1. Vahyin aşama aşama inişi şahit olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Arkadaşınız ne sapmıştır, ne kanmıştır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. ne de kendi keyfinden konuşmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. bu (Kur`an), kendisine indirilen bir vahiyden ibarettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onu, melekeleri son derece güçlü bir (melek) öğretti; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. etkileyici ve tam donanımlı: Derken o kendini olanca haşmetiyle gösterdi; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (önce) en uzak ufukta belirmişti; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. daha sonra yaklaştı, derken iyice sokuldu; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. öyle ki, iki yay aralığı, hatta daha az bir mesafe kaldı: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İşte (Allah)`ın kuluna vahyettiğini böylece iletmiş oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gördüğünü gönül yalanlamadı: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. ne yani, şimdi siz ne gördüğü hususunda onunla tartışacak mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Doğrusu onu bir başka iniş sırasında yine görmüştü; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. en sonuncu sidra ağacının yanında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. vaad edilen cennetin (görüntüsü) eşliğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. kaplayan o şey sidreyi çepeçevre kuşattığında... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Gönül gözü ne şaştı ve kamaştı, ne de haddi aştı: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. hakikaten de o, Rabbinin en büyük ayetlerinden birini görmüştü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Peki hiç düşündünüz mı Lat, Uzza Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. ve sonuncusuna, (hani) şu üçüncüleri olan Menat`a (neden dişi adlar verdiğinizi)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Erkekler size kızlar O`na, öyle mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. O halde bu ne berbat bir paylaşım böyle! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Bunlar, sadece sizin ve atalarınızın uydurduğu isimlerden ibarettir; Allah bunlara hiçbir yetki ve otorite devretmemiştir. Bunu söyleyenler sadece kuruntu ve nefsani arzularının peşinden gidiyorlar; oysa ki Rablerinden kendilerine, ilahi rehberlik gelmiş bulunuyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yoksa insan, (hakikatin) kendi arzu ve isteğine tabi olduğunu mu sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Fakat ahiret de dünya da Allah`a aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Her ne kadar göklerdeki melek sayısı çoksa da, Allah`ın dilediği ve razı olduğu kimseler için verdiği şefaat izni olmadıkça, onların şefaati hiçbir fayda sağlamayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Elbet ahirete inanmayan kimseler, melekleri dişi isimlerle adlandırırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ama onların bu konuda hiçbir bilgisi bulunmamakta, sadece zannın peşine düşmekteler: şu da bir gerçek ki, zan asla gerçeğin yerini tutamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Şu halde, artık sen de vahyimizden yüz çevirerek Bize sırt dönen ve tek arzusu bu dünya hayatı(nın geçici zevkleri) olan kimseleri ciddiye alma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Onların bilgi ufku da işte bu (dünya ile) sınırlıdır. Elbet senin Rabbin kendi yolundan kimin saptığını en iyi bilendir, kimin doğru yola yöneldiğini de en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah`a aittir: en sonunda O, kötülük yapanları yaptıklarıyla cezalandıracak, iyilik yapanları ise çok daha güzeliyle ödüllendirecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Büyük günahlardan va ahlaksızca fiillerden kaçınanlara gelince: ufak tefek kusurlar işleseler de, kesin olarak bilsinler ki senin Rabbin engin bağış sahibidir. O, yeryüzü (toprağından) sizi var ederken de, anneleriniz karınlarında cenin halindeyken de sizinle ilgili her şeyi bilir; şu halde kendinizi temize çıkarmayın: kimin takvaya uygun davrandığını en iyi bilen O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Görmez misin (Bize) sırt çevireni? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Azıcık verip ardından koklatmayanı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Şimdi o, gaybın bilgisine sahip olduğunu, onu gözlemlediğini mi iddia ediyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa ona bildirilmedi mi Musa`ya gelen vahiyde nelerin yer aldığı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Dahası (aynı şeylerin) vefa sahibi İbrahim`e de (geldiği): Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Kesinlikle, hiç kimse bir başkasının sorumluluğunu taşımaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ve insan başkasının değil, sadece kendi çabasının karşılığını görecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ve elbet onun çabası, günü geldiğinde kesinlikle gözler önüne serilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Sonunda, (yaptıklarının) karşılığı eksiksiz verilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. En nihayet (varlık bilgisinin) son, en son sınırı Rabbine aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Ve elbet ağlatan da O`dur, güldüren de O. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Dahası elbette öldüren de O`dur, hayat veren de O. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Yine erkek ve dişi çiftleri yaratan da kesinlikle O`dur; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (rahme) atıldığı zaman, bir meni damlasından... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ve elbet öteki (hayatı) yaratmak da O`na düşer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Yine elbet zengin eden de O`dur, sınırlayan da O. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ve Şi`ra yıldızının Rabbi de kesinlikle O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ve elbet O helak etmiştir kadim Ad`ı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. ve Semid`u; geriye onlardan hiçbir iz bırakmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Tıpkı daha önceki Nuh kavmi (gibi): Çünkü onlar zulümde ve azgınlıkta ileri gitmiştiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Tıpkı altı üstüne getirilen diğer topluluklar (gibi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Derken, kuşatan o şey onları (tarihe) gömdü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Şu halde (ey insan)! Rabbinin hangi nimetinden dolayı (hesaba çekilmekten) tereddüt edersin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. İşte bu, önceki uyarı türlerinden bir uyarıdır: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Dehşet (anı) yaklaştıkça yaklaşıyor! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Allah`tan başka kimse onun perdesini aralayamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Ne yani, siz bu (kaçınılmaz) olayın haberini tuhaf mı buluyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ve dahi ağlanacak halinize gülüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Üstelik bir de kafa tutuyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Artık (bırakın bu tavrı da), Allah`ın huzurunda yerlere kapanın ve yalnız O`na kulluk edin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster