1. Kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onlar bir mucize görseler, hemen yüz çevirirler ve: "Eskiden beri devam edegelen bir büyüdür. " derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yalanladılar ve kendi heveslerine uydular. Halbuki her iş kararlaşmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Andolsun ki, onları bu hallerden vazgeçirecek nice mühim haberler gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. O haberlerde hikmetin en üstünü vardır. Fakat uyarılar aslâ fayda vermiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O halde sen de onlardan yüz çevir. O çağırıcının, görülmemiş ve tanınmamış bir şeye çağırdığı gün; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Gözleri dalgın dalgın (zillet ve dehşet içinde), tıpkı etrafa yayılan çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kendilerini çağırana doğru koşarlar. Kâfirler ise: "Bu çetin bir gündür!" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlardan önce Nuh’un kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalanlayarak: "Delidir" demişlerdi ve (dâvetten vazgeçirmeye) zorlanmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Bunun üzerine Rabbine: "Ben yenik düştüm, bana yardım et!" diye yalvarmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Biz de derhal göğün kapılarını sağanak halinde boşanan bir su ile açıverdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yeryüzünde de göz göz sular fışkırttık. Böylece sular, takdir edilmiş bir işin olması için birleşti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Biz Nuh’u da tahtalar ve çivilerle yapılı gemiye bindirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İnkâr edilen (Nuh’a) bir mükâfat olmak üzere gemi, nezaretimiz altında akıp gidiyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Andolsun ki biz onu bir ibret olarak bıraktık. Öğüt alan yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Benim azabım ve uyarılarım nasılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Andolsun ki biz Kur’an’ı anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Âd kavmi de yalanlamıştı. Amma azabım ve uyarılarım nasıl oldu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Biz onların üstüne uğursuz mu uğursuz bir günde, dondurucu bir rüzgâr gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. O rüzgâr insanları, sanki köklerinden sökülmüş hurma kütükleri imişler gibi koparıp yere seriyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Benim azabım ve uyarılarım nasılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Andolsun ki biz Kur’an’ı anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Semud kavmi uyaran peygamberleri yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Dediler ki: "İçimizden bir insana mı uyacağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık etmiş oluruz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Zikir aramızda ona mı verilmiş? Hayır! O yalancı ve şımarığın biridir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Yarın onlar, yalancı ve şımarığın kim olduğunu bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Gerçekten onları imtihan etmek için dişi deveyi gönderen biziz. Onları gözetle ve sabret! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onlara, suyun aralarında paylaştırılacağını haber ver. İçme sırası kiminse o gelip suyunu alsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bir arkadaşlarını çağırdılar. O da cüret edip bıçağını çekerek deveyi kesti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Benim azabım ve uyarılarım nasılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Biz onların üzerine korkunç bir ses gönderdik. Hemen hayvan ağılına konan kuru ot gibi oluverdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Andolsun ki biz Kur’an’ı anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Lut kavmi de uyarıcı peygamberlerini yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Biz de üzerlerine taş yağdıran bir rüzgâr gönderdik. Yalnız Lut âilesini seher vaktinde kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Katımızdan bir rahmet olarak. Biz şükredeni işte böyle mükâfatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Lut andolsun ki bizim yakalamamıza karşı onları uyarmıştı. Fakat onlar bu uyarıları şüphe ile karşıladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlar Lut’un misafirlerine karşı kötülük yapmaya kalkışmışlardı. Biz de gözlerini siliverdik. "Azabımı ve uyarmalarımı dinlememenin âkibetini tadın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bir sabah erken kendilerine, önü alınmaz bir azap gelip çattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Azabımı ve uyarmalarımı dinlememenin âkibetini tadın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Andolsun ki biz Kur’an’ı anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Andolsun ki Firavun hanedânına da uyarıcı peygamberler gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Onlar bütün âyetlerimizi yalanladılar. Biz de onları çok kuvvetli ve kudretli bir yakalayışla yakaladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Sizin kâfirleriniz onlardan daha mı hayırlıdır? Yoksa kitaplarda sizin için bir kurtuluş belgesi mi var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yoksa: "Biz intikam almaya gücü yeten bir topluluğuz. " mu diyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. O cemaat yakında bozulacak, onlar arkalarını dönüp kaçacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Kıyamet onlara vâdedilen asıl saattir. O saat cidden çok feci ve çok acıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Şüphesiz ki suçlular bir sapıklık ve çılgın ateşler içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. O gün yüzükoyun ateşe sürüklenirler. "Cehennemin dokunuşunu tadın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Biz her şeyi bir kader ile yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Bizim buyruğumuz bir göz kırpması gibi bir tek andır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Andolsun ki biz, sizin benzerlerinizi hep helâk ettik. Öğüt alan yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İnsanların yaptıkları amel defterlerinde mevcuttur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Küçük büyük her şey satır satır yazılıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Takvâ sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Onlar sıdk makamında, kudret ve kuvvet sahibi hükümdarın huzurundadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster