1. (1-2) O Rahmân (olan Allah), Kur`ân`ı öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-2) O Rahmân (olan Allah), Kur`ân`ı öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnsanı yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ona beyânı (açıkça anlatmayı) öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Güneş ve ay, bir hesâba göre (hareket etmekte)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (Gövdesiz olarak yerde biten) bitkiler de ağaçlar da (Allah`a) secde ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Göğe gelince, onu yükseltti ve mîzânı (umum kâinâtta adâlet ve dengeyi) koydu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Tâ ki tartıda haddi aşmayın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve tartmayı adâletle dosdoğru yapın, hem tartıda eksiklik etmeyin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yere gelince, onu mahlûkat için alçalttı (yaşamaya elverişli bir şekilde döşedi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yapraklı hubûbât ve hoş kokulu bitkiler (vardır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (Ey insanlar ve cinler!) O hâlde Rabbinizin ni`metlerinden hangisini yalanlarsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (O,) insanı pişmiş çamur gibi kuru bir balçıktan yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Cânnı (cinlerin babasını) ise, ateşin dumansız alevinden yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Şimdi Rabbinizin ni`metlerinden hangisini yalanlarsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (O, yaz ve kış için farklı farklı olan) iki doğunun Rabbi ve iki batının Rabbidir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Şimdi Rabbinizin ni`metlerinden hangisini yalanlarsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (Ama) aralarında bir engel vardır; birbirine tecâvüz etmezler (karışmazlar)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Şimdi Rabbinizin ni`metlerinden hangisini yalanlarsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. O ikisinden inci ve mercan çıkar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Şimdi Rabbinizin ni`metlerinden hangisini yalanlarsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Denizde koca dağlar gibi yükseltilmiş (akıp giden) gemiler, O`nundur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şimdi Rabbinizin ni`metlerinden hangisini yalanlarsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onun (o yerin) üzerindeki herkes (ve herşey) fânîdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (Ancak) celâl (azamet ve kahır) ve ikram sâhibi Rabbinin vechi (Zât`ı ve O`nun rızâsı için olan şeyler) bâki kalır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Şimdi Rabbinizin ni`metlerinden hangisini yalanlarsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Göklerde ve yerde kim varsa, (ihtiyaçlarını) O`ndan ister. O, her gün (her an) bir iştedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Şimdi Rabbinizin ni`metlerinden hangisini yalanlarsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ey insanlar ve cinler! Yakında size (hesâbınızı görmek için) yöneleceğiz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Şimdi Rabbinizin ni`metlerinden hangisini yalanlarsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey cin ve insan topluluğu! Göklerin ve yerin sınırlarından geçip gitmeye gücünüz yetiyorsa, haydi geçin gidin! (Hâlbuki) bir kuvvet olmadıkça, çıkıp gidemezsiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Şimdi Rabbinizin ni`metlerinden hangisini yalanlarsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Üzerinize ateşten (dumansız) bir alev ve alevsiz bir duman gönderilir dekurtulamazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Şimdi Rabbinizin ni`metlerinden hangisini yalanlarsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Artık o zaman gök yarılıp da erimiş yağ gibi (kıpkırmızı) bir gül hâline gelir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Şimdi Rabbinizin ni`metlerinden hangisini yalanlarsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Artık o gün (günahkârlar hemen tanındıklarından) ne insan, ne de cin günâhından(öğrenmek için) sorulmaz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şimdi Rabbinizin ni`metlerinden hangisini yalanlarsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Günahkârlar sîmâlarıyla (yüzlerinin karalığıyla) tanınır, derhâl perçemlerinden ve ayaklarından yakalanır (da Cehenneme atılıverirler)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Şimdi Rabbinizin ni`metlerinden hangisini yalanlarsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (43-44) Bu o Cehennemdir ki, günahkârlar onu yalanlar! (O gün) onunla (o Cehennemile) kaynar su arasında dolaşır dururlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. (43-44) Bu o Cehennemdir ki, günahkârlar onu yalanlar! (O gün) onunla (o Cehennemile) kaynar su arasında dolaşır dururlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Şimdi Rabbinizin ni`metlerinden hangisini yalanlarsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (Hesab vermek üzere) Rabbinin huzûrunda (durmaktan) korkan kimse için (Allah`a yakın kılınmış kullar olan sâbikun için Adn ve Naîm olarak) iki Cennet vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Şimdi Rabbinizin ni`metlerinden hangisini yalanlarsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. (O her iki Cennet de) dallar (çeşit çeşit meyveli ağaçlar) sâhibidirler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Şimdi Rabbinizin ni`metlerinden hangisini yalanlarsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. O çifte cennetlerden iki çağlayan akacak: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Şimdi Rabbinizin ni`metlerinden hangisini yalanlarsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İkisinde de her meyveden çifter çifter (çeşitler) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Şimdi Rabbinizin ni`metlerinden hangisini yalanlarsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Onlar çizgisi ve atkısı (dahil) ipekten mamul atlas halılara uzanacak; o çifte cennetlerin (muhteşem) ürünleri (kendilerine) çok yakın olacak: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Şimdi Rabbinizin ni`metlerinden hangisini yalanlarsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Onlarda (kocalarından) başkasına bakmayan kadınlar vardır ki, bunlardan önce kendilerine ne bir insan, ne de bir cin dokunmuştur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Şimdi Rabbinizin ni`metlerinden hangisini yalanlarsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Sanki onlar yâkut ve mercan gibidirler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Şimdi Rabbinizin ni`metlerinden hangisini yalanlarsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. İyiliğin karşılığı ancak iyilik değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Şimdi Rabbinizin ni`metlerinden hangisini yalanlarsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Bu ikisinden başka (amel defterleri sağ eline verilen Ashâb-ı Yemîn için Firdevs ve Me`vâ olarak) iki Cennet daha vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Şimdi Rabbinizin ni`metlerinden hangisini yalanlarsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. (Onun her ikisi de) yemyeşildirler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Şimdi Rabbinizin ni`metlerinden hangisini yalanlarsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. İkisinde de fışkıran iki pınar vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Şimdi Rabbinizin ni`metlerinden hangisini yalanlarsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. İkisinde de (her nevi` emsâli görülmemiş) meyve, hurma ve nar vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Şimdi Rabbinizin ni`metlerinden hangisini yalanlarsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Onlarda (o Cennetlerde), hayırlı (iyi huylu) güzel hanımlar vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Şimdi Rabbinizin ni`metlerinden hangisini yalanlarsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. (İnciden) çadırlar (cibinlikler) içinde perdelenmiş hûriler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Şimdi Rabbinizin ni`metlerinden hangisini yalanlarsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onlardan (kocalarından) önce kendilerine ne bir insan, ne de bir cin dokunmuştur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Şimdi Rabbinizin ni`metlerinden hangisini yalanlarsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. (Onlar) yeşil yastıklara ve (hârikulâde) güzel döşeklere yaslanmış kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Şimdi Rabbinizin ni`metlerinden hangisini yalanlarsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Celâl (azamet ve kahır) ve ikram sâhibi Rabbinin ismi ne yücedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster