1. Kıyâmet yaklaştı ve kamer (ay) yarıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Hâlbuki (onlar ne zaman) bir mu`cize görseler, yüz çevirirler ve: `(Bu,) süregelen bir sihirdir!` derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (Peygamberi) yalanladılar ve (nefislerinin) arzularına uydular; hâlbuki (mukadder olan) her iş, yerini bulucudur (vakti geldiğinde olur). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Celâlim hakkı için, onlara (ibretlerle dolu) haberlerden öylesi geldi ki, onda(kendilerini küfürden) men` etmek (için nasîhatler) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Bu,) tam bir hikmettir; fakat (onlara) o korkutucu (hâl)ler fayda vermiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Öyle ise onlardan yüz çevir! O gün ki, o da`vetçi (İsrâfîl, onları nefislerce)kendisinden nefret edilen (ihtimâl verilmeyen ve inkâr edilen) bir şeye (hesab yerine) çağırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (7-8) (O gün) gözleri (korku içinde) baygın olarak kabirlerden çıkarlar; sanki onlar, yayılmış çekirgeler gibi o çağırıcıya (İsrâfîl`e) doğru koşan kimselerdir. Kâfirler (o gün) der ki: `Bu, pek zor bir gündür!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (7-8) (O gün) gözleri (korku içinde) baygın olarak kabirlerden çıkarlar; sanki onlar, yayılmış çekirgeler gibi o çağırıcıya (İsrâfîl`e) doğru koşan kimselerdir. Kâfirler (o gün) der ki: `Bu, pek zor bir gündür!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlardan (Mekkelilerden) önce Nûh kavmi (de peygamberlerini) yalanladı; öyle ki kulumuzu yalanladılar ve: `(O) bir delidir!` dediler ve (o kadar ki Nûh, tebliğden zorla)engellenmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Bunun üzerine Rabbisine: `Gerçekten ben mağlûbum (bu müşriklere karşı çâresizim); artık (bana) yardım et!` diye yalvardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bu yüzden (biz de) sağanak hâlinde boşanan bir su (bir yağmur) ile gök kapılarını açtık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yeri de kaynaklar hâlinde fışkırttık; derken o su(lar), takdîr edilmiş bir iş (olan tûfan âfeti) için birleşiverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve onu (Nûh`u) tahtalı ve çivili olan (gemi) üzerinde taşıdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (O gemi) bizim nezâretimizde akıp gidiyordu. İnkâr edilmiş olan (Nûh)`a bir mükâfât olarak (böyle yaptık). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Celâlim hakkı için, bunu (bu gemiyi ve tûfan alâmetlerini) bir ibret olarak bıraktık; o hâlde bir ibret alan var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Artık (bak,) benim azâbım ve korkutmalarım nasılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şânım hakkı için (biz), Kur`ân`ı nasîhat alınsın diye kolaylaştırdık; o hâlde bir nasîhat alan var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Âd (kavmi) de (peygamberleri Hûd`u) yalanladı; artık (bak onlara) benim azâbım ve korkutmalarım nasılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Şübhesiz biz, onların üzerlerine devamlı bir uğursuzluk gününde, dondurucu (ve uğultulu) bir kasırga gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. O rüzgar, insanları sökülmüş hurma kütükleri gibi yere seriyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Artık (bak,) benim azâbım ve korkutmalarım nasılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Şânım hakkı için, (biz) Kur`ân`ı nasîhat alınsın diye kolaylaştırdık; fakat bir nasîhat alan var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Semûd (kavmi de kendilerine o azabdan haber veren) korkutucuları yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Üstelik dediler ki: `İçimizden tek (başına) olan bir insana, ona mı uyacağız? Şübhesiz ki o takdirde biz, gerçekten bir dalâlet ve çılgınlık içinde kalmış oluruz.` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. `Zikir (Vahiy), aramızdan ona mı indirildi? Hayır! O, şımarık bir yalancıdır!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (Onlar) yarın (âhirette), o şımarık yalancının kim olduğunu bilecekler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Şübhesiz biz, onlar için bir imtihân olmak üzere, o dişi deveyi göndericileriz. (Ey Sâlih!) Artık onları gözet ve sabret! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ve onlara, kesinlikle suyun aralarında (bir gün kendilerine, bir gün deveye olarak) taksimli olduğunu haber ver! Herbir içimde (orada) hazır olacak kişi (o sıra sâhibi)dir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Sonunda (buna dayanamayıp, deveyi öldürmeye karar verdiler ve) arkadaşlarını çağırdılar; bunun üzerine (o da, kılıcına) cür`etle sarıldı da (deveyi) kesti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Artık (bak, onlara) benim azâbım ve korkutmalarım nasılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Şübhesiz ki biz, onların üzerlerine (korkunç) bir ses gönderdik de, ağıl yapanın (topladığı) kuru ot kırıntıları gibi oldular! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Şânım hakkı için, (biz) Kur`ân`ı nasîhat alınsın diye kolaylaştırdık; fakat bir nasîhat alan var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Lût kavmi (de kendilerine azabdan haber veren) korkutucuları yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (34-35) Şübhesiz ki biz, onların üzerine (taş yağdıran) bir kasırga gönderdik; ancak Lût âilesi müstesnâ. Tarafımızdan bir ni`met olarak onları (karısı hâriç) bir seher vaktinde kurtardık. İşte şükreden(ler)i böyle mükâfâtlandırırız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (34-35) Şübhesiz ki biz, onların üzerine (taş yağdıran) bir kasırga gönderdik; ancak Lût âilesi müstesnâ. Tarafımızdan bir ni`met olarak onları (karısı hâriç) bir seher vaktinde kurtardık. İşte şükreden(ler)i böyle mükâfâtlandırırız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. And olsun ki (Lût) onları (azabla) yakalamamıza karşı korkutmuştu; fakat (onlar) o korkutmalara karşı şübheye düştüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. And olsun ki ondan (Lût`un kendisinden), misâfirlerinden (murâd almak üzere)talebde bulundular; bunun üzerine (biz de) onların gözlerini silme kör ettik: `Haydi tadın azâbımı ve korkutmalarımı!` (dedik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. And olsun ki devamlı bir azab, onları bir sabah erkenden yakalayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. `İşte azâbımı ve (size olan) tehdidlerimi tadın!` (dedik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şânım hakkı için, (biz) Kur`ân`ı nasîhat alınsın diye kolaylaştırdık; fakat bir nasîhat alan var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. And olsun ki, Fir`avun ehline de (Allah`ın azâbından haber veren) korkutucular geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. (Onlar) mu`cizelerimizin hepsini yalanladılar; bunun üzerine (biz de) onları azîz ve muktedir bir kimsenin yakalayışı ile yakalayıverdik! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (Ey Mekkeliler!) Sizin kâfirleriniz onlardan daha mı hayırlıdırlar? Yoksa kitablarda sizin için (azabdan) bir berâet (kurtuluş haberi) mi var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yoksa: `Biz, (birbirimize) yardım eden bir topluluğuz!` mu diyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. O topluluk yakında (Bedir`de) bozguna uğratılacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Hayır! Onlara va`d olunan (asıl azab vakti) kıyâmettir; çünki kıyâmet, daha dehşetli ve daha acıdır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Şübhesiz ki günahkârlar, bir dalâlet ve çılgın bir ateş içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. O gün yüzleri üstü ateşin içine sürüklenirler. (Onlara:) `Sakarın (Cehennemin)dokunuşunu tadın!` (denilir.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Şübhesiz ki biz, herşeyi (Levh-i Mahfûz`da yazılmış) bir kadere göre yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ve (olmasını dilediğimiz şey için) bizim emrimiz, ancak bir (`Ol!` demek)tir; (onun olması) bir göz açıp kapama gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. And olsun ki, sizin benzerlerinizi de helâk ettik; fakat bir nasîhat alan mı var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Hâlbuki (onların) yaptıkları herşey, kitablarda (amel defterlerinde) mevcuddur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Ve küçük büyük herşey, satır satır yazılıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. (54-55) Şübhesiz ki takvâ sâhibleri, Cennetlerde ve ırmaklar(ın kenarın)da, bir doğruluk ikametgâhında, Muktedir (herşeye kudreti yeten) bir Melîk`in (Allah`ın) huzûrundadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. (54-55) Şübhesiz ki takvâ sâhibleri, Cennetlerde ve ırmaklar(ın kenarın)da, bir doğruluk ikametgâhında, Muktedir (herşeye kudreti yeten) bir Melîk`in (Allah`ın) huzûrundadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster