وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ
Ve ennehu huve rabbuş şı’ra
Kelime
Anlamı
Kökü
وَأَنَّهُ
ve şüphesiz O
هُوَ
O’dur
رَبُّ
Rabbi
الشِّعْرَىٰ
Şi’ra’nın

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve şüphe yok ki odur Şi’râ yıldızının Rabbi.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Tapındıkları şi’ra yıldızının da Rabbi O’dur.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Doğrusu Şi’râ yıldızının Rabbi de O’dur.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Muhakkak ki "HÛ"dur, Rabbüş Şi’ra (Sirius yıldızının Rabbi)!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Gerçek şu ki, Şi’ra (yıldızı)nın Rabbi O’dur.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Doğrusu, ’Şi’ra (yıldızı)nın’ Rabbi O’dur.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Gerçekten (Huza’a kabilesinin tapındığı) Şi’ra yıldızının Rabbi O’dur...

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Şı‘râ yıldızının Rabbi de O`dur.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Dogrusu sira yildizinin Rabbi O’dur.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Ve elbette ki O, Şi’râ yıldızı’nın da Rabbıdır.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Gerçekten (Huzaa kabilesinin tapındığı) Şi`ra yıldızının Rabbi O`dur.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Şüphesiz O, Şi’râ’nın Rabbidir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Doğrusu Şi’râ yıldızının Rabbi de O’dur.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  O’dur Şira galaksisinin Rabbi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Doğrusu Şi’râ yıldızının Rabbi O’dur.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  (Bazı müşriklerin taptıkları) «Şira» yıldızının Rabb’i de O’dur.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Doğrusu, Şi’ra (yıldızı)nın rabbi O’dur.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Doğrusu Şi’ra’nın Rabbi O’dur.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Hakıykat şu: «Şi’râ» yıldızının Rabbi de O.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Hem doğrusu, (o kendisine taptıkları) Şi`râ (yıldızı)nın Rabbi (de) ancak O`dur.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Doğrusu O’dur Şi’ra yıldızının Rabbı.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Şi’ra yıldızının Rabbi de O dur.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve muhakkak ki, Şira’nın (Şira Yıldızı’nın) Rabbi O’dur.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  (Bazı müşriklerin taptıkları) "Şi’ra" yıldızının Rabbi de O’dur.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  ve yalnız O’dur en parlak yıldıza destek veren;

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Ve Şi`ra yıldızının Rabbi de kesinlikle O`dur.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve muhakkak ki, Şi’ra (yıldızı)nın Rabbi O’dur.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Şi’râ yıldızının Rabbi de şüphesiz O’dur.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Şi’râ(yıldızı)’nın rabbi de O’dur.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  (Bazı müşriklerin taptıkları) «Şira» yıldızının Rabb’i de O’dur.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (45-54) Rahime atılan nutfeden (spermden) erkek ve dişi çiftini yaratma, öldükten sonra diriltme, tekrar yaratma O’na aittir. İnsanı zengin, kanaat sahibi ve halinden memnun etmek de O’na aittir. Müşriklerin taptığı Şi’râ yıldızının Rabbi de O’dur. Önceki Âd milletini yok eden de O’dur. Semud milletini yok edip geriye hiçbir şey bırakmayan da O’dur. Daha önce Nuh milletini yok eden de O. Çünkü bunlar çok zalim, çok azgındılar. Altı üstüne getirilen Lût milletinin şehirlerini yerle bir etti. Onları ne azaplar, ne musîbetler, neler kapladı neler!

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  (Taptıkları) Şi’râ (yıldızı)nın Rabbi O’dur.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Şi’ra (yıldızı)nın Rabbi de O’dur.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Doğrusu, ’Şi’ra (yıldızı)nın’ Rabbi de O’dur.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Hiç kuşkusuz, Şi’ra yıldızının/şuurlanmanın Rabbi de O’dur.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  That He is the Lord of Sirius (the Mighty Star);