1. Andolsun; Tur’a. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Satır satır dizilmiş kitaba; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yayılmış ince deri üzerine. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ma’mur eve. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yükseltilmiş tavana. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Dolan denize. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Muhakkak Rabbının azabı vuku bulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onu engelleyecek yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O gün; gök, sarsıldıkça sarsılır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dağlar, yürüdükçe yürür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İşte o gün; yalanlayanların vay haline. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlar ki; daldıkları batıl içinde oyalanıp durmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün; cehennem ateşine itildikçe itilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yalanlayıp durduğunuz ateş, işte budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bu bir büyü müdür, yoksa siz görmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Girin oraya. Sabretseniz de, sabretmeseniz de artık birdir. Çünkü siz; ancak yapmakta olduklarınızla cezalandırılıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Muhakkak ki muttakiler; cennetler ve nimetlerdedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Rabblarının kendilerine verdikleriyle mutlu olarak. Rabbları onları cehennem azabından da korumuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İşlediklerinize karşılık afiyetle yeyin, için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sıra sıra dizilmiş tahtlara yaslanarak. Ve onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İman edip de soyları da imanda kendilerine tabi olanlar; onlara, soylarını da kattık. Onların işlediklerinden hiç bir şey eksiltmedik. Herkes kazandığı ile bağlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onlara, diledikleri meyve ve etten bol bol vermişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Orada öyle bir kadehi devrederler ki; onda, bir saçmalama ve günaha sokma yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Sedefleri içinde gizlenmiş inci gibi civanlar da kendileri için etraflarında döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Birbirlerine dönüp sorarlar: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Derler ki: Gerçekten biz, bundan önce ailelerimiz arasında korku içindeydik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Allah; bize, lutfetti de bizi gözeneklere işleyen o Semum azabından korudu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Gerçekten biz, bundan önce de O’na dua ediyorduk. Muhakkak ki O’dur O Berr, Rahim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Sen; öğüt ver. Rabbının nimeti sayesinde sen; ne bir kahinsin, ne de bir deli. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yoksa derler mi ki: Şairdir, zamanın onun aleyhine dönmesini gözlüyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. De ki: Gözleyin, doğrusu ben de sizinle beraber gözleyenlerdenim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bunu kendilerine akılları mı buyuruyor, yoksa onlar, azgın bir kavim midirler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Yoksa; onu kendisi uydurdu mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Şayet sadıklardan iseler, onun benzeri bir söz getirsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Onlar; hiç bir şey olmaksızın mı yaratıldılar, yoksa kendileri midir yaratanları? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa, gökleri ve yeri mi yarattılar? Hayır onlar, iyi bilmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yoksa, Rabbının hazineleri onların yanında mıdır? Veya işe hakim olanlar onlar mıdır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yoksa, üzerine çıkıp dinlendikleri bir merdivenleri mi var? Öyleyse dinleyicileri açık bir delil getirsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yoksa, kızlar O’nundur da, oğullar sizin öyle mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Yoksa, sen, kendilerinden bir ücret istiyorsun da onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yahut, gaybı bilmek kendilerine aittir de, onlar mı yazıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yoksa, bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Ama asıl tuzağa düşecek olanlar küfredenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yoksa, onların Allah’tan başka bir tanrısı mı var? Allah; onların koşmakta oldukları ortaklardan münezzehtir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler: Birbiri üstüne yığılmış buluttur, derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Artık çarpılacakları günlerine erişinceye kadar bırak onları. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. O gün; tuzakları kendilerine bir fayda vermez, yardım da görmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Muhakkak ki o zulmedenlere; bundan başka da azab vardır. Ne var ki onların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Rabbının hükmüne sabret. Şüphesiz sen, Bizim gözetimimiz altındasın. Kalkacağın zaman da Rabbını hamd ile tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışından sonra da tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster