1. Kıyamet olayı gerçekleştiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (hiçbir nefs) onun vukuunda (Allaha karşı artık) yalancı değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O alçaltıcı, yükselticidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yer şiddetli bir sarsılışla sarsıldığı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Dağlar bir serpilişle serpildiği, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Böylece dağılmış toz haline geldiği, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Sizin de üç sınıf olduğunuz zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sağ ashabı ne (mutludurlar) o sağ ashabı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sol ashabı ne (bedbahttırlar) o sol ashabı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Hayırda) öne geçenler öncülerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İşte onlar (Allah’a) yaklaştırılmış olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Nimet cennetlerindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Çoğu öncekilerden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Birazı da sonrakilerden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Mücevherlerle özenle işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onların üzerlerine karşılıklı olarak yaslanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Etraflarında ölümsüz hayata kavuşturulmuş gençler dolaşırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (Şarap) kaynağından doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ondan dolayı ne başları ağrıtılır ne de akılları giderilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bir de beğenip seçtikleri meyvalar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ve canlarının çektiği kuş eti (ile de dolaşırlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (Orada) iri gözlü huriler (vardır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Saklı inciler benzeri. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yaptıklarına karşılık olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Orada ne boş bir söz ne de günâha götürücü söz duyarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. ’Selâm, selâm’ (sözü duyarlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sağ ashabı ne (mutludurlar) o sağ ashabı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Dikensiz kiraz ağacı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Meyva yüklü muz ağacı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Uzayıp giden gölge, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sürekli akan su, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Çok miktarda meyva, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Kesilmeyen ve yasaklanmayan! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yükseltilmiş döşeklerde(dirler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Gerçekten biz onları (hurileri), yepyeni bir yaratışla yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Onları bakireler kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Eşlerine tutkun yaşıt kızlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Sağ ashabı için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Birçokları öncekilerden, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Birçokları da sonrakilerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Sol ashabı ne (bedbahttırlar) o sol ashabı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Delikçiklere (hücrelere) kadar işleyen bir azap ve kaynar su içinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Ve kapkara dumandan bir gölge altında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Ne serindir ne de ferahlatıcı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Çünkü onlar bundan önce varlık içinde şımartılmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. O büyük günâhta da ısrar ediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. ’Biz öldüğümüz, toprak ve kemik haline geldiğimiz zaman mı gerçekten biz mi diriltileceğiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Ve önceki atalarımız da mı?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. ’Şüphesiz öncekiler de sonrakiler de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Bilinen bir günün buluşma vaktinde mutlaka toplanacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Sonra siz, ey sapıklar, yalanlayıcılar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Kesinlikle, zakkumdan olan bir ağaçtan yiyeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Böylece karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Onun üzerine de kaynar sudan içeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Üstelik suya kanmayan susamış develerin içişi gibi içeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. İşte ceza günü onlara verilecek ziyafet budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Sizi biz yarattık. (Yeniden dirilişi de) doğrulamanız gerekmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Akıttığınız meniyi gördünüz mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Aranızda ölümü biz takdir ettik ve bizim önümüze geçilmiş değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Yerinize benzerlerinizi getirmemiz ve sizi bilmediğiniz şekillerde yeniden yaratmamız hususunda (kimse bizim önümüze geçemez). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Andolsun ki ilk yaratmayı bildiniz. O halde düşünüp öğüt almanız gerekmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Ekmekte olduğunuz (tohum)u gördünüz mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Onu siz mi bitiriyorsunuz yoksa bitiren biz miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Eğer dileseydik, onu çürüyüp un ufak olmuş bir ahşap kalıntısına çevirirdik de, şaşakalır (ve derdiniz ki): Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. ’Doğrusu biz ağır borca sokulduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Daha doğrusu biz yoksun bırakıldık.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. İçtiğiniz suyu gördünüz mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Onu buluttan siz mi indirdiniz yoksa indiren biz miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Yaktığınız ateşi gördünüz mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Onun ağacını siz mi yarattınız yoksa yaratan biz miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Biz onu hem bir ibret hem de ihtiyaç sahiplerine bir yarar kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Öyleyse Yüce Rabbinin adını tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Hayır. Yıldızların doğuş ve batış yerlerine yemin ederim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Ki gerçekten bu, eğer bilirseniz, büyük bir yemindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Muhakkak ki o şerefli bir Kur’an’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. korunmuş bir kitap içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Ona temiz olanlardan başkası dokunamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. (O) alemlerin Rabbinden indirilmedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Yalanlamayı kendinize rızık ve ileriye dönük birikim mi yapıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Hele o can boğaza dayandığında! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. O vakit siz (can çekişene) bakar durursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Biz ona sizden daha yakınız fakat siz göremezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Haydi bakalım, eğer ceza görmeyecekseniz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Eğer doğru sözlülerseniz, onu (çıkan canı) geri çevirsenize! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Eğer o (ölen kişi, Allah’a) yaklaştırılanlardan ise; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. (Bu durumda ona) rahatlık, güzel rızık ve nimet cenneti (var). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Eğer sağ ashabından ise; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Sağ ashabından sana selâm olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Ama eğer yalanlayan sapıklardan ise; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. (Ona da) kaynar sudan bir ziyafet. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. (92-94) Eğer o kişi, yalanlayan sapıklardansa, o da kaynar su ile ağırlanır ve onun için cehenneme yaslanış vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Şüphe yok ki, kesin gerçek işte budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Öyleyse Yüce Rabbinin adını tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster