1. Andolsun Tur’a! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Satır satır yazılmış Kitab’a andolsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yayılmış ince deri üzerinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Beyti Mâmur’a andolsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yükseltilmiş tavana andolsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Kabarıp taşan denize andolsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Rabbinin azabı mutlaka meydana gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onu önleyecek hiçbir şey yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O gün gök sallanıp çalkalanır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dağlar yürüdükçe yürür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Hakikatı) yalanlayanların vay haline o gün! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlar ki o daldıkları bâtıl içinde oynayıpoyalanmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün cehenneme itildikçe itilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İşte yalanlayıp durduğunuz cehennem budur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bir büyü müdür bu? Yoksa siz mi görmüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Girin oraya! İster dayanın ister dayanmayın, sizin için birdir. Ancak yaptıklarınıza göre ceza göreceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Muttakiler cennetlerde ve nimetler içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Rablerinin kendilerine verdikleri ile zevk ve sefa sürerler. Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Yaptıklarınıza karşılık olarak âfiyetle yiyin için! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanırlar. Biz onları ceylan gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İman edenleri ve kendilerini iman ile takip eden zürriyetlerini kavuştururuz. Onların amellerinden de hiçbir şey eksiltmemişizdir. Herkes kazandıklarına karşılık bir rehindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onlara canlarının istediği meyveden ve etten bol bol veririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Orada birbirlerinden kadeh alıp verirler. Amma onu içenler ne boş bir söz söylerler, ne de günaha girerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Kendilerine âit hizmetçiler sedefteki inciler gibi fırıl fırıl etraflarında dönerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Birbirine dönüp soruşurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Derler ki: "Biz daha önce dünyada iken âilelerimizin yanında korkular içinde idik. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Allah lütfedip bizi kavurucu azaptan korudu. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Biz bundan önce de O’na yalvarıyorduk. Şüphesiz ki O iyilik yapandır, merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Resulüm! Sen öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde sen ne bir kâhinsin, ne de bir mecnun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yoksa onlar senin için: "Bu bir şâirdir. Zamanın onun aleyhine dönmesini gözlüyoruz. " mu derler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. De ki: Gözleyin! Doğrusu ben de sizinle beraber gözleyenlerdenim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bunu onlara akılları mı emrediyor, yoksa onlar azgın bir topluluk mudurlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Yoksa: "Onu kendisi uydurdu!" mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Eğer onlar doğru sözlü iseler, onun benzeri bir söz getirsinler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Onlar yaratıcısız mı yaratıldılar, yoksa kendileri midir yaratıcıları? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa gökleri ve yeri mi yarattılar? Hayır! Onlar düşünüp kesin olarak Allah’a inanmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeye hâkim olanlar onlar mıdır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yoksa onların, üzerine çıkıp dinledikleri merdivenleri mi var? Öyleyse dinleyenleri apaçık bir delil getirsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yoksa kızlar O’nun, oğullar da sizin öyle mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Resulüm! Yoksa sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da, bu yüzden ağır bir borç altında mı kalıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yoksa gayba âit bilgiler yanlarında da onlar kendileri mi yazıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl tuzağa düşecek olanlar inkâr edenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yoksa onların Allah’tan başka bir ilâhı mı var? Allah onların koşmakta oldukları ortaklardan münezzehtir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler: "Birbiri üzerine yığılmış buluttur. " derler Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Artık sen çarpılacakları günlerine kadar onları kendi hâllerine bırak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. O gün tuzakları kendilerine hiçbir fayda vermez, onlara yardım da olunmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ve o zulmedenlere şüphe yok ki bundan başka da azap vardır. Ne var ki onların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Resulüm! Rabbinin hükmüne sabret. Şüphesiz ki sen bizim hıfzu himayemizde, gözetimimiz altındasın. Kalkarken Rabbini hamd ile tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Gecenin bir kısmında ve yıldızlar kaybolurken de O’nu tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster