1. Yemîn olsun Tûr (dağın)a! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-3) Ve yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitâb`a (Kur`ân`a)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (2-3) Ve yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitâb`a (Kur`ân`a)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve (gökte meleklerin tavâf ettiği) Beyt-i Ma`mûr`a! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve yükseltilmiş tavana (göğe)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-8) Ve tutuşturulmuş denize (yemîn olsun) ki, şübhesiz Rabbinin azâbı elbette vâki`(olacak)tır; onun için hiçbir def` edici yoktur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-8) Ve tutuşturulmuş denize (yemîn olsun) ki, şübhesiz Rabbinin azâbı elbette vâki`(olacak)tır; onun için hiçbir def` edici yoktur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (6-8) Ve tutuşturulmuş denize (yemîn olsun) ki, şübhesiz Rabbinin azâbı elbette vâki`(olacak)tır; onun için hiçbir def` edici yoktur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O gün gök, bir çalkanışla çalkanır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve dağlar, bir yürüyüşle yürüyüverir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Artık yalanlayanların o gün vay hâline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O kimseler ki, onlar (bâtıl) bir dalış içinde oynayıp dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün (onlar), Cehennem ateşine şiddetli bir itilişle itilip kakılırlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (Kendilerine denilir ki:) `İşte kendisini yalanlayıp durduğunuz ateş, budur!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bu da mı (bu Cehennem de mi) bir sihirdir, yoksa siz mi görmüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Girin oraya! Artık sabretseniz de, sabretmeseniz de sizin için birdir. (Siz) ancak yapmakta olduklarınızla cezâlandırılacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şübhesiz ki takvâ sâhibleri, Cennetlerde ve ni`metler içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Rablerinin kendilerine verdiği şeylerle zevk içinde olanlardır. Hem Rableri, onları Cehennem azâbından korumuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Kendilerine:) `Yapmakta olduklarınıza karşılık (mükâfât olarak) âfiyetle yiyin, için!` (denilir.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sıra sıra dizilmiş tahtlar üzerinde yaslanmış kimseler olarak! Hem onları iri (güzel)gözlü hûrilerle evlendirmişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ve îmân edip zürriyetleri de kendilerine îmân ile tâbi` olanlara gelince, (biz) onların zürriyetlerini (Cennette) kendilerine katmışızdır; bununla berâber onların amellerinden kendilerine hiçbir şey eksiltmemişizdir. Her kişi, kendi kazandığına karşılık (bizzat kendi nefsiyle) bir rehindir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onlara canlarının çekeceğinden (her) meyve ve eti bol bol vermişizdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Orada (neş`e ile) birbirlerine kadeh çekişirler (verip alırlar); onda (onun içiminde)ne boş bir söz, ne de bir günâha sokma vardır (sarhoş etmez). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ve kendilerine âid genç hizmetçiler etraflarında dolaşır; sanki onlar (sadeflerinde)saklı inciler gibi (tertemiz)dirler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hem (Cennet ehli) birbirlerine dönüp (hâllerinden) karşılıklı sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Derler ki: `Daha önce gerçekten biz, (dünyada) âilemizin yanında iken (Allah`dan)korkan kimselerdik!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. `İşte Allah bize lûtfetti de (derilerden içeri) nüfûz edici o azabdan bizi korudu!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. `Gerçekten biz, bundan önce O`na duâ ediyorduk. Şübhesiz ki Berr (çok lütufta bulunan), Rahîm (çok merhamet eden) ancak O`dur.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (Ey Resûlüm!) O hâlde nasîhat et; çünki Rabbinin ni`meti hakkı için, sen ne bir kâhinsin, ne de bir mecnun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yoksa (onlar): `(O) bir şâirdir; (biz) onun, zamânın felâketlerine uğramasını bekliyoruz!` mu diyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. De ki: `Bekleyin; doğrusu ben de sizinle berâber (size gelecek azâbı)bekleyenlerdenim.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Yoksa onlara bunu (bu iftirâlarını) akılları mı emrediyor? Yoksa onlar, bir azgınlar topluluğu mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Yoksa: `Onu (Kur`ân`ı, kendisi) uydurdu!` mu diyorlar? Hayır! (Onlar) îmân etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Eğer (iddiâlarında) doğru kimseler iseler, haydi onun benzeri bir söz getirsinler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Yoksa bir şey (bir yaratıcı) olmadan mı yaratıldılar? Yoksa o yaratıcılar kendileri midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa gökleri ve yeri mi yarattılar? Hayır! (Onlar, yaratmak ne demektir) yakinen bilmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yoksa Rabbinin hazîneleri onların yanında mıdır? Yoksa (herşeye) hâkim olanlar kendileri midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yoksa onların merdiveni var da, (gökteki melekleri) orada mı dinliyorlar? Öyle ise onların dinleyicileri, apaçık bir delil getirsin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yoksa kızlar O`nun da, oğullar sizin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Yoksa (sen) onlardan bir ücret istiyorsun da onlar (bu) borçtan (bu tekliften) dolayı ağır bir yük altında kalmış kimseler midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yoksa gayb (Levh-i Mahfûz) onların yanında da, onlar (ondan) mı yazıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yoksa bir tuzak kurmak mı istiyorlar? Asıl o inkâr edenler, gerçekten (kendileri)tuzağa düşecek olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yoksa onların Allah`dan başka bir ilâhı mı var? Allah, (onların) ortak koşmakta oldukları şeylerden pek münezzehtir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Hâlbuki gökten (üzerlerine azâb olarak) düşen bir parça görseler, (inadlarından:)`(Bu,) üst üste yığılmış bir buluttur!` derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (Ey Habîbim!) Artık, içinde çarpılacakları günlerine (kıyâmete) kavuşuncaya kadar onları (kendi hâllerine) bırak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. O gün, tuzakları kendilerine hiçbir fayda vermez, onlara yardım da edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ve şübhesiz ki o zulmedenlere, bundan başka (dünyada da) bir azab vardır; fakat onların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. (Ey Resûlüm!) Artık Rabbinin hükmüne sabret; çünki sen gözlerimizin önündesin(muhâfazamız altındasın); (uykudan veya yerinden) kalktığın zaman Rabbine hamd ile (O`nu)tesbîh et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Gecenin bir kısmında (akşam, yatsı ve teheccüd namazlarında) ve yıldızların batışından sonra da (sabah namazında) O`nu tesbîh et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster