1. Savurdukça savuranlara andolsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (Yağmur) yüküyle yüklenen (bulutlara) andolsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Kolayca akıp giden (gemi)lere andolsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İşi paylaştırıp ayıranlara andolsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Size vâdedilen şey kesinlikle doğrudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ceza mutlaka vuku bulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İçinde yollar bulunan göğe andolsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Şüphesiz ki siz çelişkili sözler içerisindesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ondan döndürülen kimseler döndürülür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kahrolsun o koyu yalancılar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar koyu bir cehalet içinde kalmış gafillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Din gününün ne zaman olacağını soruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onların ateşte yakılacakları gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Tadın azabınızı! Acele gelmesini istediğiniz şey işte bu idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Muttakiler cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Rablerinin kendilerine verdiklerini alırlar. Çünkü onlar bundan önce dünyada güzel davranırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onlar geceleri pek az uyurlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Seher vakitlerinde de istiğfar ederlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onların mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı (onu verirlerdi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde açık âyetler (deliller) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İçinizde. . . Görmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Rızkınız da size vâdedilen şeyler de göktedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki bu vaad, sizin konuşmanız gibi kesin ve gerçektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Resulüm! İbrahim’in ağırlanan misafirlerinin haberi sana gelmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlar İbrahim’in yanına girdiklerinde: "Selâm!" demişlerdi. O da: "Selâm!" demiş, içinden de onların "Tanınmamış bir topluluk" olduğunu geçirmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hemen âilesinin yanına giderek semiz bir dana (kebabı) getirtti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Önlerine sürüp: "Yemez misiniz?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onlardan ötürü içine bir korku düştü. "Korkma!" dediler ve ona bilgin bir oğlan çocuğu müjdelediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Karısı hayretle seslenerek geldi. Elini yüzüne çarparak: "Ben kısır bir kocakarıyım!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Onlar: "Bu böyledir. Rabbin söylemiştir. O hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir. " dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. İbrahim: "O halde işiniz nedir ey elçiler?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dediler ki: "Biz suçlu bir kavme gönderildik. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. "Üzerlerine sert taşlar yağdıralım diye. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. "Onlar haddi aşanlar için Rabbinin katında işaretlenmiştir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bunun üzerine orada bulunan müminleri çıkardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Zaten orada müslümanlardan sadece bir ev halkından başka kimse bulamadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Acı azaptan korkanlar için, orada bir işaret bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Musa’da da ibretler vardır. Onu apaçık bir delil ile Firavun’a gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. O bütün erkânı ile birlikte yüz çevirdi ve: "Bir sihirbaz veya bir delidir. " dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Biz de onu ve ordusunu tutup denize attık. Bu sırada o, kendisini kınayıp duruyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Âd kavminin başından geçende de ibret vardır. Onların üzerine kasıp kavuran rüzgârı göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Üzerinden geçtiği şeyi canlı bırakmıyor, onu kül edip savuruyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Semud kavminin başına gelenlerde de ibretler vardır. Onlara: "Bir süreye kadar sefa sürüp zevklenin!" denmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Rablerinin buyruğuna başkaldırdılar. Bu yüzden bakıp dururken kendilerini yıldırım çarpmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Artık ne ayağa kalkacak güçleri kalmıştı ne de yardım edenleri olmuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Bunlardan önce de Nuh kavmini helâk etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir topluluk idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz genişleticileriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Yeri de döşedik. Biz ne güzel döşeyiciyiz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. İbret alasınız diye her şeyi çift çift yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Allah’a kaçınız! Ben size O’nun katından apaçık bir korkutucuyum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Allah ile birlikte başka bir ilâh edinmeyin. Ben sizi O’nun katından apaçık bir korkutucuyum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İşte böyle. Onlardan öncekilere herhangi bir peygamber geldiğinde hemen: "Bir sihirbaz veya bir delidir. " dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Bunu (nesilden nesile) birbirlerine vasiyet mi ettiler? Hayır, onlar azgın bir topluluktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Onlardan yüz çevir. (Dâvetine uymamalarından dolayı) sen kınanacak değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Öğüt ver, hatırlat. Çünkü öğüt ve nasihat müminlere fayda verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ben cinleri ve insanları yalnızca (beni tanımaları ve) bana kulluk etmeleri için yarattım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Ben onlardan rızık istemiyorum, beni doyurmalarını da istemiyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Şüphesiz ki rızıklandıran da, güç ve kuvvet sahibi olan da Allah’tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Muhakkak ki bu (zamanda) zulmedenlerin de (geçmişteki zâlim) arkadaşlarının paylarına benzer (azaptan) payları vardır. O halde acele etmesinler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Kendilerine vaad edilen günlerinden dolayı kâfirlerin vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster