1. Andolsun yıldıza, inerken. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Arkadaşınız, gerçekten ne saptı, ne ayrıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve kendi dileğiyle söz de söylemedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sözü, ancak vahyedilen şeyden ibaret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ona öğretti kuvvetleri çok çetin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Kuvvetli biri; sonra doğruldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve o, en yüce tanyerindeydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra yaklaştı, yakınlaştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İki yay kadar kaldı araları, yahut daha da yakın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Derken kuluna vahyetti, ne vahyettiyse. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gönlü, gördüğünü yalanlamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Hâlâ münakaşa mı edersiniz gördüğü şeyleri? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve andolsun ki onu, inerken bir kere daha gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. En son sidrenin yanında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Mev’â cenneti de yanındaydı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sidreyi, o sırada neler bürümüş, kaplamıştı, neler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Gözü, ne kaydı, ne haddini aştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Andolsun ki Rabbinin pek büyük delillerinden bir kısmını gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Siz de gördünüz mü, Lât’ı ve Uzzâ’yı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve üçüncü öbür putu, Menât’ı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Erkek evlâtlar sizin de kızlar onun mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Bu, pek insafsızca bir pay şimdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Bunlar, ancak sizin taktığınız, atalarınızın taktığı adlardan başka bir şey değil, Allah, onlara âit kesin bir delil indirmemiştir, ancak zanna ve nefislerinin dileğine kapılmıştır onlar ve andolsun ki Rablerinden doğru yolu gösteren de gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yoksa insan, her umduğunu elde eder mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Gerçekten de âhiret de Allah’ındır, dünyâ da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ve göklerde nice melekler vardır ki Allah, dilediğine ve râzı olduğuna şefâat etmeleri için izin vermedikçe şefâatleri, hiçbir şeye yaramaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Şüphe yok ki âhirete inanmayanlar, meleklere dişi adları takıp duruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onların, bu hususta hiçbir bilgisi yok, ancak zanna kapılıyorlar ve şüphe yok ki zan, gerçeğe karşı hiçbir şeye yaramaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Artık yüz çevir, bizi anmadan yüz çevirenden ve ancak dünyâ yaşayışını isteyenden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İşte bilgide ulaşabildikleri şey bu; şüphe yok ki Rabbin, kendi yolundan çıkıp sapanı daha iyi bilir ve odur doğru yola gireni daha iyi bilen. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ve Allah’ındır ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde kötülük edenleri, yaptıklarına karşılık elbette cezâlandırır ve iyilik edenlereyse yaptıklarından daha da iyi mükâfat verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Israr etmemek şartıyle küçük günahlardan başka suçların büyüklerinden ve çirkin şeylerden sakınanlara gelince: Şüphe yok ki Rabbinin yarlıgaması pek geniştir. O, sizi yeryüzünden yaratıp meydana getirdiği zaman ve siz, analarınızın karnında birer dölken de bilir; artık siz, kendinizi temize çıkarmaya kalkışmayın, o, kim çekinmededir, daha iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Gördün mü artık yüz çevireni. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ve az bir şey verip sonra kısanı, nekeslik edeni? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Gizli şeylere âit bilgi, onun katında mı da görmede. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa Mûsâ’nın sahîfelerindeki şey bildirilmedi mi ona. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ve İbrâhîm’in sahîfelerindeki, o İbrahîm ki ahdine iyiden iyiye vefâ etmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Hiçbir suçlu, bir başkasının suçunu yüklenemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ve gerçekten de insan, ancak çalıştığını elde eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ve şüphe yok ki çalıştığının karşılığı da gösterilir ona. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Sonra da ona, en değerli mükâfat verilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ve şüphe yok ki son varılacak tapı, Rabbinin tapısıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Ve şüphe yok ki odur adamakıllı güldüren ve ağlatan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Ve şüphe yok ki odur öldüren ve dirilten. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ve şüphe yok ki o halk etmiştir erkeği ve dişiyi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Bir katre sudan, o suyu çıkardığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ve şüphe yok ki ikinci defa yaratış da ona âittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Ve şüphe yok ki odur zengin eden ve sermaye veren. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ve şüphe yok ki odur Şi’râ yıldızının Rabbi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ve şüphe yok ki odur önceden gelip geçen Âd’ı helâk eden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ve Semûd’u da bırakmayan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Ve onlardan önceki Nûh kavmini de; şüphe yok ki onlar, daha da zâlimdi ve daha da azgın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Lût kavminin şehirlerini de altüst edip yerle yeksan etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Derken o şehirleri, örten örttü gitti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Artık Rabbinin hangi nîmetinden şüphe etmedesin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Bu Peygamber, gelip geçen korkutuculardan bir korkutucu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Yaklaşacak, yaklaştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Allah’tan başkası, çeviremez onu geri. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Bu söze mi şaştınız siz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ve gülüyorsunuz ve ağlamıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Ve siz oyalanıyorsunuz, gaflet ediyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Artık secde edin Allah’a ve kullukta bulunun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster