1. Rahmân (El Esmâ ül Hüsnâ ile işaret edilen tüm özelliklerin sahibi), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Talim etti Kurân’ı (Esmâ mertebesindeki özellikleri oluşturdu). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Halketti İNSAN’ı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Öğretti ona beyanı (Esmâ özelliklerini insanda açığa çıkardı); (Hz. Âli’nin deyişiyle "‘İnsan’, konuşan Kur’ân" oldu.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Güneş (kavrayış) ve Ay (duygu - hissediş) (Bi-) hesap iledir (mertebelerledir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Necm (yıldız - fikirler) ve ağaç (beden) secdededirler (Esmâ indînde "yokluk" hâlindedirler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Semâyı (bilinci; Levvâme mertebesinden Mardiye mertebesine kadar) yükseltmiş ve mîzanı (vahdet - kesret değerlerini dengeli yaşama özelliğini) yerleştirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ki o mîzanda haksızlık etmeyesiniz (dengede biri ağır basarak diğerinden mahrum kalmayasınız). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Değerlendirmeyi (Ulûhiyet hükümlerine göre) adaletle yaşayın ve mîzanı dengelemede yanlış yaparak hüsranı yaşamayın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Arz (Beden) ki, mahlûkatı (mikro evreni) onda oluşturdu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bir meyve (insan) var onda (arzda); tomurcuklu (açılıma hazır) hurma ağacı (beyin)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Filizlenmiş tohumlar (uç vermiş hakikat fikirleri) ve hoş kokulu bitkiler (insanî hakikatin getirisi davranışlar) var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yarattı insanı (bedenini) pişmiş kuru balçıktan (elementler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Cann’ı (cin sınıfını - görünmez varlıkları) da dumansız ateşten (radyasyon - ışınsal enerji - elektromanyetik dalga bedenli) yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. İki doğuş yerinin (dünya ve ölüm ötesi yaşam boyutu) Rabbidir ve iki batış yerinin (dünya ve kabir âlemi) Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Salmıştır (melekiyet ve hayvaniyet; şuur ve bilinç) iki denizi; kavuşup kucaklaşıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Aralarında bir berzah var, birbirinin sınırını aşamıyorlar (ikisi de kendi boyutunda gereğini yaşıyor). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Çıkıyor onlardan inci ve mercan (çeşitli özellikler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O’nundur, denizde (Hakikat ilminde) inşa olunmuş, dağlar gibi (oluşturulmuş benliklerle yaşamda) akıp giden gemiler (bedenler)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Arzda (bedensel yaşamdaki benliklerin) kim varsa hepsi fânidir (her bedendeki nefs - bilinç ölümü tadar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Zül’Celâli vel’İkrâm Rabbinin vechidir (Esmâ mânâları) Bakıy olan! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Semâlarda ve arzda ne varsa O’ndan talep eder; "HÛ" her "AN" yeni iştedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Yarın sizinle kalacağız (hesap için) ey suç yüklü ins ve cin topluluğu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey cin ve ins topluluğu! Semâlar ve arzın aktarından (bedenlerinizin çekim gücünden) çıkıp gitmeye gücünüz yeterse, hadi çıkın gidin (bedensiz yaşayın)! Kudretiniz olmadıkça (kudret sıfatı sizde açığa çıkmadıkça) geçip gidemezsiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. İkinizin de üzerine Nâr’dan alev ve duman (bilinç bulanıklığı) irsâl edilir de başarılı olamazsınız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (Ölüm esnasında) semâ (benlik bilinci) parçalanarak yanık yağ rengi alıp, gül misali (hakikat müşahede edildiğinde)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İşte o süreçte ne ins ne de cin türü suçundan sorulmaz (doğal olarak yaptıklarının sonuçlarını yaşamaya başlarlar)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Suçlular sîmalarından (huylarının oluşturduğu görünümden) tanınırlar da; alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. İşte bu, suçluların kendisini yalanladığı cehennemdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onunla (cehennemî kayıtlarla) kaynar su (şartlanmalarının getirdiği yakıcı değer yargıları) arasında dönüp dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Rabbinin makâmından korkan kimse için iki cennet (fiil ve hissediş - mânâ cennetleri) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. (İki cennet de) çeşitli dallara (yaşam özelliklerine) sahiptir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. İkisinde de iki kaynak akıp gider! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. (O cennetlerin) ikisinde de her meyveden (marifetten) iki tür (zâhirî ve bâtınî olarak) vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Astarları atlastan döşeklere yaslanırlar... İki cennetin meyvelerinin toplanması çok kolaylıkladır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Onlarda eşlerinden başkasını görmeyenler (yapılar) vardır ki, daha önce kendilerini ne ins ne de cann (cin türü) dokunup (beşerî - şeytanî fikir ve duygularla) kirletmiştir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onlar sanki yakut ve mercandırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. İhsanın (Hakk’ı görürcesine kulluğun) cezası sadece ihsan değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. İki cennet dûnunda iki cennet daha vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Yemyeşildirler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. İkisinde de durmadan fışkıran iki kaynak (Rabbanî tecelliler)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. İkisinde de meyve, hurma (Hakkanî vasıfların açığa çıktığı şuuru temsilen) ve nar (tek bilincin tasarruf ettiği çok beden yaşamını temsilen)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. (O cennetlerin) içlerinde en muhteşem, en güzeller. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Yalnız eşlerine hasredilmiş huriler (Hakkanî vasıfları açığa çıkaran bilinçlerin tüm istek ve arzularını yerine getirecek kapasite ve olanaklarla oluşturulmuş eşler - bedenler. Bakınız 13.Ra’d: 35, 47.Muhammed: 15)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Daha önce onlara ne ins ne de cann (cin) dokunup (beşerî - şeytanî fikir ve duygularla) kirletmiştir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Yeşil refrefe ve harikulâde güzel işlemeli parlak döşeklere yaslanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin - şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Zül’Celâli vel’İkrâm Rabbinin ismi ne mübarek - ne yücedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster