1. Rahmân, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kur’an’ı öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnsanı yaratttı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ona açıklamayı öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Güneş ve ay belli bir hesapladır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bitkiler ve ağaçlar (Allah’a) secde etmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Göğü de yükseltti ve mizanı (ölçüyü) koydu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Tartıda taşkınlık etmeyin diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Tartıyı doğru yapın ve tartıda eksiklik yapmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yeri de yaratıklar için alçaltıp koydu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onda meyveler ve tomurcuklu hurmalar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Andolsun ki, biz insanı ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Cânnı da dumansız yalın bir ateşten yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Birbirlerine kavuşmaları üzere iki denizi salıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Aralarında engel vardır birbirlerine karışmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İkisinden de inci ve mercan çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Denizde büyük dağlar gibi akıp giden yüksek gemiler de O’nundur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onun üzerinde bulunan her şey yok olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Yalnız yücelik ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) kalacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Göklerde ve yerde kim (ve ne) varsa O’ndan ister. O her gün bir iştedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ey (yeryüzünde) ağırlığı olan iki kitle (insanlar ve cinler)! Yakında sizin (hesabınızı görmek) için de vakit ayıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey cin ve insan topluluğu! Eğer göklerin ve yerin bucaklarından geçip gitmeye güç yetirebiliyorsanız geçip gidin. Ancak bir gücünüz olmadan geçip gidemezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Üzerinize ateşten yalın bir alevle ateşsiz kıpkızıl bir duman salıverilir de kendinizi savunamazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Gök yarılıp da, erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül haline geldiği zaman, sual sorulmaya gerek kalmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İşte o gün ne insana ne de cinne günâhından sorulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Suçlular simâlarından tanınırlar. Böylece perçemler(in)den ve ayaklar(ın)dan yakalanılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. İşte bu, suçluların yalanladıkları cehennemdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onlar bununla oldukça sıcak kaynar suyun arasında dolaşıp dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Rabbinin, işlediği ameller, hak ettiği mükâfatlar ve cezalar üzerindeki hükümranlığının, her şeyi ortaya koyarak, hükmünü icra edeceğinin endişesini duyan, azamet ve celâlinden korkanlar için iki Cennet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. (O cennetlerin) her ikisi de türlü türlü ağaçlara sahiptir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onların içlerinde akar halde iki pınar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Onların içlerinde her meyvadan iki tür vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. (Orada) astarları kalın atlastan yataklara yaslanırlar. Her iki cennetten devşirilen meyveler de (oradakilere) yakındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Oralarda bakışlarını yalnız eşlerine dikmiş güzeller vardır ki, onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onlar sanki yakut ve mercandırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. O iki (cennet)in berisinde de iki cennet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Bu ikisi koyu yeşildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Onların içinde de sürekli fışkırıp akan iki pınar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Onların içlerinde de meyve, hurma ve nar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Orada iyi huylu güzel kadınlar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Çadırlar içine kapanmış huriler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Yeşil yastıklara ve güzel döşeklere yaslanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster