1. (1-2) Battığı zaman necm`e (o yıldıza) and olsun ki, arkadaşınız (Muhammed) sapmadı ve azmadı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-2) Battığı zaman necm`e (o yıldıza) and olsun ki, arkadaşınız (Muhammed) sapmadı ve azmadı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve (o, nefsinin) arzu(sun)dan konuşmuyor! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O (söyledikleri) bildirilen vahiyden başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (5-6) Kendisine (o vahyi), kuvveleri şiddetli, mükemmel bir akla sâhib olan (Cebrâîl)öğretti. Bunun üzerine (göğe) doğruldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (5-6) Kendisine (o vahyi), kuvveleri şiddetli, mükemmel bir akla sâhib olan (Cebrâîl)öğretti. Bunun üzerine (göğe) doğruldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve o, (bu mi`râcında) en yüksek ufukta idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-9) Sonra (çok perdeler geçerek Rabbine) yaklaştı, derken daha da yaklaştı. O kadar ki, kab-ı kavseyn (iki yay) kadar veya daha da yakın oldu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Öyle ki, arada (yan yana konmuş) iki yay aralığı kadar bir mesafe kaldı, hattâ daha da az. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İşte (Allah) kuluna vahyettiğini, vahyetti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Gözleriyle) gördüğünü, kalb(i) yalanlamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onun görmekte olduğu şeyler hakkında, şimdi kendisi ile mücâdele mi ediyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (13-14) And olsun ki, onu (Cebrâîl`i aslî sûretinde) diğer bir inişte de (mi`râc gecesi), Sidretü`l-Müntehâ`nın yanında (iken) gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (13-14) And olsun ki, onu (Cebrâîl`i aslî sûretinde) diğer bir inişte de (mi`râc gecesi), Sidretü`l-Müntehâ`nın yanında (iken) gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ki Cennetü`l-Me`vâ onun yanındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O zaman Sidre`yi bürümekte olan, bürüyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (O haşmetli makamda Muhammed`in) göz(ü) ne kaydı, ne de haddini aştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Andolsun ki o Rabbinin en büyük âyetlerinden bir kısmını gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (19-20) Peki gördünüz mü o Lât`ı ve Uzzâ`yı ve diğer üçüncüsü Menât`ı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (19-20) Peki gördünüz mü o Lât`ı ve Uzzâ`yı ve diğer üçüncüsü Menât`ı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Erkek (çocuk) sizin de, dişi O`nun mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. O takdirde bu, haksız bir paylaştırmadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Bunlar (bu putlar), sizin ve atalarınızın onlara taktığınız birtakım isimlerden başka bir şey değildir; Allah, onların hakkında hiçbir delil indirmemiştir. (Bu putlara tapanlar) ancakzanna ve nefislerin(in) arzu etmekte olduklarına uyuyorlar. Hâlbuki onlara doğrusu Rableri tarafından hidâyet (peygamber) de gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yoksa her arzu ettiği şey, insanın kendisinin mi (olacak)tır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Fakat son da, ilk de (âhiret de, dünya da) Allah`ındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Göklerde nice melekler vardır ki, Allah`ın dileyeceği ve râzı olacağı kimseler için izin vermesinden sonra olması müstesnâ, onların şefâatleri de hiçbir fayda vermez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Şübhesiz ki âhirete îmân etmeyenler, meleklere elbette dişi isimlendirmesi ile isim takarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Hâlbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sâdece zanna uyuyorlar. Şübhesiz ki zan ise, haktan bir şeyi fayda vermez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Öyle ise bizim zikrimizden (Kur`ân`dan) yüz çevirip, dünya hayâtından başka bir şey istemeyen kimselerden, (sen de) yüz çevir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İşte onların ilimden erişebilecekleri (son noktaları) budur! Ve şübhe yok ki, yolundan sapanları en iyi bilen ancak Rabbindir, hidâyete erenleri de en iyi bilen O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah`ındır. (Bütün bunlar,) kötülük edenleri yaptıklarıyla cezâlandırması, iyilik edenleri de daha güzeliyle mükâfâtlandırması içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlar ki, (bazen hatâ ederek işledikleri) küçük günahlar hâriç, büyük günahlardan ve fuhşiyâttan (mutlaka) kaçınırlar. Şübhesiz ki Rabbin, mağfireti pek geniş olandır. O sizi, gerek yerden (topraktan) yarattığı zaman, gerekse siz analarınızın karnında bir cenin iken en iyi bilendir. O hâlde nefislerinizi temize çıkarmayın! O, takvâ sâhibi olanı en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (33-34) (Ey Resûlüm!) Şimdi gördün mü (îmandan) yüz çevireni ve az bir şey verip(gerisini) sımsıkı tutanı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (33-34) (Ey Resûlüm!) Şimdi gördün mü (îmandan) yüz çevireni ve az bir şey verip(gerisini) sımsıkı tutanı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Gaybın ilmi onun yanında mıdır ki, o (amelinin netîcesini) görüyor (da göze alabiliyor)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (36-37) Yoksa Mûsâ`nın ve (ahdine) vefâ gösteren İbrâhîm`in suhûf`unda (onlara indirdiğimiz sahîfelerde, yazılı) olanlar (ona) bildirilmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (36-37) Yoksa Mûsâ`nın ve (ahdine) vefâ gösteren İbrâhîm`in suhûf`unda (onlara indirdiğimiz sahîfelerde, yazılı) olanlar (ona) bildirilmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ki doğrusu bir günahkâr, başkasının yükünü (günâhını) yüklenmez! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ve (yine bildirilmedi mi ki) şübhesiz insan için, (kendi) çalıştığından başkası yoktur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ve elbette çalışması(nın mükâfâtı), ileride (kıyâmet günü mîzanda) görülecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Sonra da karşılığı tam tamına ödenecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ve muhakkak ki en son varış, Rabbinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Şübhesiz ki güldüren ve ağlatan ancak O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yine şübhesiz ki öldüren ve dirilten ancak O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (45-46) Hem (rahime) atıldığı zaman bir nutfeden (hakir bir damla sudan süzülmüş hulâsadan) iki eşi, erkeği ve dişiyi yaratan şübhesiz ki O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (45-46) Hem (rahime) atıldığı zaman bir nutfeden (hakir bir damla sudan süzülmüş hulâsadan) iki eşi, erkeği ve dişiyi yaratan şübhesiz ki O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Tekrar diriltmek de şübhesiz O`na âiddir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Ve muhakkak ki, zengin eden ve sermâye veren ancak O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Hem doğrusu, (o kendisine taptıkları) Şi`râ (yıldızı)nın Rabbi (de) ancak O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. (50-51) Muhakkak ki O, önceki Âd`ı (Hûd kavmini) de helâk etti. Semûd`u da (O helâk etti); öyle ki (onlardan hiç kimseyi) bırakmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. (50-51) Muhakkak ki O, önceki Âd`ı (Hûd kavmini) de helâk etti. Semûd`u da (O helâk etti); öyle ki (onlardan hiç kimseyi) bırakmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Daha önce de Nûh kavmini (helâk etmişti). Çünki onlar, daha zâlim ve daha azgın olanların ta kendileriydiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. (53-54) (Lût kavmine âid o) alt-üst olan (şehirler)i de kaldırıp yere çaldı. Artık onları ne ile örttü ise, örttü (üzerlerine taş yağdırdı). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. (53-54) (Lût kavmine âid o) alt-üst olan (şehirler)i de kaldırıp yere çaldı. Artık onları ne ile örttü ise, örttü (üzerlerine taş yağdırdı). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Şimdi Rabbinin ni`metlerinden hangisinde şübheye düşersin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Bu (peygamber, Allah`ın azâbından haber veren) önceki korkutuculardan, bir korkutucudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. (57-58) O yaklaşan (kıyâmet), yaklaştı! Onu Allah`dan başka ortaya çıkarıcı yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. (57-58) O yaklaşan (kıyâmet), yaklaştı! Onu Allah`dan başka ortaya çıkarıcı yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. (59-60) Şimdi (siz) bu sözden mi (Kur`ân`dan mı) şaşıyorsunuz? Ve gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. (59-60) Şimdi (siz) bu sözden mi (Kur`ân`dan mı) şaşıyorsunuz? Ve gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Hem siz (gafillik edip) oyalananlarsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Haydi Allah`a secde edin ve ibâdet edin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster