1. Battığı zaman yıldıza andolsun ki; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Arkadaşınız (Muhammed) sapmadı ve bâtıla inanmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O, arzusuna göre de konuşmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O (bildirdikleri) vahyedilenden başkası değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Çünkü onu güçlü kuvvetli biri (Cebrail) öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve üstün yaratılışlı (melek), doğruldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kendisi en yüksek ufukta iken. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra (Muhammed’e) yaklaştı, (yere doğru) sarktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O kadar ki (birleştirilmiş) iki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Bunun üzerine Allah, kuluna vahyini bildirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Gözleriyle) gördüğünü kalbi yalanlamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onun gördükleri hakkında şimdi kendisi ile tartışacak mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Andolsun onu, önceden bir defa daha görmüştü, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sidretü’l-Müntehâ’nın yanında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Cennetü’l-Me’vâ da onun yanındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sidre’yi kaplayan kaplamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Gözü kaymadı ve sınırı aşmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Andolsun o, Rabbinin en büyük âyetlerinden bir kısmını gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Gördünüz mü o Lât ve Uzzâ’yı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve üçüncüleri olan ötekini, Menât’ı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Demek erkek size, dişi O’na öyle mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. O zaman bu, insafsızca bir taksim! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Bunlar (putlar), sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar ancak zanna ve nefislerinin arzusuna uyuyorlar. Halbuki kendilerine Rableri tarafından yol gösterici gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yoksa insan, her arzu ettiği şeye sahip mi olacaktır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ahiret de dünya da Allah’ındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Göklerde nice melek var ki onların şefaatleri, dilediği ve hoşnut olduğu kimse için Allah’ın izin vermesi dışında, bir işe yaramaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ahirete inanmayanlar, meleklere dişilerin adlarını takıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Halbuki onların bu hususta hiç bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise hiç şüphesiz hakikat bakımından bir şey ifade etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onun için sen bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselere yüz verme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İşte onların erişebilecekleri bilgi budur. Şüphesiz ki senin Rabbin, evet O, yolundan sapanı daha iyi bilir; O, hidayette olanı da çok iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah’ındır. Bu, Allah’ın, kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, güzel davrananları da daha güzeliyle mükâfatlandırması içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlara gelince, bil ki Rabbin, affı bol olandır. O, sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada (bile), sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, kötülükten sakınanı daha iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Gördün mü arkasını döneni? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Azıcık verip sonra vermemekte direneni? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Acaba gaybın bilgisi kendi yanındadır da o görüyor mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa kendisine haber verilmedi mi? Musa’nın sahifelerinde bulunan, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ve ahdine vefa gösteren İbrahim’in (sahifelerinde bulunan şu gerçekler): Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Gerçekten hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ve çalışması da ileride görülecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Sonra ona karşılığı tastamam verilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ve şüphesiz en son varış Rabbinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Doğrusu güldüren de ağlatan da O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Öldüren de dirilten de O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Şurası muhakkak ki erkek ve dişiden ibaret olan iki çifti O yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (Rahime) atıldığı zaman nutfeden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Şüphesiz tekrar diriltmek de O’na aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Zengin eden de yoksul kılan da O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Doğrusu Şi’râ yıldızının Rabbi de O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ve şüphesiz ki önceki Âd kavmini O helâk etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Semûd’u da (O helâk etti) ve geriye hiçbir şey bırakmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Daha önce de çok zalim ve pek azgın, olan Nuh kavmini (helâk etmişti). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Altüst olan şehirleri de o böyle yaptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Onların başına getireceğini getirdi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Şimdi Rabbinin nimetlerinin hangisinde şüpheye düşersin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. İşte bu ilk uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Yaklaşan yaklaştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onu (vaktini) Allah’tan başka açığa çıkaracak yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Şimdi siz bu söze (Kur’an’a) mı şaşıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Ve siz gaflet içinde oyalanmaktasınız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Haydi Allah’a secde edip O’na kulluk edin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster