1. Aktığı zaman yıldıza andolsun ki! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Arkadaşınız sapmamış ve azmamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O kendiliğinden konuşmamaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onun konuşması, ancak kendisine bildirilen vahiyden başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ona üstün bir güç sahibi olan (Cebrail) öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O (melek) akıl sahibidir. (Aslî sureti ile) doğruldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve o, en yüksek bir ufukta idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra (Peygamber’e) yaklaştı, derken sarktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (peygamber’e) iki yay aralığı kadar mesafede idi, hatta daha da yakın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O anda kuluna vahyedeceğini vahyetti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şimdi siz, onun gördükleri hakkında tartışacak mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Andolsun ki, onu başka bir defa daha gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sidrei müntehâ’nın yanında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Me’vâ cenneti de onun yanındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O dem ki, Sidre’yi bürüyen bürüyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (Peygamber’in) gözü kaymadı ve aldanmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Andolsun ki o, Rabbinin âyetlerinden en büyüğünü gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Gördünüz mü o Lât ve Uzzâ’yı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Üçüncüleri olan diğer Menât’ı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Demek erkek (evlâtlar) sizin, dişiler O’nun öyle mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Öyleyse bu, insafsızca bir taksimdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Bunlar sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlarla ilgili ispatlayıcı hiçbir delil indirmemiştir. Onlar ancak zanna uyarlar ve nefislerinin hevâsına kapılırlar. Oysa kendilerine Rableri tarafından yol gösterici gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yoksa insan, her umduğu şeye sahip mi olacak? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ahiret de dünya da Allah’ındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Gökyüzünde nice melekler var ki, şefaatleri hiçbir fayda sağlamaz. Meğer ki Allah dilediğine ve râzı olduğuna izin verdikten sonra olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ahirete inanmayanlar meleklere dişi adı takarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna uyarlar. Zan ise hiç şüphesiz ki hakikat bakımından bir şey ifade etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bizim zikrimize iltifat etmeyen ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimseden yüz çevir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Onların ilimden erebildikleri gaye işte budur. Şüphesiz ki Rabbin, evet O, yolundan sapanları en iyi bilendir. O, hidayet bulanı da en iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah’ındır. Bu, kötülük edenlere yaptıklarının karşılığını vermesi, güzel davranışta bulunanları da daha güzeli ile mükâfatlandırması içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlar ki günahın büyüklerinden ve hayâsızlıklardan kaçınırlar, yalnız bazı küçük kusurlar işleyebilirler. Şüphesiz ki Rabbinin mağfireti geniştir. Sizi daha topraktan yarattığı zaman ve henüz analarınızın karınlarında ceninler halinde iken sizi en iyi bilen O’dur. Kendinizi beğenip temize çıkarmayın. Çünkü O, kötülükten sakınanı daha iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Gördün mü o yüz çevireni? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Azıcık verip, sonra vermemekte direneni? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Gaybın bilgisi onun yanındadır da, o kendisi mi görüyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa kendisine haber verilmedi mi Musa’nın sahifelerinde olanlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ve vefa gösteren İbrahim’in (sahifelerinde) olan da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ki, gerçekten hiçbir günahkâr başkasının günah yükünü yüklenmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Şüphesiz insan için kendi çalışmasından başkası yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ve çalışması ileride görülecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Daha sonra da onun karşılığı tam olarak verilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ve şüphesiz ki en son varış ancak Rabbinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Güldüren de O’dur, ağlatan da O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Öldüren de O’dur dirilten de O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Doğrusu O yarattı iki çifti; erkeği ve dişiyi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (Rahme) atıldığı zaman nutfeden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Şüphesiz ki tekrar diriltmek de O’na âittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Zengin eden de O’dur, sermaye veren de O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Şi’râ yıldızının Rabbi de şüphesiz O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Birinci Âd kavmini O helâk etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Semud’u da O helâk etti ve geriye hiçbir şey bırakmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Daha önce de Nuh kavmini helâk etti. Çünkü onlar çok zâlim ve çok azgın idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Altüst olmuş şehirleri de O böyle yaptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Onların başına getireceğini getirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Öyleyken Rabbinin hangi nimetinden şüphe ediyorsun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. İşte bu, ilk uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Kıyamet yaklaştıkça yaklaşmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onu Allah’tan başka açığa çıkaracak yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Şimdi siz bu söze mi şaşıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Gülüyorsunuz. . . Ağlamıyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Ve siz gaflet içinde oyalanmaktasınız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Artık Allah’a secde edin ve O’na kulluk edin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster