1. Son saat yaklaşacak ve ay yarılacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ama eğer onlar bir mucize görseler, (hem hakikatten) yüz çevirirler (hem de onun cazibesinden kendilerini alamayışlarını) "Bu sürekli gerçekleşen bir sihirdir" diye izah ederler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. zaten hep yalanlıyorlar ve önyargılarının peşine düşüyorlar. Sonuçta, her hakikatin ortaya çıkmak (gibi bir huyu) var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Doğrusu onlara, içerisinde (gerçeği) gözlere zorla sokan haberler bulunan bir mesaj gelmiştir: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. hedefe tam ulaştıracak çapta bir hikmet; fakat uyarının hiçbir yararı olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Artık sen de onlardan yüz çevir! Bir davetçinin, asla (kimsenin) tasavvur edemeyeceği o şeye çağıracağı gün, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. onlar yılgın ve bitkin gözlerle, savrulmuş çekirge sürüleri gibi mevzilerinden çıkacaklar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. davetçiye doğru panik içinde seğirtecekler... ve o inkar edenler "Bu zor bir gün!" diye çığlık atacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlardan önce, Nuh kavmi de yalanlamıştı: hem kulumuzu yalanlamışlar, hem de dönüp "O bir delidir" demişlerdi: ama engellendiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Derken, o Rabbine şöyle yalvardı: "Ben artık bittim, şimdi Sen yardım et!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Biz de bardaktan boşanırcasına dökülen bir su ile semanın kapılarını açtık; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. ve toprağı fışkıran pınarlara çevirdik; ve kararlaştırılmış bir görevi gerçekleştirmek üzere su(lar) birleşti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ama onu (malzemesi) ahşap ve çiviler olan bir (gemi ile) taşıdık: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. o (gemi) gözetimimiz altında yol aldı; (bu), nankörlüğe maruz kalan (Nuh`a) verilmiş bir ödüldü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Doğrusu Biz, bu (kıssayı) bir (ibret) belgesi olarak bıraktık: öyleyse yok mudur ders alan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Nitekim, uyarımın (dinlenilmemesi) halinde azabım nasıl olurmuş (görün)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve doğrusu Biz bu Kur`an`ı ders alınsın diye kolaylaştırdık: öyleyse yok mudur ders alan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. `Ad (kavmi) de yalanlamıştı: fakat uyarımın (dinlenilmemesi) halinde azabım nasıl olurmuş, (gördüler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Elbet Biz de onların üzerine kapkara bir günde gürültülü bir kasırga gönderdik: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. insanları öyle savuruyordu ki, sanki onlar kökünden sökülmüş hurma kütükleri gibi (yere serildiler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Fakat uyarımın (dinlenilmemesi) halinde azabım nasıl olurmuş, (gördüler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ve doğrusu Biz bu Kur`an`ı ders alınsın diye kolaylaştırdık: öyleyse yok mudur ders alan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Semud da bütün uyarıları yalanladı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. ve dediler ki: "Ne! İçimizden (bula bula) bir ölümlüye mi uyacağız? Bu takdirde biz sapıklığa ve çılgınlığa gömülmüş oluruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Vahiy, aramızdan bir tek ona mı indirildi? Hayır, aksine o yalanda sınır tanımayan bir mağrurun biri." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (Allah dedi ki): "Onlar yarın `yalanda sınır tanımayan mağrur` kimmiş bilecekler: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Unutma ki (Ey Salih); Biz bu dişi deveyi onları sınamak için göndermiş bulunuyoruz: artık onları gözetle ve sabırlı ol! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ve onlara suyun aralarında taksim edildiğini haber ver: her sulama nöbetleşe yapılacaktır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Derken onlar, (çete başı olan) arkadaşlarını çağırdılar. Kafa kafaya verdiler... ve nihayet o, (deveyi) gaddarca boğazladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Fakat, uyarımın (dinlenilmemesi) halinde azabımın nasıl olduğunu (hiç hesaba katmadı). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Elbet Biz de onlara tek bir bela sayhası gönderdik: sonunda çürüyüp un-ufak olmuş odun talaşına döndüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ve doğrusu Biz bu Kur`an`ı ders alınsın diye kolaylaştırdık: öyleyse yok mudur ders alan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Lut kavmi de bütün uyarıları yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Onların üzerine de öldürücü bir kasırga saldık ve şafak vakti Lût`a iman edenleri kurtardık, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. katımızdan bir nimet olarak: şükredenleri Biz işte böyle ödüllendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Doğrusu (Lut) Bizim kıskıvrak yakalama gücümüze karşı onları uyarmıştı; fakat onlar bu uyarılara hep kuşkuyla yaklaştılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Daha beteri arzularını onun misafirlerinden tatmin etmek için onunla çekiştiler; bunun üzerine Biz de gözlerini kör ettik; "Madem uyarımı (göz ardı ettiniz), o halde azabımı tadın!" (dedik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Mamafih, sabahleyin erkenden kalıcı izler bırakan bir azap onları kuşattı: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. sonunda, uyarımın (dinlenilmemesi) halinde azabım nasıl olurmuş (gördüler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. İşte Biz bu Kur`an`ı ders alınsın diye kolaylaştırdır: öyleyse yok mudur ders alan! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Firavun hanedanına da uyarıcılar gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Onlar âyetlerimizin hepsini birden yalanladılar. Biz de izzetli ve kudretli bir yakalayışla onları yakaladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. İmdi, sizin kafirleriniz şu bahsi geçenlerden daha mı değerlidir; yoksa silinmez sayfalarda dokunulmaz olduğunuz mu kayıtlı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yoksa "Biz örgütlü gücüz, galip geliriz" mi diyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Gün gelecek, birlikleri yenilip dağılacak ve arkalarını dönüp (kaçacak)lar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Ne var ki onların asıl randevuları Son Saat`tir; işte o Son Saat en dehşetli, en acı olanıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Çünkü günahı hayat tarzı edinenler, sapıklığa ve çılgınlığa mahkum olmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. O gün yüzükoyun ateşe sürüklenecekler (ve denilecek ki): "Tadın bakalım, değdiğinin fiyakasını bozan cehennemin okşayışını!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Şüphe yok ki, her şeyi bir kaderle yaratan Biz`iz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Bizim emrimiz ise, sadece göz açıp kapamak gibi bir anlık iştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Nitekim, geçmişte sizinle aynı kafaya sahip toplumları yok ettik: hala yok mudur ders alan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Ve yaptıkları her şey korunaklı sayfalarda kayıt altına alınmıştır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. küçük olsun büyük olsun, her ne yapmışlarsa satırlara geçmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Ne var ki, sorumluluğunun bilincinde olanlar cennetlerde ve ırmaklar arasında (mest) olacaklar: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. sadakat tahtında... sonsuz hükümranlık ve iktidar sahibinin yüce huzurunda... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster