1. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. ’Devam edegelen bir büyüdür’ derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yalanladı ve kendi arzularına uydular. Oysa her iş yerini bulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Andolsun ki, onlara içinde (kendilerini sapıklıktan) alıkoyacak şeyler bulunan nice haberler geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Bunlar) üstün bir hikmettir. Ancak uyarılar yarar sağlamıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O halde onlardan yüz çevir. O çağırıcının tanınmamış bir şeye çağıracağı gün: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Gözleri düşkün (zillet içinde), sanki yayılan çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. ’Bu zor bir gündür’ derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. ’Delidir’ dediler. O zorla (tebliğden) alıkonuldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. ’Ben yenik düştüm, yardım et!’ diye Rabbine dua etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Biz de bardaktan boşanırcasına dökülen bir suyla göğün kapılarını açtık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık. Böylece su(lar) takdir edilmiş bir iş için birleşti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onu (Nuh’u) da, (tahta) levhalardan ve çivilerden yapılmış olan (gemi)de taşıdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O (gemi) inkar edilen kişiye bir mükafat olarak gözlerimizin önünde akıp gidiyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Andolsun ki, bunu bir ibret olarak bıraktık. Fakat öğüt alan var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (Bakın) benim azabım ve uyarılarım nasılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Andolsun ki, Kur’an’ı öğüt alınması için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alan var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ad (kavmi) de yalanladı. İşte (bakın) benim azabım ve uyarılarım nasılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Biz onların üzerlerine, (uğursuzluğu) süregiden bir uğursuz günde çok gürültülü bir fırtına gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. İnsanları söküp savuruyordu. Sanki onlar köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi (görünüyorlardı). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (Bakın) benim azabım ve uyarılarım nasılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Andolsun ki, Kur’an’ı öğüt alınması için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alan var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Semud da uyarıları yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. ’Bizden olan bir insana mı uyacağız? O takdirde biz kesin sapıklık ve çılgınlık içinde (kalmış) oluruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Zikir (kitap, vahiy) aramızdan ona mı bırakıldı? Hayır, o kendini beğenmiş yalancının biridir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Yarın kimin kendini beğenmiş yalancı olduğunu bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Biz onlara bir imtihan olarak o dişi deveyi göndereceğiz. Sen onları gözetle ve sabret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onlara, suyun aralarında pay edildiğini haber ver. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Derken arkadaşlarını çağırdılar. O da (kılıca) sarılarak (deveyi) kesti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (Bakın) benim azabım ve uyarılarım nasılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Biz onların üzerlerine bir tek çığlık gönderdik. Bunun üzerine ağılın çalı çırpısı gibi oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Andolsun ki, Kur’an’ı öğüt alınması için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alan var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Lut kavmi de uyarıları yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Biz onların üzerlerine taş yağdıran bir fırtına gönderdik. Sadece Lut ailesi hariç. Onları bir seher vakti kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Tarafımızdan bir nimet olarak. İşte şükredeni böyle mükafatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Andolsun ki (Lut) onları, bizim zorlu yakalamamıza karşı uyarmıştı. Ama onlar uyarıları kuşkuyla karşılayıp yalanladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Andolsun ki onlar onun konuklarına tecavüze kalkıştılar. Biz de gözlerini silme kör ettik. ’Şimdi tadın azabımı ve uyarılarımı.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Andolsun ki, bir sabah erkenden kalıcı bir azap üzerlerine çöküverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İşte tadın azabımı ve uyarılarımı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Andolsun ki, Kur’an’ı öğüt alınması için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alan var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Andolsun ki, Firavun ailesine de uyarılar gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. bunun üzerine Biz de, her şeye gücü yeten yüce bir güç sahibi nasıl çekip alırsa, işte öyle çekip aldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Sizin kâfirleriniz onlardan daha hayırlı mıdırlar yoksa kitaplarda sizin için bir beraat mı var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. ’Bizim yardım edenlerimiz var, biz intikam almaya gücü yeten bir topluluğuz.’ mu diyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Yakında o topluluk bozulacak ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Daha doğrusu, asıl onlara vaadedilen (azab)ın geleceği vakit kıyamet saatidir. Kıyamet saati ise daha korkulu bir felakettir ve daha acıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Şüphesiz suçlular bir sapıklık ve çılgınlık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. O gün yüzleri üstüne ateşe sürüklenecekler. ’Cehennemin dokunuşunu tadın.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Doğrusu biz her şeyi bir ölçüyle yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Bizim buyruğumuz sadece bir tektir. Bir göz kırpmak gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Andolsun sizin benzerlerinizi helak ettik. Fakat öğüt alan var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İşledikleri her şey kitaplarda (yazılı)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Küçük, büyük her şey satır satır (yazılmış)tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Şüphesiz takva sahipleri cennetlerde ve ırmak (kenarların)dadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Çok güçlü, geniş mülk sahibi (Allah)’ın huzurunda doğruluk makamındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster