çoğu bunu kavrayamamaktalar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Sözün özü: Rabbinin hükmünü sabırla bekle! Unutma ki sen Bizim gözetimimiz altındasın: kalktığın zaman, Rabbinin yüceliğini hamd ile an! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Bir de gece vakti ve yıldızların çekildiği (gündüz) vakti O`nun yüceliğini dillendir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster