1. Andolsun yıldıza, battığı demde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Arkadaşınız sapmamış ve azmamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Kendiliğinden konuşmaz o. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Bu; sadece vahy edilen bir vahiydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onu müthiş kuvvetli olan öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O; akıl ve görüşünde kamildir. Hemen doğruluverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve o; en yüce ufukta idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra yaklaştı, derken sarkıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İki yay kadar yahut daha da yakın oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O vakit kuluna vahyedeceğini etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onun gördüğünü gönül yalanlamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onun gördüğü şey üzerinde de kendisiyle tartışacak mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Andolsun ki; onu, bir de diğer inişte görmüştü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sidret’ül-Münteha’nın yanında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ki Cennet’ül-Me’va da onun yanındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O zaman Sidre’yi bürümekte olan bürüyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Göz, ne şaştı ne aştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Andolsun ki; Rabbının, ayetlerinden en büyüğünü gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Gördünüz mü Lat ve Uzza’yı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Üçüncüsü olan diğer Menat’ı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Demek erkekler sizin, dişiler O’nun mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Öyleyse bu, insafsız bir paylaşma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Bunlar, sizin ve atalarınızın taktığı adlardan başka bir şey değildir. Allah onlara hiç bir güç indirmemiştir. Onlar kuruntudan ve nefislerin arzu ettiği hevadan başkasına uymuyorlar. Halbuki kendilerine Rabblarından hidayet gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yoksa, her umduğu şey insanın mıdır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ahiret de dünya da Allah’ındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Göklerde nice melek vardır ki; Allah, dileyeceği ve razı olacağı kimseler için izin vermedikçe onların şefaatı hiç bir şeye yaramaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Doğrusu ahirete inanmayanlar meleklere dişi adlarını takarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Halbuki onların bu hususta bilgileri yoktur. Onlar, sadece zanna uyarlar. Zan ise hiç şüphesiz gerçekten bir şey ifade etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onun için sen, Bizim zikrimize sırt çeviren ve dünya hayatından başkasını istemeyenlerden yüz çevir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Onların bilgiden erişebilecekleri işte budur. Muhakkak ki Rabbın; yolundan sapmış olanı en iyi bilendir. Ve O; hidayete ereni de en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Göklerde olan da, yerde olan da Allah’ındır. Kötülük edenlere yaptıklarının karşılığını vermesi, ihsan edenleri de daha güzeliyle mükafatlandırması içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlar ki; ufak-tefek kusurları dışında günahın büyüklerinden ve hayasızlıktan kaçınırlar. Muhakkak ki Rabbın; mağfireti geniş olandır. Sizi, daha topraktan yarattığı zaman ve henüz analarınızın karınlarında cenin halinde iken sizi en iyi bilen O’dur. Kendinizi temize çıkarmayın. O; takva sahibi olanları da en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Gördün mü o yüz çevireni; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Biraz verip sonra vermemekte direneni. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Gaybın bilgisi onun yanındadır da kendisi mi görüyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa kendisine bildirilmedi mi Musa’nın sahifelerinde olanlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ve sözünü yerine getiren İbrahim’inkinde de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Doğrusu hiç bir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Gerçekten insan için, çalıştığından başkası yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ve onun çalışması ilerde görülecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Sonra ona karşılığı tastamam verilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Muhakkak ki en son varış, Rabbınadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Gerçekten O’dur güldüren de, ağlatan da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Gerçekten O’dur öldüren de, dirilten de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Doğrusu O yarattı iki çifti; erkeği de, dişiyi de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Atıldığında meniden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Muhakkak tekrar diriltmek de O’na aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Doğrusu muhtaç olmaktan kurtaran da O’dur, sermaye sahibi kılan da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Doğrusu O’dur Şi’ra yıldızının Rabbı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ve gerçekten O helak etti evvelki Ad’ı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Semud’u da. Geri bırakmadan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Daha önce de Nuh kavmini. Çünkü onlar gerçekten çok zalim ve pek azgın idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Altı üstüne gelen kasabaları da O, yerin dibine geçirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Onlara giydirdiğini giydirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Şimdi Rabbının hangi nimetinden şüpheye düşersin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. İşte bu; ilk uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Yaklaşan yaklaştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onu Allah’tan başka ortaya çıkaracak yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Bu söze mi şaşıyorsunuz siz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ve gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Ve siz, habersiz oyalanmaktasınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Haydi Allah’a secde edin ve ibadet edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster