1. Kaf. O şerefli Kur’an’a yemin olsun ki! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Aralarından bir uyarıcının gelmiş olmasına şaştılar da, kâfirler şöyle dediler: "Bu şaşılacak bir şey!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. "Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (diriltileceğiz)? Bu akla uzak bir dönüştür. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Biz toprağın onlardan neleri eksilttiğini muhakkak bilmekteyiz. Yanımızda (her şeyi) zapteden bir kitap (Levhi mahfuz) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hayır! Onlar, hak kendilerine gelince onu yalanladılar. Şimdi onlar karışık bir durum içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlar üstlerindeki göğü nasıl donatmışız bir bakmazlar mı? Onda hiçbir çatlak da yok! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yeryüzünü döşedik, oraya sabit dağlar yerleştirdik. Onda her güzel çiftten yetiştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Bunlar Allah’a yönelen her kula gönül gözünü açmak, ona ibret vermek içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gökten bereketli bir su indirdik. Onunla bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Kullarına rızık olmak üzere ve biz o su ile ölü bir toprağa can verdik. İşte insanların çıkışı (dirilmesi) de böyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onlardan önce Nuh kavmi, Ress halkı ve Semud da yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Âd, Firavun ve Lut’un kardeşleri de yalanlamışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Eyke halkı ve Tubba’ kavmi de. Bütün bunlar peygamberlerini yalanladılar, tehdidim (azabım) da onlara hak oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Biz ilk yaratışta güçsüz mü düştük? Hayır! Onlar yeni bir yaratılıştan şüphe içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Andolsun ki insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler verdiğini de biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sağında ve solunda oturan, amellerini yakalayıp tesbit eden iki yazıcı melek vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O bir söz atmaya dursun, mutlaka yanında onu gözetleyen, söylediği her sözü zapteden (bir melek) hazır bulunur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ölüm sarhoşluğu bir gün gerçekten gelir. "İşte bu senin öteden beri korkup kaçtığın şeydir. " denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sûra üfürülür. İşte bu geleceği vâdedilen gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Herkes beraberinde bir sürücü bir de şâhid bulunduğu halde gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ona: "Andolsun ki sen bundan gâfildin, işte şimdi senden gaflet perdesini kaldırdık, bugün artık gözün keskindir. " denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Beraberindeki arkadaşı: "İşte bu yanımdaki hazırdır. " der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Allah şöyle buyurur: "Ey sürücü ve şahid! Haydi ikiniz atın cehenneme her inatçı nankör kâfiri!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Hayra, iyiliklere bütün hızıyla engel olan azgın zalim şüpheciyi!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "O ki, Allah ile beraber başka bir ilâh edinmişti. Haydi, atın şiddetli azabın içine!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Yanındaki arkadaşı der ki: "Ey Rabbimiz! Ben onu azdırmadım, fakat o kendisi derin bir sapıklık içindeydi!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Allah şöyle buyurur: "Benim huzurumda çekişmeyin! Size daha önce bunu bildirmiştim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Benim huzurumda söz değiştirilmez ve ben kullara aslâ zulmetmem. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O gün cehenneme: "Doldun mu?" deriz. O da: "Daha yok mu?" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Cennet de Allah’a karşı gelmekten sakınanlara yaklaştırılır. Zaten uzak değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlara şöyle denilir: "İşte size vaad olunan cennet budur. Allah’a çok dönen, (hududu) muhafaza eden," Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. "Görmediği halde Rahman’dan korkan ve Allah’a yönelmiş bir kalp ile gelen kimselere mahsustur. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. "Oraya esenlikle girin! İşte bu ebedî yaşama günüdür. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Orada kendileri için diledikleri her şey bulunur. Katımızda daha fazlası da vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Onlardan evvel biz nice nesiller helâk etmiştik. Ki onlar kendilerinden daha kuvvetli idiler. Memleketlerde delikler aramışlardı. Kaçacak bir yer var mıydı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Doğrusu bunda kalbi olan, yahut kendisi huzur içinde olduğu halde kulak veren kimse için bir öğüt vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Şüphesiz ki biz gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan şeyleri altı günde yarattık. Buna rağmen bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Onların dediklerine sabret! Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından O’nu tesbih et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Bir çağırıcının yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O gün insanlar o çağrıyı gerçek olarak işitirler. İşte bu, kabirlerden çıkış günüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Şüphesiz ki hayat veren de, ölümü veren de biziz. Dönüş de ancak bizedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. O gün yer üzerlerinden yarılır, (insanlar kabirlerinden) süratle çıkarlar. Onları böylece toplamak bizim için pek kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Biz onların neler demekte olduklarını çok iyi biliyoruz. Sen onların üstünde bir zorlayıcı değilsin. Onun için sen sadece benim tehdidimden korkacak olanlara Kur’an ile öğüt ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster