وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ
Ve kezzebu vettebeu ehvaehum ve kullu emrin mustekirr
Kelime
Anlamı
Kökü
وَكَذَّبُوا
ve yalanladılar
وَاتَّبَعُوا
ve uydular
أَهْوَاءَهُمْ
heveslerine
وَكُلُّ
ve her
أَمْرٍ
مُسْتَقِرٌّ
yerini bulacaktır

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve yalanlarlar ve dileklerine uyarlar ve her iş, kararlaştırılmıştır.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Onlar hakkı yalanladılar, kendi arzu ve heveslerine uydular. Halbuki bütün işler bir hedefe ulaşmaktadır, yani Allah’ın kararına kimse engel olamaz.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Yalanladılar ve kendi heveslerine uydular. Halbuki her işin ulaşacağı yeri vardır.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Yalanladılar ve hevâlarına (nefslerine hoş gelen şeylere, sonu boş arzularına) tâbi oldular! (Oysa) her hükmün gereği açığa çıkacaktır!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Yalanladı ve kendi arzularına uydular. Oysa her iş yerini bulacaktır.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Yalanladılar ve kendi heva (istek ve tutku)larına uydular; oysa her iş ’sonunda kendi amacına varıp karar kılacaktır.’

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  (Kıyameti ve mucizeyi) inkâr ettiler; hevalarına uydular. Halbuki (Allah’ın vaad ettiği) her iş için bir hakikat var.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Onlar yalanladılar ve kendi arzularına uydular. Oysa her işin varacağı bir yeri vardır.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Yalanlarlar da kendi heveslerine uyarlar. Ama her isin karar kilacagi bir sonucu vardir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (Hakk’ı) yalanladılar da kendi heveslerine uydular. Oysa her işin kararlaştırılmış bir vakti vardır.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (Müşrikler, Peygamberi) yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. Hâlbuki her iş, (Allah`ın takdirine göre) gerçekleşecektir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Peygamberi yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. Hâlbuki her iş, (Allah nasıl takdir ettiyse öylece) gerçekleşecek (değişmeyecek)tir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Yalanladılar ve kendi heveslerine uydular. Halbuki her işin ulaşacağı yeri vardır.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Yalanladılar; fantezilerine ve her statükoya uydular.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş yerini bulacaktır.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Yalanladılar, keyfi arzularına uydular; ama herşey yerinde duruyor.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Yalanladılar ve kendi hevalarına uydular; oysa her buyruk ’sonunda kendi amacına varıp karar kılacaktır’.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Yalanladılar ve kendi heveslerine uydular. Halbuki her iş kararlaşmıştır.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (Peygamberi) tekzîbetdiler. Hevâ (ve heves) lerine uydular. Halbuki (hayr-u şer) her iş bir gaayeye bağlıdır.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (Peygamberi) yalanladılar ve (nefislerinin) arzularına uydular; hâlbuki (mukadder olan) her iş, yerini bulucudur (vakti geldiğinde olur).

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Ve yalanlayıp kendi heveslerine uyarlar. Ve her iş kararlaşmıştır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Yalanladılar ve kendi heveslerine uydular. Halbuki her iş kararlaşmıştır.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve yalanladılar ve de kendi hevalarına tâbî oldular. Ve bütün işler kararlaştırılmıştır.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Yalanladılar ve kendi hevalarına uydular; hâlbuki her işin ulaşacağı bir yer vardır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  çünkü onlar kendi arzu ve heveslerine uyarak bunu yalanlamaya şartlanmışlardır. Ama her şeyin doğruluğu sonunda ortaya çıkacaktır.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  zaten hep yalanlıyorlar ve önyargılarının peşine düşüyorlar. Sonuçta, her hakikatin ortaya çıkmak (gibi bir huyu) var.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve onlar tekzîp ettiler ve kendi hevâlarına uydular. Halbuki, her iş kararlaşmıştır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Yalanladılar ve kendi heveslerine uydular. Halbuki her iş kararlaşmıştır.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Yalanlarlar ve kendi heveslerine uyarlar. Oysa her iş/haber verilen herşey yerini bulacaktır.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Yalanladılar, keyfi arzularına uydular; ama herşey yerinde duruyor.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Onlar hakkı yalan saydılar, heva ve heveslerine uydular. Halbuki her iş gibi bu nübüvvetin de kararlaştırılmış bir sonu elbette vardır.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Yalanladılar, nefislerinin heveslerine uydular. Halbuki her iş, yerini bulacaktır (Allâh’ın kararına kimse engel olamaz).

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Yalanlayıp, heveslerine uydular. Oysa her iş kararlaştırılmıştır.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Yalanladılar ve kendi heva (istek ve tutku)larına uydular; oysa her iş sonunda kendi amacına varıp karar kılacaktır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Yalanladılar; kendi heves ve kuruntularına uydular. Oysaki her iş ve oluş karara, ölçüye ve düzene bağlanmıştır.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  They reject (the warning) and follow their (own) lusts but every matter has its appointed time.