1. Kıyamet anı yaklaştı, ay ikiye ayrıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve «Bu öteden beri gördüğümüz bir büyüdür» derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yalanladılar, keyfi arzularına uydular; ama herşey yerinde duruyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onlara bu tutumlarından vazgeçmelerini sağlayacak haberler geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bu haberler son derece anlamlı ve etkilidir, ama uyarılar yararlı olmuyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Sen de yüz çevir onlara. Görevli melek, o gün onları benzeri yaşanmamış olaya çağırdığında; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Mezarlarından donuk ve ürkek bakışlarla çıkarak çekirge sürüsü gibi etrafa yayılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kendilerini çağıran görevliye doğru koşarlar. O zaman kafirler «Bu zor bir gündür» derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlardan önce Nuh’un soydaşları da yalanlamışlardı. Onlar kulumuz Nuh’u yalanlayarak «Bu adam delidir» dediler, onu görevinden alıkoydular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O da «Ben yenik düştüm, yardım et bana» diye Rabb’ine dua etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Göğün kapılarını açarak bardaktan su boşanır gibi bir yağmur yağdırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yeri de coşkun kaynaklar halinde fışkırttık. Her iki yönden gelen su belirlenen bir görevi yerine getirmek üzere birleşti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onu çivilerle tutturulmuş tahtalardan yapılan bir gemiye bindirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Mesajı inkar edilen kulumuza ödül olarak bu gemi gözetimimiz altında yüzüyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Biz onu bir ibret dersi olarak geride bıraktık. İbret alan yok mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Benim azabım ve uyarılarım nasılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Biz Kur’an’dan öğüt alınabilsin diye onu kolay anlaşılır kıldık. Yok mu öğüt alan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Adoğulları da peygamberlerini yalanladılar. Ama benim azabım ve uyarmam nasılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Baştan başa uğursuz bir günde üzerlerine sert ve dondurucu bir kasırga saldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bu kasırga insanları sökülmüş hurma kütükleri gibi havaya kaldırıp savuruyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Peki benim azabım ve uyarılarım nasılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. öyleyse yok mudur ders alan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Semudoğulları da uyarıları yalanlamışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. «İçimizden bir insanın peşinden mi gideceğiz? Öyle yaparsak sapıtmış ve kendimizi ateşe atmış oluruz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bizler dururken vahiy ona indirildi, öyle mi? Hayır, o şımarık bir yalancıdır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onlar yarın kimin şımarık bir yalancı olduğunu öğreneceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Biz onları sınavdan geçirmek için dişi deveyi göndereceğiz. Sabret de gör bakalım, ne yapacaklar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onlara suyun deve ile aralarında bölüştürüldüğünü bildir. Kimin sırası ise gelir, su içer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ama onlar bir arkadaşlarını çağırdılar. O da kılıcını çekerek hayvanı cansız yere serdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Peki benim azabım ve uyarılarım nasılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Onların üzerine bir tek çığlık saldık da ağıl bekçisinin biriktirdiği kuru ot yığınlarına dönüştüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Biz Kur’an’dan öğüt alınabilsin diye onu kolay anlaşılır kıldık. Yok mu öğüt alan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Lut’un soydaşları da uyarıları yalanlamışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Biz de üzerlerine taşları savuran bir kasırga gönderdik. Yalnız Lut’un taraftarları hariç. Onları sabahleyin erkenden kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Tarafımızdan sunulmuş bir nimet olarak. Biz şükredenleri işte böyle ödüllendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Lut onları bizim sillemiz konusunda uyarmıştı. Fakat, onlar bu uyarıları kuşku ile karşıladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlar Lut’un konuklarını elde etmek istediler. Bunun üzerine gözlerini kör ettik. «Tadın bakalım azabımı ve uyarılarımın sonuçlarını.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Sabah erkenden sürekli bir azaba yakalandılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Tadın bakalım azabımı ve uyarılarımın sonuçlarını. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Biz Kur’an’dan öğüt alınabilsin diye onu kolay anlaşılır kıldık. Yok mu öğüt alan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Firavun yanlılarına da uyarılar gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Fakat bütün ayetlerimizi yalanladılar. Biz de güçlü ve üstün iradeli birine yaraşacak bir sertlikle onların yakalarına yapıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Acaba sizin içinizdeki kafirler onlardan daha mı iyidir, yoksa kutsal kitaplarda size ilişkin bir suçsuzluk belgesi mi var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yoksa onlar «Biz karşımıza çıkacak herkesi yenen güçlü bir orduyuz» mu diyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Yakında orduları bozguna uğratılacak ve geri püskürtüleceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Asıl azaba kıyamet günü çarpılacaklardır. Kıyamet günü onlar için daha feci ve daha acıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Suçlular şaşkınlık ve ateş içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. O gün onlar yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılırlar; «Ateşin vücudunuza değişini tadınız» diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Biz her şeyi belirli bir plan uyarınca yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Bizim buyruğumuz göz kırpması kadar kısa sürede gerçekleşen bir tek sözdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Biz sizin gibi sapıkları daha önce yokettik. Öğüt alan yok mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Onların yaptıkları herşey defterlere geçmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Küçük büyük bütün davranışları satırlara işlenmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Kötülüklerden sakınanlar cennetlerde ve ırmak kenarlarındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Güçlü hükümdarın katında güvenli bir konutta ağırlanacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster