1. Yaklaştı o saat ve Kamer (Ay) yarıldı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Eğer bir mucize görseler yüz çevirir ve: "Olağan bir sihirdir" derler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yalanladılar ve hevâlarına (nefslerine hoş gelen şeylere, sonu boş arzularına) tâbi oldular! (Oysa) her hükmün gereği açığa çıkacaktır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Andolsun ki onlara içinde vazgeçirici özellik ihtiva eden haberlerden gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hikmeti bâliğa (amacı tam açıklayan hikmetli anlatım) verilmiştir! Ne var ki uyarmalar (anlayışı kıtlara) fayda vermiyor! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O hâlde onlardan yüz çevir! O çağırıcının çok dehşetli, korkunç olaya çağırdığı süreçte... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Gözleri dehşetten önlerine eğik hâlde, sanki yayılan çekirge sürüsü misali, cedeslerinden (kozalarından) çıkıyorlar Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Çağırıcıya süratle koşan Hakikat bilgisini inkâr edenler: "Bu şiddetli bir gündür!" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlardan önce Nuh’un kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalanladılar ve: "Cinlenmiştir" dediler; (görevinden) engellediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Nihayet (Nuh da) Rabbine: "Gerçek ki ben mağlup oldum; bana yardım et" diye dua etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Biz de kuvvetle dökülen bir su ile semânın kapılarını açtık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Arzı da kaynaklarıyla fışkırttık da takdir edilmiş hükümle sular (birbirine) kavuştu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onu (Nuh’u) tahta ve çivilerle oluşmuş (tekne) ile taşıdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (Tekne) gözetimimizde akıp gidiyordu. Nankörlük edilene (Nuh’a) bir ceza olmak üzere! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Andolsun ki onu (tekneyi insanlar için) bir işaret olarak (geride) bıraktık! Düşünen yok mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Benim azabım ve uyarmalarım bak nasıl oldu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Andolsun ki Kurân’ı kolaylaştırdık, hakikatin hatırlanması ve tefekkürü için! Düşünen yok mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ad da yalanladı! (Peki) benim azabım ve uyarmalarım nasıl oldu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Muhakkak ki biz onların üzerine, uğursuz bir gün içinde sürekli helâk edici bir kasırga irsâl ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. İnsanları, sanki sökülmüş hurma kütükleri gibi koparıp atıyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Benim azabım ve uyarmalarım bak nasıl oldu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Andolsun ki Kurân’ı kolaylaştırdık hakikatin hatırlanması ve tefekkürü için! Düşünen yok mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Semud da uyarıcıları yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Dediler ki: "Bizden bir beşere mi tâbi olacağız? O takdirde muhakkak ki inancımızdan sapıp ahmaklık içinde kalırız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Zikir (hakikat ilmini hatırlatıcı) aramızdan Ona mı ilka olundu? Bilakis O küstah bir yalancıdır!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Yarın kimin küstah bir yalancı olduğunu bilecekler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Muhakkak ki biz, onlara bir sınav objesi olarak dişi deve irsâl ettik... Artık onları gözetle ve sabret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onlara haber ver ki, su aralarında paylaştırılmıştır... Her kısım sudan, nöbetleşe payını alsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Arkadaşlarına seslenip çağırdılar. Onlar da payını aldı, deveyi de vahşi şekilde boğazladılar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Benim azabım ve uyarmalarım bak nasıl oldu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Muhakkak ki biz onların üzerine sayha-i vâhide (bir tek şiddetli titreşimli ses) irsâl ettik de (davarların önüne) konmuş çöp kırıntısı gibi oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Andolsun ki Kurân’ı kolaylaştırdık, hakikatin hatırlanması ve tefekkürü için! Buna göre bir düşünen yok mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Lût kavmi de uyarıcıları yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Muhakkak ki biz onlara taşlar fırlatan kasırga irsâl ettik... Lût’un ailesi müstesna... Onları seherde kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. İndîmizden bir nimet olmak üzere... Şükredeni işte böyle cezalandırırız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Andolsun ki (Lût) onları şiddetle yakalamamız konusunda uyardı da, onlar uyarıcıları kuşkuyla karşıladılar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Andolsun ki Onun (Lût’un) konuklarından (şehvetle) zevk almak istediler de bu yüzden (görüşlerini) tam bir körlüğe soktuk! "Şimdi tadın azabımı ve uyarmalarımı!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Andolsun ki yerini bulmuş azap onlara sabahleyin bastırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Şimdi tadın azabımı ve uyarmalarımı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Andolsun ki Kurân’ı kolaylaştırdık, hakikatin hatırlanması ve tefekkürü için! Buna göre bir düşünen yok mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Andolsun ki Firavun ailesine de uyarıcılar geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. İşaretlerimizin hepsini yalanladılar! Biz de onları karşı konulmaz kudretle yakaladık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Sizin hakikat bilgisini inkâr edenleriniz bunlardan daha mı hayırlıdır? Yoksa zeburlarda (hikmetli bilgilerde) sizin için bir kurtuluş müjdesi mi var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yoksa: "Biz yardımlaşan (yenilmez) topluluğuz" mu diyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Yakında o topluluk (Bedir’de) yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Hayır, onların azapla buluşma zamanı O Saat’tir (ölüm)! O saat, (savaş yenilgisinden) daha şiddetli ve daha acıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Muhakkak ki suçlular bir sapma ve ahmaklık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. O süreçte yüzleri üzere ateşte sürüklenirler! "Sakar’ın (cehennemin) yakışını tadın!" (denilir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Muhakkak ki biz her şeyi kaderiyle (yazılı - programlanmış) yarattık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Emrimiz (hüküm ve oluş) tektir; göz kırpması gibidir (Allâh’a göre "AN" içinde olmuştur)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Andolsun ki sizin benzerlerinizi helâk ettik... Bunu bir düşünen yok mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İşledikleri her şeyin bilgisi zeburlardadır (hikmet dolu bilgi metinlerinde). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Küçük - büyük hepsi satır satırdır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Muhakkak ki korunanlar cennetlerde ve nehir kıyılarındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Melik-i Muktedir’in kuvveleriyle hakikati yaşam boyutundadırlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster