كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ
Kezzebet semudu bin nuzur
Kelime
Anlamı
Kökü
كَذَّبَتْ
yalandı
ثَمُودُ
Semud (da)
بِالنُّذُرِ
uyarıları

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Semûd da korkutucuları yalanladı.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Semûd kavmi de, gerçekleri ve tüm uyarılarımızı yalanlamıştı.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Semûd kavmi de uyarıcıları yalanladı.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Semud da uyarıcıları yalanladı.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Semud da uyarıları yalanladı.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Semud (kavmi) de uyarıları yalanladı.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Semûd kavmi (Salih peygamberin öğüdlerini ve) azab haberlerini tekzib ettiler de,

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Semûd kavmi de uyarıcıları yalanladı.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Semud milleti uyaran peygamberleri yalanladi.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Semûd kavmi de (yapılan) uyarıları yalanladılar.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Semud (kavmi de) bütün uyarılarımızı yalanlamıştı.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (23-24) Semûd kavmi de uyarıcıları yalanlamış ve şöyle demişlerdi: "İçimizden bir insana mı uyacağız? (Asıl) o takdirde biz apaçık bir sapıklık ve delilik içine düşmüş oluruz."

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Semûd kavmi de uyarıcıları yalanladı.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Semud da uyarıları yalanladı.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Semûd da o uyarıları yalanladılar.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Semudoğulları da uyarıları yalanlamışlardı.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Semud (kavmi) de uyarıları yalanladı.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Semud da uyarıları yalanladı.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Semud (kavmi, kendilerini azâb ile) korkutan (emir) leri yalan saydı (lar) da,

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Semûd (kavmi de kendilerine o azabdan haber veren) korkutucuları yalanladı.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Semud kavmi de uyarıları yalanladı.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Semud kavmi de uyarıları yalanlamıştı.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Semud (kavmi) de uyarıları yalanladı.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Semud (kavmi) de uyarıları yalanladı.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Semud (kavmi de) bütün uyarılarımızı yalanlamıştı;

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Semud da bütün uyarıları yalanladı;

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (23-24) Semûd (kavmi) korkutucuları tekzîp etti. Dediler ki: «Bizden bir tek beşere mi? Ona mı tâbi olacağız? Şüphe yok ki, biz o vakit elbette bir sapıklık ve çılgınlık içinde bulunmuş oluruz.»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Semud kavmi uyaran peygamberleri yalanladı.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Semud da uyarıları yalanladı.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Semudoğulları da uyarıları yalanlamışlardı.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (23-25) Semûd kavmi de Peygamberlerini yalancı saydılar ve: "Yani biz," dediler, "içimizden bir adamın peşinden mi gideceğiz? Böyle yaparsak doğrusu sapıtmış ve çıldırmış oluruz! Ne o, yani bu kitap, içimizden bula bula onu mu buldu, o mu buna lâyık görülmüş? Hiç de öyle değil, bilakis o, yalancının, küstahın tekidir!"

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Semûd da uyarıları yalandı:

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Semûd da tehdidine kulak asmadı.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Semud (kavmi) de uyarıları yalanladı.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Semûd da uyarıları yalanlamıştı.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  The Thamud (also) rejected (their) Warners.