1. Yemin olsun inip çıktığı zaman yıldıza/fışkırıp çıktığı zaman çimene/süzülüp aktığı zaman Ülker Yıldızı’na/aşağı indiği zaman o parçalar halinde ağır ağır gelene, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ki arkadaşınız ne saptı ne de azdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O; kuruntudan, keyfinden konuşmuyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İndirilmiş bir vahiyden başkası değildir o. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kuvvetleri çok müthiş olan belletip öğretti onu ona. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Akıl, güzellik ve güç sahibidir. Doğrulup dikildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. En yüksek ufuktadır o. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra iyice yaklaştı ve sarktı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İki yayın beraberliği gibi, belki ondan da yakındı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Böylece vahyetti kuluna vahyettiğini. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Kalp yalanlamadı gördüğünü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onun gördüğü şey hakkında kuşkuya düşüp onunla çekişiyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Yemin olsun ki onu bir başka inişte de görmüştü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Son sınır ağacı, Sidretül Münteha yanında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. O ağacın yanındadır sığınılacak bahçe. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O vakit kuşatıp sarıyordu Sidre’yi kuşatıp saran, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Göz ne kayıp şaştı ne azıp haddi aştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Yemin olsun ki Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Gördünüz mü Uzza’yı, Lât’ı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve ötekini, üçüncüsü olan Menât’ı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Erkek size, dişi Allah’a mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İşte bu, insafsız bir bölüştürme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Bunlar, sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka şeyler değildir. Onlar hakkında Allah bir kanıt indirmemiştir. Onlar, sadece sanıya, bir de nefislerin hoşlandığı şeylere uyuyorlar. Yemin olsun, onlara hidayet Rablerinden gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. İnsan için, her özleyip hayal ettiği var mı acaba? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Sonrası da öncesi de/âhiret de dünya da Allah’ındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Göklerde nice melekler var ki, şefaatler hiçbir işe yaramaz. Allah’ın, dilediği ve hoşnut olduğu kimseler için izin vermesinden sonraki durum müstesna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. O âhirete inanmayanlar, meleklere mutlaka dişilerin adlarını takarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onların bu konuda hiçbir bilgisi yoktur. Yalnızca sanıya uyuyorlar. Sanı ise haktan hiçbir şey kazandırmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bizim zikrimizden/Kur’an’ımızdan yüz çeviren ve iğreti dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimseden, sen de yüz çevir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Onların, ilimden ulaşacakları şey işte budur. Kuşkusuz, yolundan sapmış olanı Rabbin çok iyi bilir. Hidayet üzere yürüyeni de en iyi O bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Göklerde ne var yerde ne varsa Allah’ındır. Bu, Allah’ın; yaptıklarıyla kötülük sergileyenleri cezalandırması, güzel davranıp güzel düşünenleri de güzellikle ödüllendirmesi içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Öyle kişilerdir ki onlar, günahın büyüklerinden ve iğrençliklerden çekinip kaçınırlar. Bazı küçük sürçmeler hariç. Hiç kuşkusuz, senin Rabbin affı geniş olandır. Sizi en iyi bilen O’dur: Hem sizi topraktan oluşturduğu zaman hem de annelerinizin karınlarında ceninler halinde bulunduğunuz zaman. O halde kendi kendinizi temize çıkmış göstermeyin; kimin sakındığını en iyi bilen O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. O yüz geri döneni gördün mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Azıcık verdi, sona inatla sıkıca tuttu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Gaybın bilgisi onun yanında da o mu görüyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa haber verilmedi mi ona, Mûsa’nın sayfalarındakiler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ve o çok vefalı İbrahim’in sayfalarındakiler... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Gerçek şu ki, hiçbir günahkâr bir başka günahkârın yükünü sırtlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Gerçek şu ki, insan için çalışıp didindiğinden başkası yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ve onun çalışıp didinmesi yakında görülecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Sonra karşılığı kendisine hiç eksiksiz verilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Hiç kuşkusuz, son varış Rabbinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Hiç kuşkusuz, güldüren de O’dur, ağlatan da... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Hiç kuşkusuz, öldüren de O’dur, dirilten de... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Hiç kuşkusuz, iki çifti, erkeği ve dişiyi yaratan O’dur; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Meni halinde atıldığı zaman bir spermden... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Hiç kuşkusuz, o ikinci oluşum da O’nun işidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Hiç kuşkusuz, zenginlik veren de O’dur, nimete boğan da... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Hiç kuşkusuz, Şi’ra yıldızının/şuurlanmanın Rabbi de O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Hiç kuşkusuz, daha önceden gelmiş olan Âd’ı helâk etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Semûd’u da. Böylece geriye bir şey bırakmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Daha önce de Nûh kavmini. Çünkü onlar, evet onlar zulmettiler, azdılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Altı üstüne gelmiş kentleri de yere geçirdi O. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Sarıp doladı onlara, sarıp doladığını. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Peki, Rabbinin nimetlerinden hangisinde kuşkuya düşüyorsun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Bu da ilk uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Yaklaşmakta/yaklaşacak olan yaklaştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onu Allah’tan başka kaldıracak/uzaklaştıracak yok. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Şimdi siz bu sözden mi hayrete düşüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Gülüyorsunuz, ağlamıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Ve siz, kibirlenip kafa tutarak sersemce somurtuyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Artık Allah için secdeye kapanın, ibadet edin/iş yapıp değer üretin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster