1. Battığı zaman yıldıza andolsun; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Arkadaşınız (olan peygamber) sapmadı ve azmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O, hevadan (kendi istek, düşünce ve tutkularına göre) konuşmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O (söyledikleri), yalnızca vahyolunmakta olan bir vahiydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ona (bu Kuran’ı) üstün (oldukça çetin) bir güç sahibi (Cebrail) öğretmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (Ki O,) Görünümüyle çarpıcı bir güzelliğe sahiptir. Hemen doğruldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O, en yüksek bir ufuktaydı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra yaklaştı, derken sarkıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Nitekim (ikisi arasındaki uzaklık) iki yay kadar (oldu) veya daha yakınlaştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Böylece O’nun kuluna vahyettiğini vahyetti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onun gördüğünü yürek (fuadü) yalanlamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yine de siz gördüğü (şey) üzerinde onunla tartışacak mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Andolsun onu bir de diğer inişte görmüştü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sidretü’l-Münteha’nın yanında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ki Cennetü’l-Me’va onun yanındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sidreyi örten örtmekte iken, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Göz kayıp şaşmadı ve (sınırı) aşmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Andolsun, o, rabbinin en büyük ayetlerinden olanı gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Gördünüz mü? Haber verin; Lat ve Uzza’yı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve üçüncü (put) olan Menat’ı(n herhangi bir güçleri var mı)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Erkek (evlat) sizin, dişi O’nun mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Eğer böyleyse, bu, çarpık bir paylaşma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Bu (putlar ise,) sizin ve atalarınızın (kendi istek ve öngörünüze göre) isimlendirdiğiniz (keyfi) isimlerden başkası değildir. Tanrı, onlarla ilgili ’hiçbir delil’ indirmemiştir. Onlar, yalnızca zanna ve nefislerinin (alçak) heva (istek ve tutku) olarak arzu ettiklerine uyuyorlar. Oysa, andolsun onlara rablerinden yol gösterici gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yoksa insana ’her arzu edip dilekte bulunduğu’ şey mi var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. İşte son da, ilk de (ahiret ve dünya) Tanrı’nındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Göklerde nice melekler vardır ki, onların şefaatleri hiçbir şeyle yarar sağlamaz; ancak Tanrı’nın dileyip razı olduğu kimseye izin verdikten sonra başka. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Gerçek şu ki, ahirete inanmayanlar melekleri dişi isimlerle isimlendiriyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Oysa onların bununla ilgili hiçbir bilgileri yoktur. Onlar, yalnızca zanna uymaktadırlar. Oysa gerçekte zan, haktan yana hiçbir yarar sağlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Şu halde sen, bizim zikrimize sırt çeviren ve dünya hayatından başkasını istemeyenden yüz çevir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İşte onların ilimden yana ulaşabildikleri (son sınır) budur. Şüphesiz, senin rabbin; kendi yolundan sapanı en iyi bilen O’dur ve hidayet bulanı da en iyi bilen O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Göklerde ve yerde olanlar Tanrı’nındır; öyle ki, kötülükte bulunanları, yaptıkları dolayısıyla cezalandırır, güzel davranışta bulunanları da daha güzeliyle ödüllendirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ki onlar, ufak tefek günahlar dışında, günahın büyük olanından ve çirkin utanmazlıklardan kaçınırlar. Şüphesiz senin rabbin, mağfireti geniş olandır. O, sizi daha iyi bilendir; hem sizi topraktan inşa ettiği (yarattığı) ve siz daha annelerinizin karnında cenin halinde bulunduğunuz zaman da. Öyleyse kendinizi temize çıkarıp durmayın. O, sakınanı daha iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Şimdi, o yüz çevireni gördün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Azıcık verdi ve gerisini kaya gibi sımsıkı elinde tuttu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Gaybın ilmi onun yanında da o mu görüyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa Musa’nın sahifelerinde olan kendisine haber verilmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ve vefa eden İbrahim’in (sahifelerinde) olan... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Doğrusu, hiçbir günahkar, bir başkasının günah yükünü yüklenmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Şüphesiz insana kendi emeğinden başkası yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şüphesiz kendi emeği (veya çabası) görülecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Sonra ona en eksiksiz karşılık verilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Elbette son varış rabbine olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Doğrusu, güldüren ve ağlatan O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Doğrusu, öldüren ve dirilten O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Doğrusu, çiftleri; erkek ve dişiyi, yaratan O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Bir damla sudan (döl yatağına) meni döküldüğü zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Gerçek şu ki, diğer diriltme (yeniden neşet) de O’na aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Doğrusu, muhtaç olmaktan O kurtardı ve sermaye verip hoşnut kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Doğrusu, Şi’ra (yıldızı)nın rabbi O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Doğrusu, önce gelen Ad (halkın)ı O yıkıma uğrattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Semud’u da. Böylelikle (o halklardan kimseyi) bırakmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Daha önce Nuh kavmini de. Çünkü onlar, daha zalim ve daha azgındılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Altı üstüne gelen (Lut kavminin) şehirlerini de O yerin dibine geçirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Böylece ona (o toplumun başına) sardırdığını sardırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Öyleyse, rabbinin hangi nimetlerinden şüphe ediyorsun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Bu önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. O yaklaşmakta olan yaklaştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onu Tanrı’nın dışında ortaya çıkaracak başka (hiçbir güç yoktur). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Şimdi siz, bu sözden mi şaşkınlığa düşüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. (Alayla) Gülüyorsunuz ve ağlamıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Ve şuursuzca baş kaldırıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Hemen, Tanrı’ya secde edin ve (yalnızca O’na) kulluk edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster