1. Saat yaklaştı ve ay yarıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onlar, bir ayet görürlerse yüz çevirirler ve; süregelen bir büyüdür, derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve yalanlayıp kendi heveslerine uyarlar. Ve her iş kararlaşmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Andolsun ki; onlara vazgeçirecek nice önemli haberler gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ki bunlar gayesine ermiş bir hikmettir. Fakat uyarılar fayda vermiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Öyleyse yüz çevir onlardan. O çağıranın, görülmemiş ve tanınmamış bir şeye çağırdığı gün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Gözleri hor ve hakir olarak, yaygın çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O çağırana koşarak kafirler: Bu, zorlu bir gündür, derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlardan önce Nuh kavmi de yalanlamış, kulumuzu tekzib ederek; delidir, demişler ve yolunu kesmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O da Rabbına yalvarmış: Ben; yenildim, bana yardım et, demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bunun üzerine Biz de gök kapılarını boşanan sularla açmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yeryüzünde kaynaklar fışkırttık da su, takdir edilen bir ölçüye göre birleşiverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onu tahtadan yapılmış, mıhla çakılmışa bindirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Küfredilmiş olana mükafat olmak üzere Bizim gözetimimizle yüzüyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Andolsun ki Biz, onu bir ayet olarak bıraktık. Düşünüp ibret alan var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Benim azabım ve tehditlerim nasılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Andolsun ki; Biz, Kur’an’ı düşünmek için kolaylaştırdık. Düşünüp öğüt alan var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ad kavmi de tekzib etti. Benim azabım ve tehdidim nasılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Nitekim uğursuz günde üzerlerine şiddetli bir rüzgarı devamlı olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. İnsanları, sökülmüş hurma kütükleri gibi koparıp yere seriyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İşte Benim azabım ve tehditlerim nasılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Andolsun ki; Biz, Kur’an’ı, düşünmek için kolaylaştırdık. Düşünüp öğüt alan var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Semud kavmi de uyarıları yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Dediler ki: İçimizden bir insana mı uyacağız? O zaman biz, sapıklık ve delilik etmiş oluruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Zikir, aramızdan ona mı verilmiş? Hayır o, pek yalancı ve şımarığın biridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Yarın kimin pek yalancı, şımarığın biri olduğunu bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Gerçekten onları, imtihan etmek için dişi deveyi gönderen Biziz. Onları gözetle ve sabret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onlara, suyun aralarında taksim olunduğunu da haber ver. Her biri su nöbetinde hazır bulunsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Arkadaşlarını çağırdılar, o da sarılarak onu kesti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İşte, Benim azabım ve tehditlerim nasılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Nitekim üzerlerine bir tek çığlık gönderdik de ağılcıların kullandığı kurumuş ot gibi oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Andolsun ki; Biz, Kur’an’ı düşünmek için kolaylaştırdık. Düşünüp öğüt alan var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Lut kavmi de uyarıları yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Biz de üzerlerine taş yağdıran bir rüzgar yolladık. Ancak Lut’un ailesi müstesna. Onları seher vakti kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Katımızdan bir nimet olarak. İşte Biz; şükredeni böyle mükafatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Andolsun ki; onlara, azab ile yakalayacağımızı da haber vermişti. Ama onlar bu uyarıları kuşku ile karşılayarak yalanladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Andolsun ki; onlar, misafirlerine kötülük yapmayı kasdetmişlerdi. Biz de gözlerini kör ettik. Azabımı ve tehdidimi tadın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Andolsun ki; bir sabah erken, önü alınmaz bir azab geldi başlarına. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Tadın, işte azabımı ve tehditlerimi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Andolsun ki; Biz, Kur’an’ı düşünmek için kolaylaştırdık. Düşünüp ibret alan var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Andolsun ki; Firavun erkanına da uyarıcılar geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Onlar, bütün ayetlerimizi yalanladılar. Biz de kendilerini, çok kuvvetli ve kudretli bir yakalayışla yakaladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Sizin kafirleriniz bunlardan daha mı iyidir? Yoksa kitablarda sizin için bir beraat mi vardır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yoksa onlar: Biz, intikam almaya muktedir bir topluluğuz mu diyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Topluluk yakında dağıtılacak ve onlar arkalarını dönüp kaçacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Daha doğrusu onlara vaadolunan asıl saattir. O saat ne belalı, ne acıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Muhakkak ki suçlular; sapıklık ve çılgın ateşler içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. O gün, yüzleri üstü ateşe sürüldüklerinde: Tadın cehennemin tadını, denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Muhakkak ki Biz, her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ve Bizim emrimiz bir tektir; bir göz kırpması gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Andolsun ki; Biz, sizin benzerlerinizi hep helak etmişizdir. Şu halde bir düşünen var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Yaptıkları her şey kitablarda kayıtlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Küçük, büyük her şey satır satırdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Muhakkak ki muttakiler, cennetlerde ve ırmaklardadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Doğruluk makamında, güçlü bir hükümdarın katındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster