أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ
Eındehu ılmul ğaybi fe huve yera
Kelime
Anlamı
Kökü
أَعِنْدَهُ
kendi yanında mı?
عِلْمُ
bilgisi
الْغَيْبِ
gayb’ın
فَهُوَ
ve o (mu?)
يَرَىٰ
görüyor

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Gizli şeylere âit bilgi, onun katında mı da görmede.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Gizli şeylere ait bilgi O’nun yanındadır da, o mu görüyor?

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Acaba gaybın bilgisi kendi yanındadır da o görüyor mu?

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Gaybın ilmi onun indînde de, o mu görüyor?

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Gayb ilmi onun yanında da o görüyor mu?

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Gaybın ilmi onun yanında da o mu görüyor?

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Gaybın ilmi, o cimrinin yanındadır da, (başkasının günahını kaldıracağını, bir gerçek olarak) kendisi mi görüyor?

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Gaybın bilgisi o adamın yanında da, o görüyor mu?

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Gorulmeyenin ilmi yaninda da o mu goruyor?

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Gaybın ilmi, onun yanındadır da onu o mu görüyor?

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  O, insan kavrayışının ötesindeki şeyin bilgisine sahip (olduğunu) ve böylece (onu açıkça) görebildiğini mi iddia ediyor?

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Gayb’ın ilmi kendi yanında da o gerçeği mi görüyor?

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Acaba gaybın bilgisi kendi yanındadır da o görüyor mu?

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Gizemlerin bilgisine mi sahiptir ki (geleceği) görüyor?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Gaybın bilgisi kendi yanındadır da, o mu görüyor?

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Acaba gaybın bilgisine sahiptir de o alemin sırlarını mı görüyor?

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Gaybın ilmi onun yanında da o mu görüyor?

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Gaybın ilmi onun yanında da o mu görüyor?

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Gaybın ilmi onun nezdindedir de kendisi mi görüyor?!

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Gaybın ilmi onun yanında mıdır ki, o (amelinin netîcesini) görüyor (da göze alabiliyor)!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Gaybın bilgisi onun yanındadır da kendisi mi görüyor?

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Bilenmeyenlerin bilgisi onun yanında da, geleceği görerek mi (tükenecek korkusuyla) cimrilik yapıyor?

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Gaybın ilmi onun yanında mı? Böylece o mu görüyor?

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Yoksa gayb ilmi onun yanındadır da o mu görüyor?

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  O, insan kavrayışının ötesindeki şeyin bilgisine sahip (olduğunu) ve böylece (onu açıkça) görebil(diğini mi iddia ed)iyor?

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Şimdi o, gaybın bilgisine sahip olduğunu, onu gözlemlediğini mi iddia ediyor?

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (33-35) Şimdi gördün mü o kimseyi ki, (imândan) yüz çevirdi. Ve biraz şey verdi, mütebakisini de men etti. Ya gayba ait bilgi onun yanında mıdır ki, artık o görüyor.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Gaybın bilgisi onun yanındadır da, o kendisi mi görüyor?

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Sanki gayb ilmi onun yanında mı ki görüyor?

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Acaba gaybın bilgisine sahiptir de o alemin sırlarını mı görüyor?

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Gaypların bilgisi onun yanındadır da onları kendisi mi görüyor?

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Gayb’ın bilgisi kendi yanında da o mu (âlemin esrarını) görüyor?

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Gaybın ilmi onun yanında da, o mu görüyor?

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Gaybın ilmi onun yanındadır da o mu görüyor?

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Gaybın bilgisi onun yanında da o mu görüyor?

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  What! Has he knowledge of the Unseen so that he can see?