1. Battığı zaman yıldıza and olsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Arkadaşınız (Muhammed) ne sapıttı, ne de azıttı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O, kendi hevesine de uyarak söz söylemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O, ancak kendisine vahyolunan bir vahiydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (5-6-7) Onu O’na, çok çetin güce sahip olan Melek (Cebrail) öğretti ki, o güzel bir görünümdedir ve en yüksek ufukta iken doğruldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (5-6-7) Onu O’na, çok çetin güce sahip olan Melek (Cebrail) öğretti ki, o güzel bir görünümdedir ve en yüksek ufukta iken doğruldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (5-6-7) Onu O’na, çok çetin güce sahip olan Melek (Cebrail) öğretti ki, o güzel bir görünümdedir ve en yüksek ufukta iken doğruldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra yaklaştı ve sarktıkça sarktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O kadar ki (aralarında) iki yay boyu veya daha az bir mesafe kaldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kuluna vahyettiğini etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O’nu gördüğü, (görüp görmediği) hakkında kendisiyle hâlâ tartışmak mı istiyorsunuz ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (13-14) And olsun ki, O’nun bir başka inişini Sidretü’i-müntehâ’nın yanında görmüştü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (13-14) And olsun ki, O’nun bir başka inişini Sidretü’i-müntehâ’nın yanında görmüştü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Me’vâ Cennet’i onun yanındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sidre’yi bürüyenler buruyordu o demde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Göz, ne kaydı, ne de şaştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. And olsun ki, O, Rabbının en büyük âyetlerini gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (19-20) (Siz ey putperestler !) Ne dersiniz Lât ve Uzzâ’ya, diğer üçüncüsü Menât’a ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (19-20) (Siz ey putperestler !) Ne dersiniz Lât ve Uzzâ’ya, diğer üçüncüsü Menât’a ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Erkek sizin, dişi Allah’ın öyle mi ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. O takdirde bu haksızca bir taksim ! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Bunlar, sizin ve babalarınızın taktıkları adlardan başkası değildir. Allah, bu hususta hiçbir belge ve delîl indirmemiştir. Onlar, ancak zanna ve nefslerinin heveslendiğine uyarlar. Oysa, and olsun ki, Rablarından onlara doğru yolu gösteren gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yoksa insana her temenni ettiği mi var ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Âhiret de, Dünya da Allah’ındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Göklerde nice melekler vardır ki, şefaatleri hiçbir fayda vermez ; meğer ki Allah’ın dilediğine, razı olduğuna izin verdikten sonra şefaat etmiş olsunlar.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Şüphesiz, Âhiret’e inanmayanlar, melekleri dişi diye adlandırırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onların bu hususta hiçbir bilgisi yoktur; sadece öyle sanırlar da uyup giderler. Zann ise haktan yana hiçbir şey ifâde etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. O halde bizi anmaktan yüzçevirenden ve ancak Dünya hayatını arzu edip durandan sen de yüzçevir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Onların ilimden erişebildikleri işte budur. Şüphesiz ki, senin Rabbin, yolundan sapanı çok iyi bilir ve doğru yolda yürüyeni de daha iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Göklerde ne varsa, yerde ne varsa, hepsi Allah’ındır. Yaptıklarıyla kötülük işleyenlere ceza verir; iyilik edenlere de daha iyisiyle karşılık verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. O iyilik işleyenler ki, ufak çaptaki kusur ve günahlar dışında günahın büyüklerinden ve her türlü ahlâk ve terbiye dışı söz ve davranışlardan kaçınırlar. Şüphesiz ki Rabbin bağışlaması geniştir. Sizi topraktan (elde edilen ürünlerle) oluşturup yetişme alanına getirdiği anlarda ve siz, analarınızın karınlarında ceninler halinde bulunduğunuz zamanda sizi en iyi bilen O’dur. Artık kendinizi temize çıkarmaya kalkışmayın. O, korkup sakınanları daha iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (33-34) Arkasını döneni, az şey verip gerisini yanında tutup direneni gördün mü ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (33-34) Arkasını döneni, az şey verip gerisini yanında tutup direneni gördün mü ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Gaybın ilmi, onun yanındadır da onu o mu görüyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (36-37) Yoksa Musa’nın ve ahde vefa eden İbrahim’in sahifelerindeki hususlar ona bildirilmedi mi ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (36-37) Yoksa Musa’nın ve ahde vefa eden İbrahim’in sahifelerindeki hususlar ona bildirilmedi mi ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Günah yükü çeken hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü çekmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ve insana ancak çalışıp çabaladığı vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ve onun çalışıp çabalaması da ileride görülecek, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Sonra da ona, karşılığı tastamam verilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ve elbette son varış Rabbınadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Şüphesiz ki, O, hem güldürür, hem ağlatır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Ve elbette O, hem öldürün, hem diriltir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (45-46) Ve gerçekten O’dur, nutfeden atıldığında (ana rahmine intikal ettiğinde) erkeği dişiyi çift yaratan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (45-46) Ve gerçekten O’dur, nutfeden atıldığında (ana rahmine intikal ettiğinde) erkeği dişiyi çift yaratan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Sonradan oluşturup yaratma da O’na aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Ve şüphesiz O, hem zengin edendir, hem anasermaye verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ve elbette ki O, Şi’râ yıldızı’nın da Rabbıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. (50-51) Ve gerçekten O, ilk Âd’ı ve Semûd’u yok edip geriye bırakmayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. (50-51) Ve gerçekten O, ilk Âd’ı ve Semûd’u yok edip geriye bırakmayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Daha önce Nûh milletini de yok edendir. Çünkü onlar, hem çok zâlim, hem çok azgın idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Yerlebir edilecek kasabaların, O, altını üstüne getirdi de, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Onları örtecek şeyler örttü de örttü.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Artık Rabbının hangi nimetinde şüphe edersin ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Bu (Muhammed) ilk uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Yaklaşan yaklaşıyor (kurtuluş yok). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onu Allah’tan başka açıp ortaya koyacak yok. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Yoksa bu söze mi şaşıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Gülüyorsunuz ve (fakat) ağlamıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Ve siz gaflet içinde diretiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Artık Allah’a secde edip O’na kulluk edin !. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster