1. Battığı zaman yıldıza andolsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Arkadaşınız sapmadı da, azmadı da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O kendi tutkusundan (hevasından) da konuşmuyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O (konuştuğu, kendine) vahyedilen bir vahiyden başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onu çetin kuvvetleri olan (Cibril) öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O çarpıcı bir güzelliğe sahiptir. Hemen doğruldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O, en yüksek ufuktaydı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra yaklaştı ve sarktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Böylece (aradaki mesafe) iki yay boyu veya daha yakın oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Derken (Allah’ın) kuluna vahyettiğini vahyetti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onun gördüğünü gönül yalanlamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şimdi siz onun gördüğü üzerinde kendisiyle tartışıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Andolsun ki, o onu bir başka kez daha inişte gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sidretu’l-Munteha’nın yanında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Barınma (Me’va) cenneti onun yanındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O zaman (o gördüğünde) Sidre’yi kaplayan kaplıyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Dikkat edin! O peygamberin gözü ne kaydı, ne de başka yöne çevrildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Andolsun ki o Rabbinin en büyük âyetlerinden bir kısmını gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Gördünüz mü Lât’ı ve Uzza’yı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve üçüncüleri olan diğer (put) Menât’ı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Erkek sizin de dişi O’nun mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Öyleyse bu insafsızca bir paylaştırma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Bunlar sizin ve atalarınızın koyduğu adlardan başka bir şey değildir. Allah, haklarında hiç bir belge indirmemiştir. Onlar ancak zanna ve nefislerin arzuladıklarına uymaktadırlar. Oysa andolsun ki onlara Rablerinden hidayet gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yoksa insana her arzuladığı şey var mıdır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Son da ilk de (ahiret de dünya da) Allah’ındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Göklerde nice melekler vardır ki, Allah dilediği ve razı olduğu kimse için izin vermeden şefaatleri bir yarar sağlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Gerçekten ahirete inanmayanlar melekleri dişi adlarıyla adlandırıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise gerçekten yana bir şey kazandırmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Sen bizim zikrimizden (kitabımızdan) yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyenden yüz çevir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İşte onların ilimden erişebilecekleri budur. Şüphesiz Rabbin, yolundan sapanı da doğru yola gireni de daha iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. (Bunları yaratması) kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, iyilik edenlere de iyilikle karşılık vermesi içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ki onlar küçük kusurlar dışında günâhların büyüklerinden ve çirkin işlerden kaçınırlar. Şüphesiz Rabbin bağışlaması geniş olandır. O sizi topraktan yarattığında ve siz daha annelerinizin karınlarında ceninler iken de (her kademede) sizi çok iyi bilir. Artık kendinizi temize çıkarmayın. Kimin sakındığını O daha iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. O yüz çevireni gördün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (Söz verdiği malından) az miktar verdi ve (gerisini) sımsıkı elinde tuttu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Gayb ilmi onun yanında da o görüyor mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa Musa’nın sahifelerinde olan ona haber verilmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ve çok vefakâr İbrahim’in (sahifelerinde olan): Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ki hiçbir günâhkâr başkasının günâh yükünü yüklenmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İnsan için, yalnızca çalışmasının, gayretinin, hâlis niyetlerinin karşılığı vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şüphesiz kendi çabası da yakında görülecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Sonra onun karşılığı kendisine eksiksiz verilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Elbette son varış Rabbinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Doğrusu güldüren de O’dur ağlatan da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Ve öldüren de O’dur dirilten de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Yine erkek ve dişi çiftleri yaratan da kesinlikle O’dur; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (Rahme) atıldığı zaman nutfeden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Diğer yaratma da O’na aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Zengin eden ve servet verip memnun eden O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Gerçek şu ki, Şi’ra (yıldızı)nın Rabbi O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Doğrusu önceki Ad (kavmin)i O helâk etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Semud’u da. Böylece (onlardan kimseyi) geriye bırakmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Daha önce Nuh kavmini de. Çünkü onlar, daha zalim ve daha azgındılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. (Lut kavminin) altı üstüne getirilen şehirlerini de O yere çarptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Böylece onlara sardırdığını sardırttı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Öyleyse Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe ediyorsun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Bu, önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. O yaklaşıcı yaklaştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onu Allah’tan başka ortaya çıkaracak yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Şimdi siz bu söze mi hayret ediyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Ve gafletle baş kaldırıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Haydi Allah’a secde edin ve O’na kulluk edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster